Malými krůčky k velkým vítězstvím... aneb Snažte se přistihnout lidi, až si povedou dobře

Rozvíjet silné stránky Vašich podřízených, nebo se zaměřit na zlepšování těch slabých? Co je podle vás efektivnější?

Mgr. Pavla Pavlíková a PhDr. Petra Krainová ze společnosti INNERGY, s.r.o.

V manažerských výcvicích a výcvicích koučování se zaměřujeme na to, že bychom měli 80% pozornosti věnovat rozvíjení silných stránek a jen 20% vyhradit na zdokonalování v tom, co nám nejde. Ptáte se proč?

Soustředíme-li se na slabé stránky, tedy děláme něco, co nám moc nejde, zažíváme stres a nespokojenost. Jsme prostě v nepohodě a výrazně tak klesá naše výkonnost a zejména schopnost kreativity. Zaměříme-li se naopak na nalézání a rozvíjení toho, v čem jsme dobří, v čem vynikáme, jsme spokojenější, protože nemusíme překonávat nepohodu, vidíme výsledky. Dostáváme se do tzv. „zpětnovazebné smyčky“ – což vypadá jednoduše tak, že činnost nás baví a přirozeně nám jde, dosahujeme snáze výsledků, vyplavuje se hormon dopamin, cítíme se dobře, jsme kreativnější, jsme otevřeni tomu se učit a zlepšovat (protože nemáme obavy), naše výsledky jsou ještě lepší, posiluje se naše sebevědomí a v konečném důsledku se stáváme mistry svého oboru.

Když je lidem umožněno projevit své silné stránky, snadno se dostávají do tzv. stavu FLOW (stav proudění, plynutí), který je provázen naprostým a nenásilným soustředěním provázeným spontánní radostí až vytržením. Určitě si vzpomenete na okamžiky a aktivity, kdy vám práce šla snadno, jaksi sama od sebe, vše vycházelo, bavilo vás to a naprosto jste zapomněli na čas.

Ve stavu flow dochází k dokonalému zapojení emocí do služeb určité aktivity nebo učení tak, že i obtížná činnost je docela snadná. Tento stav nastává, věnujeme-li se činnosti, která je sice náročná, avšak máme pro ni potřebné dovednosti a její vykonání není nad naše možnosti.

Psycholog Martin Seligman dokonce uvádí, že být ve flow, tedy využívat svoje silné stránky a přednosti, je jedna ze tří možností, jak prožít šťastný život.

A jak tedy pracovat se silnými stránkami a jak je rozvíjet u druhých?

Tady vycházíme ze dvou principů systemického přístupu, které s úspěchem využíváme v koučování:

  1. hledej, co funguje a toho dělej víc

  2. malé kroky vedou k velkým změnám

První princip nám říká, že je snazší rozšířit něco, co existuje, než vytvářet něco, co neexistuje. Hledejme, kdy se daří, všímejme si žádoucích aktivit a změn, upozorňujme na ně a tím je posilujme. Toto je základem tzv. pozitivního posilování, které se využívá ve výcviku (nejen) zvířat. (Doporučujeme zábavnou a přitom velmi chytrou knihu Amy Sutherland – Co mě výcvik zvířat naučil o životě, lásce a manželství.)

Druhý princip - malé kroky vedou k velkým změnám – dělejte malé, zvládnutelné kroky. Došlo-li k malé změně, povede tato změna k řadě dalších změn, které zase povedou k dalším a postupně budou mít za následek mnohem větší systémovou změnu, aniž by došlo k nějakému rozvratu.

A jak tedy postupovat v praxi? Krásnou odpověď nám dávají v knize Minutový manažer Kenneth Blanchard a Spencer Johnson. Když chcete z někoho vychovat vítěze, musíte ho neustále přistihovat při dobrém plnění úkolů. Nejprve při přibližně dobrém a postupně při dokonalém. Nečekejte, až se lidem podaří něco velkého. Chvalte za postupné kroky správným směrem. Často se manažer soustředí pouze na to, kdy člověk udělá chybu. Co se stane s takovým člověkem? Brzy z něj vyprchá aktivita a radost – nebude se snažit, aby neriskoval pokárání. Lépe je ujistit se, že dotyčný chápe, co se po něm chce a pak se ho snažit přistihnout při něčem, co dělá přibližně dobře. Zpočátku také můžeme napomoci situacím, které umožňují člověka pochválit. Postupně zvyšujeme laťku – oceňujeme větší úkoly.

Důležité je i načasování. Okamžité malé ocenění je účinnější než velká pochvala za dva týdny.

Pochvala má ještě jednu výhodu - dokáže na rozdíl od pokárání zažehnout jiskru v oku.

Je-li Vašim cílem, aby Vaši lidé pracovali co nejlépe a zároveň byli spokojení a pracovali na svém růstu, zaměřte svou pozornost z významné části na nacházení, rozvíjení a ocenění toho, co jim přirozeně jde a v čem se cítí dobře.

A o tom, jak dávat zpětnou vazbu a tvarovat (konstruovat) směrem ke kýženému cíli, zase příště.

Články v sérii

Aktuální

Malými krůčky k velkým vítězstvím... aneb Snažte se přistihnout lidi, až si povedou dobře

Aktuální

Malými krůčky k velkým vítězstvím II. - Nálepkujete, nebo tvarujete?