Studie: Diverzita a inovace jdou ruku v ruce

Vzhledem k rostoucí důležitosti inovace jakožto klíčového faktoru, jímž se od sebe liší největší světové společnosti, roste i důležitost diverzity pracovní síly. Právě diverzita je totiž kritická při vytváření a realizaci nových výrobků, služeb a firemních procesů. Vyplývá to alespoň ze studie Forbes Insights s názvem Fostering Innovation Through a Diverse Workforce, do níž se zapojilo 321 manažerů odpovědných za řízení diverzity ve velkých globálních společnostech. Studii sponzorovaly společnosti AT&T, L’Oreal USA a Mattel.

Na tom, že diverzita pracovní síly je stěžejním předpokladem pro získání perspektivy a myšlenek pro podporu inovací, se shodlo 85 % respondentů. Ukázalo se také, že diverzita pracovní síly hraje zásadní roli pro společnosti, které si chtějí získat a udržet nejlepší talenty.

Většina oslovených společností má určitý program pro řízení diverzity, přičemž řada z nich řeší i jiné oblasti než jen pohlaví nebo rasu zaměstnanců. Z globálního pohledu jsou nejčastější programy genderové (81 % společností) a etnické diverzity (77 %). Následují programy zaměřené na věk (72 %) a rasu (70%). Zatímco asijské společnosti se více soustředí na věk a národnost, evropské věnují pozornost spíše zdravotním postižením a sexuální orientaci.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com