Virtuální vzdělávání – Demagogie dnešní doby? (1/2)

Úspěch prosperující společnosti vychází nejen ze schopnosti jejích manažerů najmout ty správné lidi, ale také z ochoty je dále vzdělávat, aby mohli co nejefektivněji vykonávat svou práci. Je statisticky potvrzeno, že společnost, která pravidelně a systematicky investuje do vzdělávání svých zaměstnanců, má mnohem větší šanci držet krok s novými trendy na trhu a může se i sama nadále vyvíjet a růst.

Radek Havelka, ICT Pro s.r.o.

Existuje řada možností, jak na to. Vedle tradičních metod a forem výuky, jako jsou prezenční kurzy, školení, semináře a workshopy, ať už veřejné či privátní, je v současnosti k dispozici i online vzdělávání přes různé virtuální platformy.

Co je virtuální výukové prostředí či platforma? Virtuální výukové prostředí je online systém, který umožňuje přenos vlastního procesu výuky, vzdělávacích materiálů a praktických cvičení přes internet. Dle průzkumů 91 % společností shledalo, že online školení, v kombinaci s jinými metodami výcviku, jsou pro firmu velmi užitečná.

Virtuální vzdělávání může zahrnovat jak příručku pro zaměstnance s pokyny, jak používat nový software, e-learning na téma BOZP či adaptační školení pro zaměstnance, tak i velmi sofistikovaná vzdělávací řešení, kde je lektor v přímé interakci s účastníky ve virtuální třídě v reálném čase.

K online vzdělávání mimo jiné patří:

  • Programy distančního studia
  • Online školení a workshopy
  • Instruktážní videa a videokurzy
  • Audio přednášky či podcasty
  • E-learning a webináře
  • E-knihy, online články a blogy

Jaké jsou výhody virtuálního vzdělávání?

Snadné sledování a závěrečné hodnocení: Vzhledem k tomu, že pro online výuku se používají moderní počítačové technologie a software, je snadné např. zjistit, kteří zaměstnanci již vzdělávání dokončili a s jakým výsledkem (pokud je k dispozici i závěrečný kvíz).

Jednotná koncepce a aktualizace informací: V případě nahraných videokurzů či e‑learningu má každý účastník přístup ke stejnému obsahu, který je navíc v průběhu let konzistentní; když se například změní firemní politika, může být následně aktualizována i ve vzdělávacím systému, či online kurzu.

Úspora času: Nejen že odpadá čas na přesun do prezenčního kurzu, který nemusí být vždy in-house, ale odpadá i prodleva při organizování klasického vzdělávání. Nový zaměstnanec může již zaznamenaný virtuální kurz absolvovat bezprostředně po svém nástupu v průběhu celého roku. Toto hledisko neplatí, pokud se jedná o virtuální kurzy probíhající v reálném čase (synchronní); u těch je organizace vzdělávání obdobná jako u klasických prezenčních kurzů.

Finanční úspora: Investicí do virtuálních vzdělávacích platforem platí firma za produkty, které může využívat opakovaně. I online školení v reálném čase s živým lektorem přijde levněji, protože se ušetří minimálně část nákladů na pořádání kurzu, vzdělávací místnost, oběd či dopravu na školení a omezí se tím i ztráta produktivity, protože zaměstnanci jsou zpravidla mimo kancelář po kratší dobu.

Flexibilita a globální dosah: Zaměstnanci si mohou často vybrat, kde a kdy školení absolvují. V případě tzv. asynchronního vzdělávání (neprobíhajícího v reálném čase), si mohou navíc zopakovat části, které jim nebyly jasné, nebo po čase projít i celé učební osnovy znovu. U živých online školení nebo u tzv. hybridních kurzů, které představují souběh virtuální a prezenční formy učení, se mohou zájemci účastnit i kurzů ve vzdálených lokalitách bez nutnosti cestovat.

 

V navazujícím pokračování článku se zaměříme na nevýhody virtuálního vzdělávání bez příkras. Čistě z praxe.

 

Články v sérii

Aktuální

Virtuální vzdělávání – Demagogie dnešní doby? (1/2)

Aktuální

Virtuální vzdělávání – Demagogie dnešní doby? (2/2)

Aktuální

Zavádíte virtuální kurzy? Ať stojí za to, neboť čas je nad zlato!

Aktuální

5 faktorů úspěšného virtuálního vzdělávání: Aby učení nebylo mučení (1/2)

Aktuální

5 faktorů úspěšného virtuálního vzdělávání: Aby učení nebylo mučení (2/2)