Challenging coaching III. – Tři úrovně zodpovědnosti v koučování

Na které úrovni zodpovědnosti se svými klienty pracujete? Vítejte u třetího pokračování cyklu, kde se zabýváme Challenging coaching – systemickým směrem používaným v executive koučování.

Pavla Pavlíková, INNERGY

Nejprve jsme si popsali jeho základní princip, a to užitečné vyvažování míry podpory a výzvy v práci kouče a postupně procházíme všech pět pilířů modelu FACTS. V minulém článku to byl FEEDBACK – zpětná vazba, která inspiruje a podporuje v dosahování odvážných cílů.

Dnes se podíváme na ACCOUNTABILITY – jak pracovat se zodpovědností v rámci matrix podpory a výzvy na třech úrovních – osobní, kontraktu a organizace.

Zodpovědností se míní závazek jednotlivce, firmy či instituce odpovídat za svoje aktivity, přijmout za ně zodpovědnost a zveřejňovat transparentně výsledky.

Ve světě (a snad i u nás) roste požadavek veřejnosti na větší transparentnost a míru zodpovědnosti leaderů a zvyšují se nároky na standardy chování v institucích. Již neplatí, že pozice zaručuje autoritu – leadeři si musejí zasloužit respekt (zvláště generace Y je méně ochotná uznávat autoritu vyplývající pouze z pozice moci).

Úrovně zodpovědnosti v koučování

Koučové pracující s manažery na vysokých pozicích mohou podpořit tento trend rostoucí zodpovědnosti a pomáhat jim dosáhnout toho nejlepšího, co v nich je. Se zodpovědností můžeme pracovat na třech úrovních:

První úroveň je úroveň osobní – zodpovědnost jednotlivce. Zaměřuje se na aktivity koučovaného, jeho zkušenosti, proces učení, konzistentnost.

Kam ses posunul od minule? Co ses naučil z té zkušenosti? Všímám si, že to, co teď říkáš, je v rozporu s tím, jak jsi jednal minule. Co se děje?

Druhá úroveň je úroveň kontraktu a kouče – zodpovědnost ohledně toho, co jsme domluvili v koučovacím kontraktu a jak budujeme vztah kouč - koučovaný.

Všímám si, že skáčeme z jedné věci na druhou a začínám být zmatený, jaké jsou tvoje priority pro naše koučování. To mne vrací k očekáváním, která vyjádřila tvoje nadřízená při domlouvání spolupráce. Myslím, že bychom se měli zastavit a zkusit si představit, co by řekla na naši předchozí konverzaci.

Abychom se mohli pohybovat na této úrovni, potřebujeme mít dobře nastavený koučovací kontrakt. To nám umožňuje sledovat nejen to, jak plníme dohody mezi sebou, ale i směrem k dalším lidem, kteří se podíleli na domlouvání kontraktu.

Třetí úroveň je úroveň organizace – zodpovědnost k zainteresovaným osobám a nepsaným standardům profese. Vycházíme z toho, že koučovaný má ze své role v organizaci konkrétní zodpovědnost k zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, majitelům a také veřejnosti.

Sledujeme win/win pro všechny zainteresované, spíše než jednostranný výsledek pro koučovaného, který by měl negativní dopad na jiném místě organizace. Zaměřujeme se na širší potenciál celé organizace. Na této úrovni je pro kouče důležité mít zkušenosti z firemního prostředí, aby si dokázal představit, jak může situace vypadat z pohledu ostatních zainteresovaných a jaká je best practice.

Podle mé zkušenosti z podobných firem, standardní postup by byl informovat členy tvého týmu o nadcházejících změnách. Jaký máš důvod to neudělat?

Všiml jsem si, že jedna z vašich firemních hodnot je upřímnost. Jak by ti tato hodnota mohla pomoci v této situaci?

Zkušený kouč umí pracovat na všech třech úrovních zodpovědnosti, plynule přechází z jedné na druhou. K tomu si ještě přidejme naši známou matrix podpory a výzvy. Kouč může vést k zodpovědnosti ve všech čtyřech kvadrantech matrix.

Příklady intervencí směřujících k zodpovědnosti v kvadrantech matrix podpora / výzva

Pro přiblížení se podívejme na následující příklad. Vezměme si situaci, kdy váš koučovaný, CEO, neudělal, to k čemu se zavázal na minulém sezení. S tím, že byl velmi zaneprázdněný kvůli důležitějším věcem. Pojďme se podívat na možné intervence ze strany kouče v jednotlivých kvadrantech.

Nízká míra podpory a nízká míra výzvy – „apatie“

  • OK. Na co se chceš dnes zaměřit?

Nízká míra podpory a vysoká míra výzvy – „stres“

  • Vy všichni CEO jste stejní. Říkáte druhým, co mají dělat, ale když přijde na vaše vlastní závazky, skutek utek.

Vysoká míra podpory a nízká míra výzvy – „pohodlný klub“

  • Zní to jako náročný týden? Jak se cítíš?

Vysoká míra podpory a vysoká míra výzvy – „optimální výkon“

  • Jak bys reagoval, kdyby jeden z tvých podřízených nesplnil to, co slíbil?

Od kouče, používajícího FACTS model, budeme očekávat, že se bude co nejvíce pohybovat v kvadrantu „optimální výkon“. Samozřejmě podle situace pracuje i s ostatními kvadranty. Podle čeho se rozhoduje, jaký kvadrant zvolí:

  • Podle firemní kultury. Tam, kde je velmi autoritativní způsob vedení, může být pro vyvážení vhodná vysoká míra podpory s nižší mírou výzvy.
  • Jakou úroveň důvěry máme ve vztahu kouč - koučovaný? Čím vyšší, tím větší riziko můžu podstoupit.
  • Jaká je povaha kontraktu? Co očekávají zainteresovaní?
  • Co vám říká intuice?
  • Jaká je úroveň napětí v místnosti?

A doporučení od Johna a Iana, jste-li na pochybách, volte cestu, která se zdá nejtěžší.

Závěr

A jako obvykle cvičení pro vás na závěr – vzpomeňte si na svá koučování. Na jaké úrovni zodpovědnosti se se svými klienty obvykle pohybujete? Na čem to záleží? Kdy by bylo užitečné posunout se výše?

Příště se budeme věnovat odvážným cílům (COURAGEOUS GOALS). Naše dobře známé racionální modely pro stanovování cílů si rozšíříme o způsob, který více zapojuje pravou hemisféru a přináší více odvahy, nadšení, inspirace a transformace.

Články v sérii

Aktuální

Challenging coaching I. – Za hranice tradičního koučování

Aktuální

Challenging coaching II. – Odvážná zpětná vazba

Aktuální

Challenging coaching III. – Tři úrovně zodpovědnosti v koučování

Aktuální

Challenging coaching IV. – Odvážné cíle: Sni, sdílej, začni

Aktuální

Challenging coaching V. – Kalibrujeme konstruktivně napětí

Aktuální

Challenging coaching VI. – Systémové myšlení a hlas systému