Případová studie Twitter: Včasná reakce a transparentnost pomáhá zaměstnance držet v bezpečí a informované

Twitter byl jednou z prvních společností, které po dramatickém vývoji v otázce šíření koronaviru dlouho neváhaly a přijaly model „práce z domu“ prakticky obratem. Firma reagovala rychle a její příklad může být pro mnoho jiných společností inspirací, jak komunikovat a řešit krizovou situaci takového rozměru, s jakým se nyní setkáváme v globálním měřítku.

Ilustrační snímek

Své aktuální postřehy a vyjádření k aktuální situaci zaznamenala Jennifer Christie, Chief HR Officer společnosti Twitter na svém blogu. S ohledem na povahu příspěvku a názornost ukázky krizové komunikace si dovolujeme její slova parafrázovat.

 1. března 2020: Pozastavení nekritických služebních cest a akcí

Na konci ledna jsme psali o tom, jaké úsilí vyvíjíme, abychom poskytli správné a relevantní informace k situaci kolem koronaviru a podpořili konstruktivní zapojení lidí a v tomto týdnu budeme o našem úsilí nadále informovat veřejnost. Máme odpovědnost za to, aby nebyla ohroženo zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců ani partnerů. Situaci nadále pečlivě sledujeme a upravujeme naši interní politiku tak, abychom reagovali na rychle se měnící podmínky.

29. února jsme už informovali naše lidi a začali jsme informovat i naše partnery, že pozastavujeme veškeré nekritické služební cesty a akce. Toto nařízení nabylo okamžité platnosti a bude pokračovat, dokud Světová zdravotnická organizace nebo Centra pro kontrolu nemocí nebudou považovat za vhodné odstoupit od pandemických preventivních opatření nebo až bude k dispozici vakcína. Naším cílem je snížit riziko, že se někdo v Twitteru může nakazit nebo nechtěně virus rozšíří. Je důležité, abychom tyto proaktivní kroky podnikli, abychom chránili sebe i ostatní a minimalizovali šíření COVID-19.

V boji proti tomuto viru probíhá obrovské nadnárodní úsilí. Jako společnost s globální pracovní silou chceme napomoci úspěchu těchto snah všech zúčastněných stran. Dočasné přerušení cest je okamžitý a důležitý krok. Chceme poděkovat našim lidem, partnerům a zákazníkům za trpělivost a porozumění.

2. března 2020: Povzbuzujeme zaměstnance k práci z domova

Kromě omezení cestování, událostí a návštěvníků jsme dnes uveřejnili další pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Od dnešního dne důrazně vybízíme všechny zaměstnance na celém světě, aby pracovali z domova, pokud jsou toho schopni. Naším cílem je snížit pravděpodobnost šíření COVID-19 mezi námi a našim okolím.

Pracujeme na zajištění podmínek, které umožní, aby interní schůzky a další důležité úkoly byly optimalizovány pro práci na dálku. Uvědomujeme si, že práce z domova není ideální pro některé pracovní pozice. Pro ty zaměstnance, kteří dávají přednost nebo potřebují do kanceláří, zůstává tato možnost otevřena. Náš tým Real Estate & Workplace zvyšuje úroveň hloubkového čištění a dezinfekce ve všech prostorech, stejně tak zavádí letáky s doporučeními osvědčených postupů osobní hygieny a konzumaci donesených potravin.

Práce z domova bude povinná pro zaměstnance se sídlem v našich kancelářích v Hongkongu, Japonsku a Jižní Koreji, a to částečně kvůli vládním omezením. Naše kritéria se budou časem vyvíjet, jak získáváme více informací, a podle potřeby budeme komunikovat s dotčenými spolupracovníky. I když je to pro nás velká změna, posouváme se směrem k distribuované pracovní síle, která je stále vzdálenější. Jsme globální služba a jsme odhodláni umožnit komukoli v Twitteru pracovat odkudkoliv.

11. března 2020: Globální přechod na povinnou práci z domova

Naší hlavní prioritou zůstává zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a máme také odpovědnost za podporu komunit, těch, kteří jsou zranitelní, ale i poskytovatelů zdravotní péče, kteří jsou v první linii této pandemie. V tomto ohledu měníme naše prohlášení z 2. března, které „silně doporučovalo práci z domova“ a nyní jsme informovali všechny zaměstnance na celém světě, že musí pracovat z domova povinně. Chápeme, že se jedná o bezprecedentní krok, ale toto je bezprecedentní doba. Budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom podpořili naše zaměstnance, včetně:

Náhrad výdajů našim kontraktorům a hodinovým pracovníkům

Pro kontraktory a hodinové pracovníky, kteří nejsou schopni plnit své povinnosti z domova, bude Twitter nadále platit jejich pracovní výdaje, aby pokryli standardní pracovní dobu, zatímco jsou zavedena opatření pro práci z domova a/nebo omezení v rámci jejich pobočky.

Další zdroje na podporu rodičů

V rámci naší trvalé podpory globálních výhod se Twitter snaží podpořit rodiče, kteří nyní mohou nyní čelit náhlým výdajům v důsledku uzavření zařízení denní péče o děti kvůli COVID-19 a poskytne jim náhrady vynaložených nákladů.

