Vyhrajte vstupenku na 6. ročník mezinárodní konference Happiness@Work 2020 - letos netradičně ve 3D prostředí

Má smysl zabývat se tématy jako je firemní kultura či “štěstí v práci” i v dobách hrozící ekonomické krize? V časech, kdy mají firmy tendenci spíše šetřit a zůstávat co nejvíce v už zaběhlých kolejích? Na to odpoví řečníci listopadové konference Happiness@Work 2020.

Ilustrační snímek

Abychom se mohli na otázku blíže podívat, pojďme si nejprve definovat ono štěstí v práci. Někdy by se skoro zdálo, že jde především o hezky designované kanceláře, nákupy ovoce, nebo fotbálky a tělocvičny. Není tomu ale tak. Smysluplný přístup k happiness managementu je něco trošku jiného. Jde při něm především o celistvý pohled na člověka, tým i organizaci. Pohled, při kterém se zabýváme všemi úrovněmi známé Maslowovy pyramidy.

Pokud štěstí v práci vnímáme takto, můžou jeho principy být naopak skvělým návodem na řešení složitých situací. A to se ukazuje i v letošním nelehkém roce. Firmy, které se na firemní kulturu a lidi samotné soustředily už v minulosti, letos mohou sklízet ovoce a překonávat těžkosti mnohem snáze.

Pojďme se níže podívat na oblast happiness managementu ze tří úhlů pohledů, stejně jako tomu bude letos 19. listopadu na virtuální konferenci Happiness@Work 2020, která se už šestým rokem bude zabývat aktuálními tématy a trendy ze světa firemních kultur.

Vyhrajte volnou vstupenku na konferenci

Zodpovězte jednoduchou soutěžní otázku v odkazu níže a vyhrajte jednu ze 2 vstupenek na akci.

 

Soutěž probíhá do 5. listopadu 2020.

Nápovědu na soutěžní otázku naleznete na konci článku nebo na webu konference.

Pravidla soutěže

Soutěž byla ukončena. Výherci jsou paní Veronika M. ze společnosti ADP a paní Erika F. ze společnosti DAMU a EDUcentrum. Gratulujeme!

Happiness@Work 2020

Pohled jednotlivce

Jak se znova a znova ukazuje, vždy je potřeba začít nejprve lidmi, kteří organizaci tvoří. V časech jako je aktuální situace s virem COVID-19 je otázka zdraví jednotlivce, ještě aktuálnější než kdy jindy. Fyziologické a psychologické potřeby člověka jsou na spodní vrstvě zmiňované Maslowovy pyramidy. Pokud nejsou pokryty, jen velmi těžko se můžeme soustředit na cokoli dalšího.

Z pohledu jednotlivce se tedy zdá být správnou cestou hledat cesty, jak pomoci lidem v organizaci budovat imunitu a to z pohledu fyzické i psychologické. Spadají sem témata jako pohyb, strava, spánek a nebo nastavení mysli. Pro to vše můžeme i z pohledu firemní kultury najít oporu, ať už sdílením znalostí, nebo společnými aktivitami.

I z pohledu imunity je navíc podpora štěstí v práci dobrou investicí. Velká metastudie Sonji Lyubomirsky z Kalifornské Univerzity například ukázala, že šťastnější lidé jsou odolnější vůči nemocem a stráví tak na nemocenské výrazně méně času.

Pohled týmu

Nyní se můžeme posunout o stupínek výše a prozkoumat pohled týmů. Právě na úrovni týmu se odehrává spolupráce a vzájemná interakce jednotlivců. Je ale veliký rozdíl mezí skupinou lidí a opravdovým týmem.

Jak ukázal například velký výzkum ve společnosti Google před několika lety, jeden z faktorů, které zásadně ovlivňují i efektivitu týmu je takzvané psychologické bezpečí. Tedy nastavení v týmu, při kterém funguje vzájemná důvěra a otevřenost. Členové týmu jsou připraveni si vzájemně pomoci a podpořit se. Fungující vztahy jsou ale jen jednou stranou mince. Na té druhé jsou společně dosahované smysluplné výsledky bez kterých by dlouhodobě tým fungovat samozřejmě nemohl.

I při letošních komplikacích je potřeba soustředit se na budování týmů. A s přechodem na home-office se na to v mnoha firmách zapomnělo. Tým, který funguje efektivně na dálku není ten, ve kterém mají všichni přístup k internetu, je potřeba hledět právě i na společný prostor k prohlubování důvěry a otevřenosti či porozumění společným výsledkům a cílům. Což je o poznání těžší, pokud se lidé nemohou fyzicky setkávat.

Pohled organizace

Když jsme probírali krizové situace s leadery firem, které se o principy štěstí v práci opírají, ukázalo se, že právě roky jako je ten letošní jsou časem, kdy se sklízí, co bylo už dávno zaseto (a dlouho pěstováno).

Příkladem může být třeba samotná struktura firmy. V tradičněji pojatých firmách s přísnou hierarchickou strukturou se celkem očekávaně soustředí veškerý tlak na organizaci do jejího vrcholu - k nejvyššímu vedení. Ve firmách s plochou strukturou, nebo firmách nehierarchických se však tlak rozkládá. Organizace je pak mnohem odolnější a reakce mohou být pružnější.

Velkými tématy právě v těžkých časech bývají otevřenost komunikace, či hodnoty, které se v organizaci opravdu žijí, nejen píší na webové stránky. Hodnoty slouží jako kompas, který dokáže pomoci s hledáním cesty i z tak mlhavých období jak je například letošní “koronakrize”. Otevřená a častá komunikace pak dává lidem možnost zapojit se do dění a stát se aktivními účastníky, nejen pozorovateli, kteří netuší, co přijde dále.

Co to znamená?

To hlavní co je potřeba vzít v potaz v těžkých časech z pohledu firemní kultury či “štěstí v práci” je právě takzvaný celostní pohled na věc. Je potřeba zabývat se jednotlivci, kde můžou klíčit dále těžko překročitelné těžkosti. Je potřeba pracovat na vztazích a výsledcích týmů. A konečně i vznosná témata jako firemní hodnoty či smysl můžou být právě v těžkých časech velkou oporou.

Více do hloubky jednotlivých témat se ponoříme během celodenní konference Happiness@Work 2020.

Na akci vystoupí řada inspirativní řečníků od nás i ze světa, včetně Jasona Frieda, CEO společnosti Basecamp a autora bestselleru Remote.

Velký důraz je letos kladen také na velmi konkrétní a rovnou použitelné nástroje a postupy. To vše letos v originálním virtuálním 3D světě, v němž nebudou chybět ani setkání s přáteli či možnost poznání přátel nových.

Zjistěte více podrobností o akci:

Konference Happiness@Work