Aktuální trendy v korporátním vzdělávání II.

V první části článku jsem rozpracoval 3 aktuální trendy a potřeby v současném firemním vzdělávání, které by měly být součástí hodnot v rámci firemní kultury každé stabilizované a rozvíjející se organizace. Nyní se podívejme na některé další.

Radek Havelka, ICT Pro s.r.o.

4. Maximální důraz je kladen na komunikační dovednosti.

Rozvoj umělé inteligence a moderních technologií, jako jsou internet věcí, či robotická auta mění i budoucnost profesního rozvoje a klade důraz na důležitost komunikačních dovedností. A to i přesto, nebo možná tím spíš, že za lidstvo stále více komunikují stroje a jejich obsluha je stále snazší.

Komunikační dovednosti byly po dlouhou dobu považovány za méně důležité a prakticky nemožné se naučit. Změny na trhu práce a celkový společenský vývoj však staví komunikační dovednosti stále více do popředí. Komunikace se stala součástí většiny pracovních pozic a lidé začali efektivní komunikací dosahovat převratných výsledků.

Podle posledních studií se jen v podnicích v USA a UK díky nedostatkům v komunikaci prodělá více než 37 miliard dolarů ročně. Dále se prokázalo, že z investovaných 1100 dolarů do vzdělávání měkkých dovedností, se v průměru 4000 dolarů firmě vrátí. To jsou jistě některé z důvodů, proč se školení zaměřená na komunikaci stávají stále rozšířenějším předmětem vzdělávání.

Komunikační vzdělávání se v současné době dále rozvíjí, a to díky novým poznatkům o technikách konverzace, rostoucímu procentu pracovních míst apelujících na měkké dovednosti, nedostatečné efektivitě „klasického“ vzdělávání v oblasti komunikace a konečně i díky digitalizaci společnosti jako celku.

5. Školení se nadále považuje za benefit a lákadlo pro získání talentů.

Současný Happiness Management sice tvrdí, že zaměstnanecké benefity nejsou ideální motivací, protože podporují pouze spokojenost zaměstnance, nikoli jeho prožité štěstí, o které prý v budování prosperující společnosti jde, ale zároveň zastává názor, že firma neobstojí v konkurenčním boji, pokud nebude budovat pozitivní vztahy v týmech i mezi nimi, ukazovat lidem smysl jejich činnosti a cíleně generovat pozitivní emoce. Toho však lze dosáhnout dost těžko bez smysluplného a systematického vzdělávání.

Vzdělávání, při dnešní recesi na trhu práce, může být klíčovým rozlišujícím faktorem mezi společnostmi soutěžícími o talenty. Zaměstnanci chtějí pracovat pro organizace, které jim poskytují osobní a profesní rozvoj, a považují to mnohdy za rozhodující faktor při hledání nového místa nebo pro setrvání u svého současného zaměstnavatele.

Co dodat závěrem k této části článku?

Znalosti a dovednosti, které zaměstnanci získávají a uplatňují, jsou dále svobodně sdíleny ve společnosti, kde je vzdělávání jednou z klíčových hodnot v rámci firemní kultury, což v konečném důsledku vytváří konkurenceschopnou a přizpůsobivou organizaci.

Další aktuální trendy a potřeby firemního vzdělávání, včetně některých novodobých kontroverzních aspektů, probereme v následujících částech článku.

Články v sérii

Aktuální

Aktuální trendy v korporátním vzdělávání I.

Aktuální

Aktuální trendy v korporátním vzdělávání II.

Aktuální

Aktuální trendy v korporátním vzdělávání III.

Aktuální

Aktuální trendy v korporátním vzdělávání IV.

Aktuální

Aktuální trendy v korporátním vzdělávání V.