Studie: Angažovaní zaměstnanci chybí všude na světě

Ilustrační snímek

Pouze 13 % zaměstnanců na světě je tzv. angažovaných neboli psychologicky oddaných své práci a zájmu přinést své organizaci nějaký užitek. 63 % světové pracovní síly tvoří neangažovaní zaměstnanci neboli ti, kteří nemají motivaci a zájem dobrovolně pomáhat svému zaměstnavateli. Zbývajících 24 % pak tvoří zaměstnanci aktivně neangažovaní, kteří jsou nespokojení, neproduktivní a negativně ovlivňují své kolegy. Tato nepříliš optimistická statistika vyplývá ze studie společnosti Gallup s názvem State of the Global Workplace, která zkoumala angažovanost zaměstnanců ve 142 zemích včetně České republiky.

Ve srovnání s lety 2009-2010 stoupl počet angažovaných zaměstnanců v letech 2011 až 2012 o 2 % (z 11 % na 13 %) a počet aktivně neangažovaných zaměstnanců klesl o 3 % (z 27 % na 24 %). Nízká míra angažovanosti však přetrvává i nadále. Pokud jde o regionální rozdíly, nejvíce angažovaných zaměstnanců je v USA a Kanadě (29 %), nejméně pak ve východní Asii (6 %). Ve střední a východní Evropě je to 11 %.

Regionální rozdíly v angažovanosti zaměstnanců 2011-2012

(Zdroj: Gallup – State of the Global Workforce)

Region

Angažovaní

Neangažovaní

Aktivně neangažovaní

USA a Kanada

29 %

54 %

18 %

Austrálie a Nový Zéland

24 %

60 %

16 %

Latinská Amerika

21 %

60 %

19 %

Společenství nezávislých států a okolní země

18 %

62 %

21 %

Západní Evropa

14 %

66 %

20 %

Jihovýchodní Asie

12 %

73 %

14 %

Střední a východní Evropa

11 %

63 %

26 %

Střední východ a severní Afrika

10 %

55 %

35 %

Jižní Asie

10 %

61 %

29 %

Subsaharská Afrika

10 %

57 %

33 %

Východní Asie

6 %

68 %

26 %

 

Pokud jde o region střední a východní Evropy, do něhož patří také Česká republika, nejangažovanější zaměstnanci jsou v Polsku (17 %). Česká republika zůstává v žebříčku angažovanosti na třetím místě od konce s 8 % před Tureckem (7 %) a Chorvatskem (3 %). Neangažovaných zaměstnanců je u nás 62 % a aktivně neangažovaných zaměstnanců 30 %.

Nejangažovanější zaměstnanci v celém regionu jsou manažeři (26 %), specialisté (18 %) a administrativní pracovníci (13 %). Nejméně angažovaní jsou pracovníci v oblasti zemědělství, rybářství a lesnictví (2 %). V rozdělení podle vzdělání vedou v angažovanosti vysokoškoláci (17 %) před absolventy pouze základní školy (11 %) a středoškoláky (10 %).

Rozdíly v angažovanosti zaměstnanců střední a východní Evropy 2011-2012

(Zdroj: Gallup – State of the Global Workforce)

Stát

Angažovaní

Neangažovaní

Aktivně neangažovaní

Polsko

17 %

68 %

15 %

Estonsko

16 %

64 %

20%

Lotyšsko

13 %

72 %

15%

Bulharsko

12 %

68 %

21%

Makedonie

12 %

57 %

32%

Albánie

11 %

69 %

20%

Černá Hora

11 %

58 %

31 %

Slovenská republika

11 %

69 %

20 %

Maďarsko

11%

56 %

33 %

Litva

10 %

62 %

28 %

Bosna a Hercegovina

9 %

58 %

33 %

Česká republika

8 %

62 %

30 %

Turecko

7 %

60 %

33 %

Chorvatsko

3 %

65 %

32 %

 

Organizace, které dosahují nejvyšší angažovanosti zaměstnanců integrují podle závěrů společnosti Gallup angažovanost zaměstnanců do následujících čtyř klíčových oblastí:

  1. Firemní strategie a filozofie leadershipu

  2. Odpovědnost a výkonnost

  3. Komunikace a řízení znalostí

  4. Rozvoj a vzdělávání

Studie se zúčastnilo 73 752 respondentů starších 18 let ze 141 zemí a dalších 151 335 respondentů z USA. Respondenti odpovídali na 12 otázek týkajících se výkonnosti, tzv. Gallup Q12 .

Více informací o metodologii a podrobnější výsledky najdete přímo ve studii State of the Global Workplace, která je volně k dispozici ke stažení na této stránce.

-kk-

Zdroj: Gallup Organization - přední světová výzkumná a auditorská společnost
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gallup Organization

Články v sérii

Aktuální

Studie: Angažovaní zaměstnanci chybí všude na světě

Aktuální

Studie: 7 kroků k vyšší angažovanosti zaměstnanců

Aktuální

Test: Jste dostatečně angažovaný pracovník?