5 faktorů úspěšného virtuálního vzdělávání: Aby učení nebylo mučení (2/2)

Virtuální vzdělávání má svá specifika a ty s sebou nesou i určité komplikace. Jednou z největších výzev u koncepce online kurzu je skloubení kvalitního obsahu a optimální délky

V předchozím článku jsem se věnoval prvním třem faktorům, které podporují koncepci této podoby online vzdělávání. Nyní plynule navážu a doplním zbývající dva.

Radek Havelka, ICT Pro s.r.o.

4. Opakování je matka moudrosti

V návaznosti na mé předchozí povídání je třeba poukázat na jednu důležitou vlastnost mozku: Lidé zapomínají. A to neustále. I když bude vaše školení doslova „ostré jak břitva“, natrvalo vyryté mozkové závity to vašim studentům nezaručí.

Rozdělení kurzu do dílčích etap však jednoznačně podporuje hledisko hlubšího pochopení, lepšího zapamatování, důkladnějšího procvičení a také praktického zvládnutí dovedností a aplikace nabytých kompetencí v praxi. Dlouhodobější plán postupného vzdělávání po několik týdnů pomáhá totiž látku mimo jiné lépe pochopit, prozkoumat, zpracovat, zažít i použít.

Dlouhodobému dopadu vzdělávání dále pomáhá například:

  • Logická strukturovanost výuky, která podpoří pochopení tématu, dalších souvislostí a přesahů
  • Plánování a pravidelnost vzdělávání, aby se stalo součástí osobního rozvoje i firemní kultury
  • Důsledné opakování klíčových poznatků, které studentům pomohou vybavit si to podstatné

Pokud budeme k jakémukoli vzdělávání přistupovat nahodile, bez systému, plánování a pravidelnosti, bude trénink připomínat lepicí pásku: Něco sice spraví, ale ta věc zůstane rozbitá.

Jeden světový průzkum zjistil, že přibližně 50 % vyučované látky „vyšumělo“ za méně než jeden měsíc, přičemž absolventi školení se pak vrátili ke svému původnímu chování. A při učení nám přece jde o změnu. Změnu k lepšímu. Vzdělávání by proto mělo být trvalou součástí každé organizace, a to do té míry, aby se transformovalo z pouhého pojmu „výcvik“ na stavební kámen každodenní firemní kultury.

5. Flexibilita a orientace na cílovou skupinu

Vytváření krátkých nezávislých modulů virtuálního vzdělávání umožňuje využití obsahu pro více účelů i širší publikum. Jednotlivé sekce lze nabízet jako nezávislé výukové programy, které mohou stát i samostatně.

Mezi vašimi klienty či zaměstnanci mohou být lidé, kteří si potřebují osvěžit znalosti pouze z určité konkrétní oblasti daného tématu. Místo aby se zaregistrovali do celého kurzu a pak „čekali na Godota“, než dojde na cílenou oblast výuky, mohou se tak přihlásit pouze na požadované téma. Tím se zlepší zacílení produktu (vzdělávací služby) na konkrétního zájemce.

Ponechání časového odstupu mezi jednotlivými školicími bloky také umožní rozdělit obsah vzdělávání do lépe zvládnutelných kurzů z hlediska plánování, implementace a rozpočtu. Pět tříhodinových online kurzů může vašemu stylu podnikání vyhovovat více než jeden dvoudenní kurz. Tato flexibilita je jednou z nejsilnějších výhod virtuálního vzdělávání.

Když si v této chvíli položím tak trochu řečnickou otázku, zda je možné skloubit kvalitní obsah a optimální délku online vzdělávání, mohu s trochou badatelského sebevědomí či manipulativní drzosti konstatovat, že ano.

Každý odborný článek by měl bez bázně přinést kromě poučných poznatků a užitečných doporučení, alespoň jeden nový či přiměřeně původní názor, pohled na věc, ale současně, aby uspěl ve vyšších kruzích a blýsknul se nádechem objektivity, nesmí zapomenout na aspekt alibismu, díky kterému je třeba nosné argumenty popřít či minimálně zpochybnit.

Proto vám mohu doporučit realizovat online vzdělávání formou kratších samostatných sekcí, které se zaměřují vždy pouze na dílčí oblasti určitého tématu a vzdělávací celek tvoří postupně v dlouhodobějším časovém horizontu.

Ve finále je to stejně na vás, protože ne každý osvědčený postup bude fungovat ve vašem vzdělávacím kontextu. Tudíž je vhodné si nejprve identifikovat požadavky na základě stanovených cílů a pojmenovaných rizik, zvážit vstupní podmínky, možnosti a příležitosti, zvolit správného partnera a pak se vydat nejistou cestou realizace vzdělávání a doufat, že vybrané online školení bude pro účastníky více než jen 60 minut bílého šumu.

Články v sérii

Aktuální

Virtuální vzdělávání – Demagogie dnešní doby? (1/2)

Aktuální

Virtuální vzdělávání – Demagogie dnešní doby? (2/2)

Aktuální

Zavádíte virtuální kurzy? Ať stojí za to, neboť čas je nad zlato!

Aktuální

5 faktorů úspěšného virtuálního vzdělávání: Aby učení nebylo mučení (1/2)

Aktuální

5 faktorů úspěšného virtuálního vzdělávání: Aby učení nebylo mučení (2/2)