Studie SHRM: Plánování nástupnictví v roce 2011

Jaké procento organizací má v současné době plány pro řízení nástupnictví a jak konkrétně s nimi pracují? Na tuto otázku hledal odpověď aktuální průzkum Society for Human Resource Management (SHRM), který oslovil 426 HR manažerů náhodně vybraných ze členů SHRM. Průzkum s názvem Succession Planning ukázal, že formální plány pro řízení nástupnictví má 23 % organizací, neformální pak 38 % organizací. Formální programy převládají ve velkých společnostech s více než 2500 zaměstnanci.

Téměř polovina (49 %) plánů pro řízení nástupnictví je spjata s rolí prezidentů či výkonných ředitelů firem. 54 % se pak týká vrcholových manažerů, 58 % vyšších manažerů a 51 % středních manažerů. Jen třetina organizací přitom své plány pro řízení nástupnictví každoročně vyhodnocuje či aktualizuje.

Na otázku, proč nezavedly formální plánování nástupnictví, odpověděla téměř polovina organizací s tím, že dávají přednost okamžitým žádostem. 16 % organizací zatím o plánování nástupnictví vůbec neuvažovalo a 15 % si myslí, že na takový plán zaměstnává příliš málo lidí.

Počet organizací s neformálními plány pro řízení nástupnictví stoupl z 26 % v roce 2006 na 38 % v roce 2011.

-kk-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management