Patříte mezi "TOP zaměstnavatele"?

Co činí nejlepší zaměstnavatele nejlepšími a jak moc toto označení reflektuje realitu? Jsou nejlepší proto, že nabízejí hodně benefitů a speciální péči o zaměstnance, nebo proto, že mají skutečné výsledky a jejich zaměstnanci o nich spokojeně mluví večer u piva?

Jedna z nejvýznamnějších výzkumných institucí na světě, společnost Gallup se snažila zjistit, co spojuje výsledky individuálních rozhovorů s více než 80 000 manažery z cca 400 firem po celém světě. Mimo jiné z toho vyšlo dvanáct otázek, přičemž čím kladnější odpovědi se jim dostane, tím vyšší výkon zaměstnanci podávají a tím lepších výsledků firma dosahuje. Položte je i svým zaměstnancům.

1. Vím, co se ode mne v práci očekává?
Čím jasnější je vám co, kdy a jak se od vás očekává, tím lépe se můžete zaměřit na cíl. Nemusíte mrhat časem na zjišťování „co že se to po mě zase chce“.

2. Mám všechny podklady a výbavu, abych svoji práci mohl dělat jak nejlépe umím?
Může to být pracovní místo, pomůcky, nebo i školení, informace a obecná zpětná vazba.

3. Mám příležitost, abych dělal každý den to, v čem jsem nejlepší?
Většina z nás chodí do práce, protože musí, a dělá práci, kterou dostala od šéfa. Ti šťastnější dělají to, v čem jsou nejlepší. To, pro co jim chybí talent, přenechávají jiným.

4. Pochválil mě někdo, nebo alespoň upřímně poděkoval, v posledních sedmi dnech, za mou práci?
Uznání potřebuje každý člověk. I kočka přinese ulovenou myš na práh jenom proto, aby dostala pochvalu.

5. Záleží mému nadřízenému na mě jako na člověku?
Někteří šéfové se přátelí se svými lidmi, jiní striktně oddělují práci a soukromí a i na dlouholeté kolegy se dívají jako na podřízené, kterým je třeba pouze zadat úkol. S jakým šéfem byste ze sebe dostali víc?

6. Podporuje mě někdo v tom, abych se učil nové věci?
Kdo se dnes neučí a spoléhá se na to, co se naučil ve škole, je nejlepším adeptem na to, aby rozšířil řady našich nezaměstnaných.

7. Naslouchají v práci mým názorům?
Máte chuť dělit se o své postřehy nebo je to spíše plýtvání energií?

8. Mám pocit, že moje role je pro celkový úspěch firmy důležitá?
Téměř nikdo by nedal 100% do své práce, pokud by o její smysluplnosti pochyboval.

9. Podávají moji spolupracovníci ten nejlepší výkon?
Často se setkáváme s tím, že několik lidí táhne a ostatní se vezou. Ty nejlepší firmy se vyznačují tím, že podporují tahouny a s těmi, co se vezou, se bez oddalování loučí.

10. Mám v zaměstnání nejlepšího přítele?
Jeden z výzkumů zabývajících se pracovní motivací zjistil, že lidé nechodí do práce pro peníze, postavení nebo pochvalu. Chodí tam především kvůli lidem.

11. Mluvil se mnou v uplynulém půlroce někdo o mém osobním rozvoji?
Ti nejlepší pravidelně diskutují o tom, co a jak se učit, vyhledávají příležitosti si naučené vyzkoušet a mluví o tom, jak se v této oblasti daří.

12. Měl jsem během posledního roku příležitost naučit se nové věci a růst?
Nejedná se zdaleka jen o firemní školení. Kdy jste naposledy měli možnost dělat něco poprvé?

-ds-

Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz