Reportáž: Kybernetická revoluce není o technologiích, je především změnou myšlení

Zatímco v tréninkových zařízeních pro vojáky, piloty, astronauty, chirurgy se virtuální realita využívá už řadu let, pro HR je stále relativní novinkou, kterou by nicméně firmy neměly přehlížet. Virtuální nebo dokonce rozšířená realita, umělá inteligence a další technologie zefektivní nábor, onboarding, bezpečnost práce i práci samotnou. Virtuální pracovní síla už není futuristická vize, a právě nyní je vhodný čas začít o ní přemýšlet.

MotivP Business Brunch: František Hroník - Člověk pánem virtuální reality a dalších technologií

322. MotivP Business Brunch® s podtitulem „Člověk pánem virtuální reality a dalších technologií“ nabídl úvahu o vlivu moderních technologií na nejen náš pracovní, ale i soukromý život. Setkáním tradičně provázel uznávaný psycholog a zakladatel agentury MotivP František Hroník, který problematiku pojal z podstaty svého profesního zaměření.

„Průmysl 4.0 není o informatizaci, automatizaci, robotizaci či dokonce digitalizaci. Je to kybernetická revoluce,“ představil obšírně úvodem myšlenku českého vědce a zakladatele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky – profesora Vladimíra Maříka.

Podle jeho slov je potřeba si především uvědomit, že není klíčové připravit se na nové technologie, ty jsou a budou, stále se vyvíjejí. Inovace se nutně musí týkat především samotného managementu a změny myšlení, ve kterém hraje důležitou roli i HR. Struktura řízení se totiž postupně zplošťuje, např. i manažer díky technologiím najednou může sledovat a komunikovat s vlastním produktem na výrobní lince, a na takové soužití je nutné začít lidi připravovat. Pro firmy je důležité vytvořit digitální páteř, která postihne i samotné vzdělávání napříč firmou.

Co udělá kybernetická revoluce s pracovním trhem?

Jak František Hroník uvedl, dnes už víme, že do roku 2030 nahradí zhruba 400 tisíc pracovních míst roboti a automatizace, avšak mnohem více pracovních míst paralelně vznikne. Nejedná se nicméně jednat o nižší dělnické pozice, které budou primárně nahrazovány, jak bývá usuzováno. Z hlediska nákladového se dá hovořit zejména o pozicích nižšího a středního managementu nebo odbornějších asistentských funkcích, které mají vyšší přidanou hodnotu a lze jejich práci dobře algoritmizovat. Jako příklad takové asistentské role může být např. funkce advokátního koncipienta. Zmíněny však byly i sociální služby, kde se představil konkrétní v praxi fungující případ využití robotické asistentky při péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou.

Jakkoliv by se však v nastíněné problematice dalo usuzovat, že nastane pomyslná výběrová situace: „buď, anebo“, František Hroník toto tvrzení popřel. Doplnil, že se společnost dostane naopak do stavu „buď, a zároveň“, který koresponduje s představou technologických inovací vyvíjejících se po boku lidí a jejich myšlení. Své tvrzení podložil psychologickou úvahou nad aspekty lidského uvažování, potřebami a cíli a demonstroval také nejedním příkladem z praxe. V případu společnosti Airbus, která zaváděla ve své výrobě automatizaci, totiž začali dělníci brojit proti strojům, jež jim namísto výrobních mistrů měly zadávat nařízení. Najednou z procesu vypadla emocionální složka, možnost komunikace a výměny názorů. Z psychologického hlediska technologie sebrala dělníkům emoce, respektive je potlačila. Co z toho vyplývá doplnil František Hroník následovně:

„Bez emocí se neobejdeme. Ve snaze je potlačit se v čase projeví a jejich důsledky budou mnohem více negativní.“

Digitální páteř permanentního vzdělávání

Ze vztahu člověka a technologií tedy vychází narůstající problém identity, sebeuvědomění, autenticity a autonomie, se kterým je nutné v kybernetické době počítat a pracovat s ním. Zároveň racionální myšlení není bez emocí možné a stroje jen velmi nepravděpodobně dokáží simulovat vyšší city a emoce jako to dokáže člověk. Z toho vyplývá, že digitalizace ve skutečnosti není a nemůže být cílem firem a organizací, nýbrž pouhým prostředkem, pro který nyní potřebují vytvořit optimální podhoubí, v němž bude mít šanci se uchytit a rozvinout s pozitivním efektem. Je to jeden z důležitých úkolů pro vedení i samotné HR, které by mělo ve firmě nastavit digitální páteř vzdělávání jako klíčového prvku přípravy změny myšlení organizace a lidí. Mělo by vytvořit prostor vhodný ke spoluvytváření, sdílení znalostí, a tím nastavit optimální podmínky pro permanentní, kontinuální učení organizace, které je v kybernetické době naprosto klíčové.

Ke konci setkání ještě před závěrečnou diskuzí doplnil František Hroník pár ukázek zapojení virtuální a rozšířené reality do vzdělávání. Krátce přiblížil i společný výzkum agentury MotivP ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR), který se zaměřuje na využití technologie virtuální reality pro identifikaci rizikového chování v provozu a jeho prevenci.

„Rozšířená realita je vhodným nástrojem v procesech, které jsou dobře zpracované, ‚uzavřené‘, jako je například adaptační proces,“ uvedl závěrem František Hroník setkání, které ve svém výsledku přineslo hloubavé zamyšlení nad tolik aktuálním a diskutovaným tématem.

Zúčastněte se některého z dalších tematických setkání MotivP Business Brunch®, které probíhají v řadě měst po České republice a také v Bratislavě na Slovensku.

Plánované akce MotivP Business Brunch®