Zveme vás na Business Brunch®: Rozvoj lidí a strategické myšlení v době covidové i po ní

Co nás naučila doba covidová a jak v tomto nelehkém období i po něm rozvíjet naše lidi? Jak rozvíjet strategické myšlení, které zajistí, že udržíme krok s rychlým vývojem technologií a nenecháme se zaskočit náhlou krizí? Zúčastněte se online květnového a červnového setkání Business Brunch®!

Business Brunch Motiv P.

Akci pořádá agentura Motiv P již od února roku 2005 a před časem dokonce proběhl Business Brunch® s pořadovým číslem 350.

Během programu si můžete poslechnout zajímavé řečníky, poznat nové lidi a jejich pohledy na řešení současných problémů. Setkáním tradičně provází renomovaný lektor a odborník v řízení lidských zdrojů PhDr. František Horník, který je autorem i tematickým tvůrcem.

Jelikož současná doba předkládá řadu nových výzev, letošní témata Business Brunche® jsou koncipována tak, aby pokrývala všechny potřeby vašeho firemního vzdělávání.

Business Brunch® není v roce 2021 „pouhým“ řetězcem zajímavých vystoupení, ale ukázkovým komplexním rozvojovým programem, který vás bude inspirovat ještě dlouho poté.

Před vlastním konáním akce získáte přístup k tematickému virtuálnímu kurzu, microlearningové materiály a další podklady, abyste byli na probírané téma dobře připraveni a mohli si z něj odnést maximum.

Po skončení programu a získání zpětné vazby dostanete také náhodné SMS zprávy se soustředěným sdělením, které by vám mělo pomoci utvrdit získané znalosti. Zároveň obdržíte záznam setkání, ke kterému se budete moci vracet.

Témata květnového a červnového online setkání Business Brunch® 

Nové zkušenosti s rozvojem lidí v postcovidové době – 18. 5. 2021, 8:30-12:00

Společně zhodnotíme nové trendy a poznatky, které vyplynuly v souvislosti s událostmi v posledním roce. Řeč bude o tipech, jak zajistit rozvoj i v obtížných podmínkách a jaké máme vyhlídky v této oblasti do budoucnosti.

Strategické myšlení a cíle – 24. 6. 2021, 8:30-12:00

Dozvíte se, jakým novým způsobem můžete přemýšlet o strategickém řízení. Důraz bude kladen na strategické myšlení ve stále dynamičtější době, ať už ovlivněné pandemiemi nebo stále se zrychlujícím technologickým pokrokem. Řeč bude o různých strategiích, jejich kladech a záporech.

Seznamte se se všemi navazujícími tématy setkání Business Brunch® v letošním roce.

VŠECHNA TÉMATA

 

Články v sérii

Aktuální

Vyhrajte vstupenku na online setkání MotivP Business Brunch® dle výběru

Aktuální

Pozitivní myšlení nejsou růžové brýle, ale myšlení od konce, v alternativách

Aktuální

Kritické myšlení je návratem k podstatnému, nesamozřejmost samozřejmého

Aktuální

Zveme vás na Business Brunch®: Rozvoj lidí a strategické myšlení v době covidové i po ní

Aktuální

Vzdělávání v postcovidové době