Challenging coaching I. – Za hranice tradičního koučování

Vytisknout

Pavla Pavlíková, INNERGY

Ve své praxi kouče se často setkávám s otázkami, jaký koučovací přístup používám. Nevyhnu se ani vášnivým debatám na téma užitečnosti jednotlivých škol.

Nejvíce pracuji ve firemním prostředí a osvědčuje se mi kombinace různých přístupů. V poslední době mne oslovil Challenging coaching s modelem FACTS, který úspěšně rozvíjejí John Blakey a Ian Day v oblasti executive koučování.

V tomto a dalších článcích se chci podělit o své zkušenosti s tímto přístupem, z jakých principů vychází a postupně probrat jednotlivé pilíře celého modelu FACTS.

Model FACTS vznikl jako odpověď na výzvy, kterým čelí firmy ve 21. století. Začalo to otázkami: Jak se mají koučovací dovednosti vyvíjet, aby podpořily náročnější ekonomické prostředí? Jak může koučování podpořit celkové hospodářské výsledky a zároveň budovat vynikající osobní vztahy? Jaké jsou limity nedirektivního, tradičního koučování?

Odpovědí byla zpětná vazba od klientů, se kterými John a Ian pracovali. Klienti přicházeli s tím, že nejužitečnější v koučování pro ně bylo, když kouč přicházel s výzvami a chtěli více výzev. Když chcete dosáhnout odvážných cílů a řešit obtížné situace, nestačí jen podporovat. Je potřeba vyzývat, provokovat, dávat zpětnou vazbu, nastavovat zrcadlo, propojovat na širší realitu. Leadeři businessu potřebují obojí – podporu i výzvu – aby dokázali rozpoznat nové objevující se trendy a dobře a efektivně na ně reagovat.

Příklon k používání více výzev v koučování podporuje i výzkum Nevitta Sanforda, který zkoumal, jaké prostředí je nejvhodnější pro studium. Zjistil, že pro optimální výkon potřebujeme efektivní rovnováhu mezi úrovní podpory a výzvy.

Podporou se míní ty postupy, které podporují klienta (budování důvěry, respekt, harmonický vztah) nebo redukují nejistotu a obavy (povzbuzení, zaměření na silné stránky, empatie).

A výzva jsou takové naše akce, které vedou klienta, aby čelil současné realitě (vedení k odpovědnosti, zpětná vazba, zkoumání omezujících domněnek a postojů) a aby naplnil měnící se očekávání zainteresovaných stran (nastavení cílů, vizí, sjednocení hodnot). Výzva se může týkat dělání nebo bytí. Dělání je o dosahování výsledků, bytí je o tom, kým jsem a mohu být, tedy o naplňování potenciálu.

Matrix podpora x výzva

S úrovní podpory a výzvy pracuje základní matrix modelu FACTS. Přináší čtyři možné kvadranty, ve kterých se kouč s klientem může pohybovat.

FACTS: Matrix podpora x výzva

Nízká míra podpory a nízká míra výzvyapatie – jedeme na setrvačnost, bez zájmu, může přinášet nudu a nedostatek motivace k činům.

Nízká míra podpory a vysoká míra výzvy – stres – destruktivní tlak, který může vést k tomu, že klient bude vystrašený, defenzivní či nepřátelský.

Vysoká míra podpory a nízká míra výzvy – „pohodlný klub“ – vyznačuje se vysokou mírou empatie, zaměření na klienta, aktivní naslouchání. Pro klienta velmi příjemné, nachází se v komfortní zóně. Rizikem je sebestřednost a zabývání se nepodstatnými věcmi (např. ve firemním prostředí).

Vysoká míra podpory a vysoká míra výzvy – optimální výkon – oblast, kde může být maximalizován růst a rozvoj. Díky podpoře vytváříme podmínky, kdy se klient cítí dostatečně v bezpečí, aby mohl sdílet, odhalit niterné myšlenky a pocity a dojít k sebeuvědomění. Výzva pomáhá posunout toto sebeuvědomění dále a směřovat k trvale udržitelnému rozvoji. Může stimulovat a „nakopnout“ člověka k tomu, aby sledovat nový směr nebo cíl a dosáhl vysokého výkonu. Optimální rovnováha podpory a výzvy, kde kouč může odblokovat nejvyšší potenciál pro oba – klienta i organizaci.

Úlohou kouče je umět se pohybovat dynamicky ve všech čtyřech kvadrantech dle okolností a užitečnosti s tím, že těžiště má v kvadrantu optimálního výkonu.

Pilíře modelu FACTS

Matrix kvadrantů různé úrovně podpory a výzvy stojí na 5 pilířích – modelu FACTS. Jednotlivá písmena jsou zkratkou pro následující:

Feedback – schopnost poskytnout odvážnou zpětnou vazbu, která informuje a inspiruje. Vyvážit ocenění a uznání posunů a upřímnou zpětnou vazbou ohledně nezdarů a chyb.

Accountability – schopnost vést klienty k zodpovědnosti na třech úrovních – osobní (sám koučovaný), úroveň kontraktu (mezi koučem a koučovaným) a úroveň celé organizace.

Courageous goals – schopnost pracovat s odvážnými cíli. Kromě racionálních modelů pro stanovování cílů využívat i modely, které více zapojují pravou hemisféru a přinášejí odvahu, nadšení, inspiraci a transformaci.

Tension – schopnost kalibrovat a dynamicky přizpůsobovat napětí, abychom dosáhli špičkového výsledku a neriskovali vyhoření nebo poškození vztahu.

System thinking – schopnost vnímat širší obraz (etika, diverzita, prostředí, časové kontexty) a zároveň směřovat k výsledku, který je win-win pro všechny zainteresované (zákazníci, zaměstnanci, zainteresované strany, společnost, rodina, přátelé). Dát hlas systému.

Pohyb na hraně

Challenging coaching je o pohybu na hraně. Hledáme optimální rovnováhu mezi podporou a provokující výzvou, která tlačí koučovaného z komfortní zóny a směřuje ho k tomu čelit realitě, přijmout riziko, a jít vášnivě za odvážnými cíli. Což s sebou přináší riziko, že to někdy přeženeme jedním nebo druhým směrem. Když ale nebudeme riskovat, naši klienti také nebudou. A bez toho, abychom podstoupili promyšlené riziko, nemůžeme dosáhnout odvážných cílů.

Když nebudeme vyzývat a provokovat své klienty, dostanou se jen tam, kam by se dostali bez nás!

Příště se blíže podíváme na první pilíř modelu FACTS.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace