Studie: Budoucnost HR v 10 bodech

Jak se bude vyvíjet funkce HR v organizacích v následujících pěti až sedmi letech v závislosti na aktuálních a očekávaných trendech v oblasti vývoje ekonomiky, technologií nebo očekávání zaměstnanců? Na tuto otázku se zaměřil výzkumný projekt společnosti Accenture s názvem The Future of HR. Jedná se o dlouhodobou sérii studií, která vychází z rozhovorů s řediteli HR a jejich podřízenými z různých oborů a částí světa, doplněných o názory odborníků na jednotlivá odvětví, ale i poznatky z odborných workshopů či analýzu obdobné literatury.

Výzkum společnosti Accenture identifikoval následujících deset základních oblastí, v nichž dojde v HR k největším změnám. Shrnutí celého výzkumu si můžete stáhnout zde. Pro prvních šest popsaných oblastí pak již byly zveřejněny samostatné dílčí studie se shrnutím trendů a doporučeními, jak postupovat. Najdete je pod odkazy níže.

10 oblastí budoucích změn v HR

1. Maximální využití dovedností

HR ve všech odvětvích pocítí zvýšený tlak na získání nejlepších možných talentů. Organizace budou požadovat rychlé doplňování talentů na konkrétních místech v konkrétních chvílích.

2. Personalizace řízení talentů

V řízení lidí dojde ke změně od vnímání zaměstnanců jakožto jedné entity k individuálnímu řízení v podobě řešení talent managementu na míru.

3. Rozšířená pracovní síla

Organizace budou více využívat rozšířené pracovní síly v podobě globální sítě externích kontraktorů, poskytovatelů outsourcingu, prodejců a dalších „netradičních zaměstnanců“.

4. HR jako řídicí prvek agilní organizace

HR získá zásadní roli v tom, jak firmy dokáží reagovat na rychle se měnící podmínky na trhu a překonat konkurenci.

5. Talent management ruku v ruce s vědou o lidském chování

Nové vědecké poznatky o lidském mozku a chování pomohou HR lépe řídit výkonnost organizací.

6. Globální práce s talenty

HR se více přizpůsobí globálnímu světu včetně svých strategií pro získávání talentů a manažerských technik – například podpory mobilních zaměstnanců v různých částech světa.

7. Radikální digitální změny

Sociální sítě, gamifikace, cloudová řešení, mobilní zařízení, big data, zákaznické aplikace... Všechny tyto nové technologie změní způsob výkonu práce, a tudíž i podpory ze strany HR.

8. Demokratizace díky sociálním médiím

Organizace budou plné znalostních pracovníků, kteří budou umět využívat sociální média ke společnému vytváření řešení. To se projeví zploštěním hierarchie a struktur organizací.

9. Řízení rizik

HR se bude muset naučit pracovat se strategiemi pro řízení rizik, které budou zahrnovat vše od ochrany osobních údajů po rizika spojená se špatně vybranými zaměstnanci nebo fluktuací talentů.

10. Rozšíření vlivu HR

HR se posune od samostatného útvaru, který pouze spravoval lidské zdroje, k větší spolupráci se všemi útvary v rámci organizací.

-kk-

Zdroj: Accenture - globální poradenská společnost
Zobrazit přehled článků ze zdroje Accenture