Studie: Ženy mají větší obavy z návratu do kanceláří

Muži odvádí z domova menší pracovní výkony ve srovnání s ženami. Oproti tomu ženy jsou více nervózní z myšlenky návratu do kanceláře kvůli hrozbě nákazou COVID-19.

Ilustrační snímek

Studie Úřadu pro národní statistiku (ONS) zjistila, že muži nepracují na dálku tak efektivně jako ženy. Zatímco nedávná studie Culture Amp, platformy pro lidi a kulturu, zase spočítala, že mezi ženami a muži existuje průměrný rozdíl 10 procentních bodů, pokud jde o to, jak sebevědomě se cítí při myšlence na návrat do kanceláře. Celkem 56 % žen ve srovnání se 46 % mužů chce, aby jejich společnost zavedla v budově více bezpečnostních opatření.

ONS dále zjistil, že zaměstnanci s vyššími platy budou s větší pravděpodobností schopni lépe pracovat z domova. Primárně se jedná o vedoucí pracovníky a manažery nebo ředitele. Případně také IT pracovníky, kteří mají technologie pro práci na dálku.

Studie Culture Amp také zjistila, že ženy se více zajímají o dostupnost osobních ochranných prostředků (OOP), přičemž 86 % žen si přeje mít přímý přístup k těmto prostředkům ve srovnání se 77 % mužů. Muži se také podle studie cítí bezpečněji například v prostorách firemní tělocvičny, jídelně nebo dalších společných prostorech mimo své pracovní místo.

 „COVID-19 neúměrně zasáhl ženy, zejména pokud jde o povinnosti v oblasti péče o děti, ztráty zaměstnání a zdravotní péči – není divu. Když se podíváme na možné predikce budoucích stavů, mají ženy tendenci se s vyšší pravděpodobností připravovat na horší scénáře vývoje,“ uvedl vedoucí vědecký pracovník Culture Amp Jess Brook.

Závěry studií by měly tudíž sloužit jako důrazná připomínka lídrům podniků jaké jsou skutečné obavy, které zaměstnanci mají poté, co se firmy rozhodnou zavádět systém „nového normálu“. Tyto obavy rozhodně nejsou plošně vztažené ke všem zaměstnancům stejně.

-bb-

Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRreview