Máme potenciál? Máme potenciál!

…jen jej nezapomínat rozvíjet. Vzdělávání a rozvoj obecně jsou stálým menu na jídelníčku managementu lidských zdrojů ve firmách. Navíc každý zaměstnanec je unikát a je potřeba mu poskytnout také odpovídající podmínky k tomu, aby se mohl nadále ve společnosti vyvíjet a byl jí svým přičiněním ku prospěchu…

Tímto obratem vám chceme říci, že letošní již šestý ročník Training & Development Fora, který proběhl 22. října 2014 je bohužel, avšak úspěšně, již za námi. A jakou slavnostní tabuli nám naservírovali pořadatelé ze společnosti top vision v honosném pražském Paspově sále tentokrát?

Pro srovnání…

Nikdy není lehké hledět do budoucnosti, pokud nemáme jasně definovanou situaci, z níž vycházíme, a informaci o tom, jak to v dané oblasti chodí. Proč tedy nezačít benchmarkingem?

Stejnojmenná studie, jíž představili Radek Procházka, obchodní ředitel, a Denisa Kubová, Senior Key Account Manager ze společnosti top vision, vzniká každoročně ve spolupráci s GE Money Bank za účelem zjištění a porovnání přístupů k řešení vybraných oblastí firemního vzdělávání. Co za trendy z ní příkladem vychází?

Jazyky jsou standardem, přesto s nimi válčíme

Více než 58 % respondentů z řad účastníků v živém průzkumu na místě potvrdilo, že jsou jazyky standartní položkou katalogové nabídky. Toto číslo nicméně za posledních pět let osciluje okolo 50% hranice, jak potvrdil průzkum Benchmarking z minulých let, kdy zbylá část firem s jazyky pracuje spíše jako s benefity  nebo vůbec.

Zejména v obchodní angličtině se stále jako národ máme co zlepšovat, jak potvrdil Tomáš Vokáč z jazykového institutu Caledonian School. Na sestupné stupnici od 1 do 10 hodnocení je na tom ČR ze zemí východního bloku totiž nejhůře (4,82). Největší jazykové bariéry pak nalezneme třeba v médiích, vládě, ale také ve vzdělávání. Důležitým prostředkem jazykového rozvoje je hledat ty nástroje, které vyhovují individuálním potřebám, například Just-In-Time Learning, Flipped Learning či e-universities (MOOC). Znáte některé?

Téměř 2/3 firem využívají externí kouče

To alespoň vyplívá z dat loňského Benchmarkingu. A o tom, že je koučování vůbec obecně pro firmy prospěšné pohovořila Pavla Žákovská, prezidentka International Coach Federation (ICF) v Čechách. Na základě nedávných studií o koučinku potvrdila, že koučování zvyšuje zapojení zaměstnanců, a takové organizace, které mají silnou koučovací kulturu, generují až v 60 % (2013) vyšší příjmy než srovnatelné organizace, které nekoučují.

Koučování organizacím přináší zejména optimalizaci týmového a individuálního výkonu, zlepšení manažerských a obchodních strategií či lepší work-life balance.

Mentorink je jen pro vybrané. I když…

V loňském roce využívalo 42 % firem mentorink pro rozvoj specifických skupin či pro rozvoj nových zaměstnanců, zatímco dalších 42 % nabízelo tuto příležitost k rozvoji všem svým zaměstnancům. O tom, že pomáhat rozvíjet individuální potřeby, navíc tedy konkrétní mladé generace cílevědomých, technologicky zdatných a sebevědomých ročníků 1981 – 2000, není jednoduché, ví své i Pavel Wimmer, manažer IBM Smarter University.

Svůj rozvojový plán těchto mladých ročníků vzali pevně do rukou, neboť si plně uvědomují, že jejich přítomnost ve firmách může do roku 2025 zaujímat až 75 % pracovní síly. Jejich snahou však není poskytnout jednoho „supermentora“ jako spíše vybrat si pro své potřeby rozvoje specificky orientované odborníky, kteří dokáží poskytnout kvalifikovanější podporu.

Training & Development Forum 2014Jiří Kastner na konferenci Training & Development Forum 2014Martin Grau (Česká spořitelna) na konferenci Training & Development Forum 2014Pavel Wimmer (IBM) na konferenci Training & Development Forum 2014

Víme, zda je vzdělávání přínosem

Od roku 2011 trend měření businessového přínosu vzdělávání stále narůstá. Přeci jen v každé společnosti existuje roh, který není vymetený a je tudíž stále co zlepšovat. A jelikož jsme jen lidé a nikoliv stroje, mnohdy může chyby, neplynulost nebo bariéry zapříčinit právě lidský faktor. Kde jinde má pak větší smysl zjišťovat, že vzdělávání a rozvoj má skutečně smysl, než ve výrobě?

Alena Kozáková, ředitelka lidských zdrojů společnosti IVECO Czech Republic, tudíž představila smysluplnost investic do rozvoje zaměstnanců, který vychází z jednotného systému hledání a eliminace ztrát. Své tréninkové centrum mají přímo v závodě, kde se na rozvoji podílí 42 interních trenérů s minimálně jedním garantem pro každou metodu používanou ve výrobě. Kromě tréninku základních dovedností na montážní lince jsou pro zaměstnance k dispozici také kurzy technické angličtiny nebo prezentačních dovedností.

Sociální sítě, funkční strategie a inspirace sportem…

Odpolední program pokračoval v duchu vzdělávacích a rozvojových trendů, které firmy řeší nebo se s nimi teprve seznamují. Třeba stále velmi frekventované LinkedIn jako talentový zdroj, který má zároveň podíl na budování přitažlivé značky, o čemž hovořil ředitel náboru České spořitelny Martin Grau. Zmínil se také o potenciálu budování přitažlivého obsahu na síti, jakožto vizitky jednotlivců, prostoru pro budování značky, ale také zdroje vlastního rozvoje skrze sdílení a získávání informací z oboru, vlastní práce i cílů.

O tom, co si dobá žádá a jak nastavit funkční strategii následně pohovořila šestice přednášejících ze společností jako Bohemia Sekt či Nutricia Russia. Tématem „dne“ se tak stal například age management či diversity management. Nechyběly konkrétní případové studie ani ukázky z výstupů průzkumů spokojenosti.

Atmosféru završilo setkání s profesionálním badmintonovým hráčem Petrem Koukalem a koučem a mentálním trenérem olympioniků Jiřím Kastnerem. Ani zde nechyběla přímá linka propojení a inspirace z vrcholového sportu do managementu a businessu.

Děkujeme za příjemně strávený den a těšíme se na další setkání!

Články v sérii

Aktuální

Vyhrajte vstupenku na událost podzimu ve firemním vzdělávání: Training & Development Forum

Aktuální

Máme potenciál? Máme potenciál!