Spokojený zaměstnanec dnes vyžaduje dobrou osobní zkušenost se zaměstnavatelem

Týká se to nás všech. To, co si myslí manažeři, není ve shodě s tím, jak to vnímají zaměstnanci.

Pavel Barták, SAP Success Factors

Podle průzkumu Gallup 2018:

  • 9 z 10 top manažerů si myslí, že jejich zaměstnanci odcházejí za lepším platovým ohodnocením. Pokud se ale zeptáme odchozích,
  • pouze 1 z 10 opravdu opouští firmu z tohoto důvodu.
  • Naopak 8 z 10 chybí náležité (nejen finanční) ocenění a uznání za odvedenou práci.
  • Představte si, že 6 z 10 dotázaných uvěří spíš neznámému člověku než jejich vlastnímu manažerovi.
  • 50 % lidí je momentálně nespokojených a stejně tak celá polovina mileniálů neustále hledá nové pracovní výzvy i přesto, že je v zaměstnání spokojená. A právě v tom spočívá hodnota řízení a měření spokojenosti zaměstnanců.

Vynikající zákaznická zkušenost se odvíjí právě od té zaměstnanecké. Společnosti, jimž skutečně záleží na zaměstnancích, vykazují podle studie až o 30 % vyšší spokojenost ze strany zákazníků a získávají až o 10 % vyšší zákaznická hodnocení. Přesto každý měsíc mění pracoviště z důvodu negativní pracovní zkušenosti miliony lidí a do dění ve firmě se stále aktivně nezapojují dvě třetiny zaměstnanců.

Za posledních deset let se svět byznysu výrazně změnil. Na současném trhu práce s nedostatkem pracovní síly jsou zaměstnanci ve výhodě. Během pár sekund mohou vyhodnotit, které společnosti poskytují to nejlepší pracovní prostředí, a ihned je oslovit nebo jim třeba rovnou poslat svůj životopis. Představte si, že najdete ve městě novou restauraci, která má 87 recenzí s průměrným hodnocením dvě z pěti hvězdiček. Nešli byste raději na večeři někam jinam?

Vítězství na poli ekonomiky řízené zákaznickou a zaměstnaneckou zkušeností

Žijeme v ekonomice řízené pocity a emocemi, které vytvářejí naši celkovou zkušenost (tzv. experience economy). Pokud společnosti chtějí mít spokojené zaměstnance a dosáhnout lepších obchodních výsledků, musí svým lidem neustále naslouchat. Kromě toho potřebují mít možnost kombinovat tzv. zkušenostní data (X-data z angl. eXperience) s těmi provozními (O-data z angl. Operational).

Klíčová X-data, tedy data o spokojenosti zaměstnanců, získáváme v období pro ně osobně důležitých okamžiků, jako je například den nástupu, den skončení zkušební doby nebo den získání nové pracovní pozice. V tom spočívá to správné řízení zkušeností (tzv. eXperience management). Když pak máme zaměstnanecká data na jednom místě, jde je jednoduše zpracovat a identifikovat významné momenty pro zaměstnance.

Většina společností má dostatek provozních O-dat. Současná moderní řešení poskytují hodnotná personální data z jednoho místa, díky nimž máte v reálném čase informace o pracovní síle včetně detailního přehledu o tom, kteří zaměstnanci podali výpověď podle jednotlivých oddělení, pracovního zařazení, geografické oblasti, pohlaví atd., kolik kandidátů přijalo a odmítlo nabídky, jak dlouho trvá, než nováčci dosáhnou plné produktivity a mnohem více. Organizace ale často neví, co je příčinou. Právě tady jsou potřebná X-data, která umožňují porozumět názorům, postojům, vztahům k nadřízeným a záměrům zaměstnanců klíčových pro to, zda v organizaci setrvají či nikoli, nebo zda uchazeči nabídku přijmou nebo odmítnou. Tato data mají vliv na efektivitu školení a rozvoj nových zaměstnanců, čas nutný k dosažení plné produktivity u nových zaměstnanců, a tudíž i na to, jak si manažeři ve firmě vedou.

Pokud životní cyklus zaměstnance spravujeme na jednom místě, dokážeme identifikovat pro něj klíčové okamžiky. Těmi jsou například první den ve firmě, konec zkušební doby, změna pozice, roční hodnocení, mimořádný pracovní úspěch, ale i narození dítěte. Při řízení zaměstnanecké zkušenosti můžeme tyto okamžiky využít a jednoduchou formou se zaměstnance zeptat, jak se při nich cítil. Nejenže tím prokazujeme náš zájem, ale tyto cenné vhledy nám také umožňují analyzovat sentiment jednotlivce, týmu i celé firmy. To jsou X-data, díky nimž mohou vedoucí pracovníci a manažeři oddělení lidských zdrojů rychle a přesně reagovat. Dokáží automaticky identifikovat oblasti, na které je potřeba se soustředit a učinit patřičné kroky na základě porozumění klíčovým podnětům v oblasti zkušeností, zapojení a produktivity. Tím lze zaručit neustálé vylepšování zapojení zaměstnanců a udržení talentů ve firmě.

Pokud jde o zaměstnaneckou zkušenost, cesta k úspěchu nevede pouze přes jednoduchý sběr zpětné vazby a její analýzu. Spočívá ve schopnosti naslouchat, porozumět a rychle jednat. To je klíč k absolutní spokojenosti zaměstnanců. Ti se potom cítí doceněni, odvádějí více práce, vytvářejí pozitivní firemní kulturu a dělají dobré jméno značce, čímž přispívají k dosažení skvělých obchodních výsledků.

 

Zdroje dat: Gallup, O.C. Tanner, PR Neswire, officevibe, Glassdoor