Studie: Pracovní síla v roce 2020

Ilustrační snímek

Mnoha organizacím stále chybí struktura, strategie, kultura, řešení a zdroje pro efektivní řízení zaměstnanců. Chtějí-li uspět v podnikání i po roce 2020, musejí se zaměřit na důležité faktory právě v této oblasti, které zahrnují především role a odpovědnosti v rámci HR strategií, demografické změny a měnící se podobu práce, potřeby zaměstnanců, rozvoj leadershipu a talent management.

Vyplývá to ze studie s názvem Workforce 2020 – Building a strategic workforce for the future, kterou vypracovala britská poradenská společnost Oxford Economics ve spolupráci se společností SAP. Do studie, která probíhala v roce 2014, se zapojilo více než 2700 manažerů a více než 2800 zaměstnanců z 27 zemí včetně České republiky. Sestavila nejen přehled globální situace a trendů, ale i zvláštní analýzu pro každou zúčastněnou zemi.

HR chybí strategický vliv

Nová pracovní síla v roce 2020 bude podle výsledků této studie výrazně flexibilní a dosáhne výraznější míry diverzity. Oddělením HR však chybí potřebné měřicí nástroje jako základ pro vytváření strategií rozvoje této pracovní síly. Chybí jim také strategické informace a vize.

Studie se dále zaměřila na mýty, které panují okolo zájmů a potřeb generace Millennials. Ukázalo se, že nejmladší generace zaměstnanců není tak příliš jiná, jak si většina lidí myslí. Odlišný přístup je třeba pouze v otázce častějšího sdílení zpětné vazby a intenzivnějšího vzdělávání.

Leadership pokulhává

Pokud jde o spokojenost zaměstnanců, zásadní roli hraje a bude hrát výše výdělku. Ta je také nejdůležitějším předpokladem pro to, aby zaměstnanec začal pracovat pro konkrétního zaměstnavatele a aby u něj zůstal.

Manažeři i zaměstnanci se shodnou na tom, že leadership hraje zásadní roli v budoucím úspěchu firmy. Většina organizací však stále nevěnuje rozvoji leadershipu dostatečnou pozornost. Nedostatečné je také plánování nástupnictví v klíčových rolích.

Česku hrozí krize talentů

Zpráva o České republice vytvořená na základě této studie konstatuje, že největší změny na tuzemském trhu práce v následujících letech budou:

  • globalizace pracovní síly,
  • vstup generace Millennials na trh práce,
  • problémy s náborem zaměstnanců s pouze základními znalostmi a dovednostmi,
  • stárnutí pracovní síly,
  • rostoucí počet pracovníků mimo zaměstnanecký poměr.

Celá zpráva o České republice je k dispozici ke stažení zde.

Kompletní studii Workforce 2020 si můžete přečíst či stáhnout zde.

-kk-

Zdroj: Oxford Economics - globální poradenská společnost založená při obchodní fakultě Oxford University
Zobrazit přehled článků ze zdroje Oxford Economics