Pomoc zaměstnancům při zřízení vlastní domácí kanceláře

Všichni zaměstnanci a kontraktoři dostanou náhradu za výdaje spojené se zřízením vlastní domácí kanceláře. Spolupracujeme s našimi partnery, abychom zajistili, že budou splněny potřeby pro práci z domova i u všech spolupracovníků. Zároveň jsme vyslechli zpětnou vazbu našich lidí a rozšiřujeme naše zásady pro vybavení domácí kanceláře, jako jsou psací stoly, pracovní židle a ergonomické podložky. Rovněž povolujeme zaměstnancům, aby při práci z domova platili poplatky online.

#FlockTalk

V loňském roce jsme představili program # FlockTalk, který zaměstnancům umožňuje se během obtížných časů spojit a podělit se o svou situaci, najít komunitu a promluvit si se svými vedoucími. Zprávy kolem COVID-19 ovlivňují lidi různými způsoby – od zavřených škol a úřadů přes vážné zdravotní problémy až po rasismus vůči komunitám, všichni se tím hodně zabýváme. Tým Inclusion & Diversity (@TwitterTogether) ve spolupráci s @TwitterAsians bude hostit virtuální #FlockTalk, který hovoří o přímé korelaci mezi osobním kontaktem, zdravím našeho pracoviště a zdravím našich služeb. 

Průvodce zdroji usnadňující přechod na práci z domu

Přejít na režim práce z domova může být náročné, proto jsme připravili celou řadu průvodců zdroji, které našim zaměstnancům pomohou v obtížné době. Uvádím je také zde, protože v takovýchto případech je sdílení informací a učení důležité. Jsme v tom všichni společně a chceme pomáhat i ostatním mimo Twitter.

  • Doporučené postupy práce z domova: Sdíleli jsme faktory, které je třeba zvážit, abychom zajistili, že zaměstnanec je připraven být produktivní a zůstat zdravý. Některé faktory zahrnují pracovní prostor, komunikaci, péči o sebe a pracovní dobu. Obecně platí, že práce z domova nemění vaši každodenní práci, znamená to jen, že to budete dělat z jiného prostředí.
  • Vedení distribuovaného týmu: Být manažerem znamená poskytovat konzistentní a pozitivní zkušenost pro všechny ve vašem týmu, bez ohledu na místo, kde se nacházíte. Tento průvodce zdroji manažerů vyzdvihuje tři klíčové pilíře řízení: strategii, růst a péči. Co se tedy změní, když bude váš tým fungovat distančně? Dobrá zpráva – ne moc! Tyto pilíře stále platí, ať už vedete týmy distančně nebo ne.
  • Průvodce virtuálním pohovorem: Všechny pohovory na Twitteru budou vedeny prostřednictvím videokonferencí. Zcela virtuální pohovor má své výhody. Je ideální pro představení vzdálené pracovní kultury uchazečům a je to skvělá příležitost pro uchazeče, kteří budou pracovat na dálku, aby získali zážitek z dálkové interakce s ostatními členy týmu. Přestože tento průvodce virtuálním pohovorem není holistický průvodce, zaměřuje se cíleně na aspekty pohovoru s uchazeči na dálku, které se liší od osobního pohovoru.

Sdíleli jsme také průvodce pro práci v časových pásmech využívající nástroje pro spolupráci, abychom zůstali ve spojení, a ergonomické tipy pro práci z domova i na cestách.

Při procházení těmito změnami budeme pokračovat ve sdílení informací. Je to vše v odhodlání udržet naše zaměstnance a všechny kolem nás zdravé. Jsme v tom společně!

12. května 2020: #LoveWhereverYouWork

Twitter byl jednou z prvních společností, které se obrátily modelu práce z domova tváří v tvář, ale neočekáváme, že se jako jedna z prvních firem také vrátíme do kancelářského režimu. Byli jsme připraveni rychle reagovat a umožnit lidem pracovat z domova s ​​důrazem na decentralizaci a podporu distribuované pracovní síly schopné pracovat odkudkoli. Posledních několik měsíců prokázalo, že to dokážeme. Takže pokud jsou naši zaměstnanci v roli a situaci, která jim umožňuje pracovat z domova a chtějí to dělat navždy, tak se nám to podaří zajistit. Pokud ne, naše kanceláře jim budou otevřeny a uvítají je společně s některými dalšími opatřeními, aby nabyli pocitu, že se mohou bezpečně vrátit.

Takto uvažujeme o následujících měsících:

  • Otevírání kanceláří bude naším rozhodnutím. Kdy a jestli se naši zaměstnanci vrátí, bude na nich.
  • S velmi malými výjimkami nebudou kanceláře otevřeny do září. Když se rozhodneme otevřít kanceláře, nebude to ani krok zpět k tomu, jak tomu bylo dříve. Bude to opatrné, úmyslné a postupné.
  • Do září se s několika výjimkami nebudou konat ani služební cesty a ani se do konce roku 2020 nebudou konat žádné firemní akce s osobní účastí. Později v tomto roce vyhodnotíme postup pro rok 2021.

Jsme hrdí na včasné kroky, které jsme podnikli na ochranu zdraví našich zaměstnanců a našich komunit. To zůstane naší nejvyšší prioritou i skrze nejistotu, která nás čeká příští měsíce. #LoveWhereverYouWork

 

-bb-

Zdroj: Blog Twitter - Oficiální blog společnosti Twitter.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Blog Twitter