Malými krůčky k velkým vítězstvím II. - Nálepkujete, nebo tvarujete?

V našem minulém článku Malými krůčky k velkým vítězstvím... aneb Snažte se přistihnout lidi, až si povedou dobře jsme se zaměřily na to, že když chcete z někoho vychovat vítěze, nebo mistra svého oboru, je užitečné ho neustále přistihovat při dobrém plnění úkolů. Chválit za postupné kroky správným směrem.

Mgr. Pavla Pavlíková a PhDr. Petra Krainová ze společnosti INNERGY, s.r.o.

Dnes si popíšeme, jak na to. Jedním z nástrojů, jak posouvat své podřízené žádoucím směrem je zpětná vazba.

K poskytování zpětné vazby lze přistupovat dvěma způsoby:

Nálepkováním a tvarováním.

V našich krajích máme bohaté zkušenosti s tím prvním – jde o nálepkování nebo také labeling. Jak vypadá a k čemu vede? Jistě jste někdy zaslechli (či vyslovili) věty typu: „V té tabulce máš opět chyby, tobě tyhle analytické záležitosti prostě nejdou!“, nebo „Rozhodně nemáš hudební sluch.“

Lidé mají tendence lepit druhým nálepky a ty ještě přiřadit k určitým kategoriím („šuplíkům“), což jim pomáhá orientovat se ve složitém světě sociální interakce. Zjednodušení jsou často nezbytná, umožňují nám určité situace předvídat a nemuset je vždy znovu a znovu zkoumat a vyhodnocovat.

Na druhou stranu nás „přidělené“ nálepky mohou determinovat a omezovat – jedeme ve vyjetých kolejích a těžko si všímáme drobných změn u nás i u druhých (ať už jsou k horšímu či lepšímu)

K čemu to vede?

Zbavit se takovéto nálepky nejde snadno. A přemístit se z jedné kategorie do druhé je často téměř nemožné nebo to minimálně stojí mnoho energie. Věty typu „na to se nehodíš“ nebo „to ti nikdy nevyjde“ se mění na přesvědčení, která o sobě daný člověk má, a ta mu pak brání v plnění úkolů, které by jinak zvládnul, nebo v učení se novým věcem.

Jak tedy dávat zpětnou vazbu, která ocení, podpoří motivaci a naznačí, jak v budoucnu pokračovat či věci vylepšit?

„Tvé výsledky v oblasti prodeje jsou velmi dobré. Zkus přemýšlet, jak zkvalitnit vztahy se zákazníky tak, aby se aspoň 70% stalo stálými odběrateli.“

„V práci máš v několika parametrech dobré výsledky. Co tě baví nejvíce? Co můžeš udělat proto, aby v tom ještě víc vynikal? Přemýšlel jsi už, jak chceš, aby se tvoje kariéra u nás ve firmě vyvíjela?“

Toto je tvarování - shapeing. Je to potvrzení toho, co druhý dělá dobře a naznačení směru, kterým pokračovat či se vydat.

Tento způsob zpětné vazby je náročnější na čas i přemýšlení, ale pro hodnoceného je významně motivační a zároveň mu poskytuje inspiraci v tom, co má rozvíjet a jakým směrem se ubírat.

Úžasný příklad tvarování uvádí ve své Ted Talk Rita Pierson (Každé dítě potřebuje hrdinu). Rita učí děti víc než 40 let. Jednou dala třídě test. Jeden student měl 18 z 20i špatně. Nad jeho test napsala +2 body a velkého smajlíka. Student se přišel zeptat, jestli to má být pětka. Rita řekla, že ano. Student se divil, proč tam tedy nakreslila smajlíka. Odpověděla mu: „Protože válíš. Máš dvě otázky dobře. Nezvorals to všechno.“ A dodala, že když si to zopakují, zvládne to lépe, ne? Student přitakal, že ano, že to zvládne lépe. Rita tím dokazuje, jak významný je rozdíl mezi „-18“, které vás srazí na kolena a mezi „+2“, které říká „úplně jsi to neprojel.“

Z výše uvedeného je patrné, že důležitou složkou tvarování je schopnost reflektivně oceňovat. Tuto dovednost intenzivně trénujeme v rámci našich výcviků koučování s manažery, personalisty a kouči.

Proč je lepší oceňovat, než poukázat na slabé stránky?

Všeobecné přesvědčení předpokládá, že se změníme, jsme-li podrobeni kritice. Výzkumy ukazují, že kritika ke změně nevede, obvykle se kritice bráníme, postavíme si hlavu nebo jsme zaplaveni negativními pocity. Změníme se naopak, když poznáme svoje silné stránky a uvidíme konkrétní možnosti, jak je rozvíjet. Když jsme v kontaktu s tím, co děláme dobře, cítíme větší jistotu a jsme ochotnější se změnit.

A jak tvarovat:

  • Okamžitě po výkonu

  • Zaměřujte se na to, co se druhému daří, na jeho posuny a upozorněte na ně.

  • Nemluvte o člověku, a jeho vlastnostech, ale o jeho chování, výkonu.

  • Přesně řekněte, co udělal dobře a jak vás to těší.

  • Říkejte jen to, co myslíte upřímně.

  • Inspirujte - ukažte směr, kterým se má druhý vydat.

Shrnuto:

Je-li Vašim cílem, aby Vaši lidé pracovali co nejlépe a zároveň byli spokojení a pracovali na svém růstu, změřte svou pozornost z významné části na nacházení, ocenění a rozvíjení toho, co jim přirozeně jde a v čem se cítí dobře.

Články v sérii

Aktuální

Malými krůčky k velkým vítězstvím... aneb Snažte se přistihnout lidi, až si povedou dobře

Aktuální

Malými krůčky k velkým vítězstvím II. - Nálepkujete, nebo tvarujete?