DHL Supply Chain nejlepším zaměstnavatelem v pěti zemích

Renomovaný Top Employer Institute ocenil společnost DHL Supply Chain za vynikající pracovní podmínky a řízení lidských zdrojů. Certifikace Top Employer (Nejlepší zaměstnavatel) byla této logistické společnosti jako první v celém odvětví udělena hned v pěti zemích současně.

DHL Supply Chain

Ocenění získala v Číně, Brazílii, Velké Británii, USA a Španělsku. V těchto zemích pracuje pro DHL Supply Chain celkem 54 procent všech jejích. zaměstnanců na plný úvazek.

Z ocenění, jehož se nám dostalo na čtyřech kontinentech zároveň, máme velkou radost. Zaměstnanci jsou srdcem našeho podnikání a investice do nich jsou investicemi do naší budoucnosti,“ říká Rob Rosenberg, vedoucí oddělení lidských zdrojů ve společnosti DHL Supply Chain. „S tímto vědomím jsme zavedli řadu programů a iniciativ, jejichž účelem je zvyšovat osobní nasazení, motivaci a ocenění zaměstnanců na všech pozicích v naší organizaci.

Hodnocení 600 aspektů lidských zdrojů

Top Employer Institute již 25 let oceňuje na celém světě zaměstnavatele, kteří vytvářejí vynikající pracovní podmínky pro své zaměstnance. Certifikace je založena na komplexním auditu procesů, zahrnujících 600 aspektů lidských zdrojů.

Společnost DHL Supply Chain byla konkrétně vybrána za svůj přístup v oblastech: strategie talent managementu, rozvíjení vůdčích schopností, řízení kariéry a nástupnictví či rozvoj a vzdělávání. Proces certifikace je tvořen rozsáhlým průzkumem včetně auditu třetí stranou.

DHL Supply Chain ve všech zemích včetně České republiky organizuje řadu programů na podporu kariérního rozvoje a osobního nasazení. Interní školicí program Certifikovaný supply chain specialista/manažer nabízí zaměstnancům příležitost rozšířit své znalosti ve všech oblastech a aktivitách v rámci dodavatelského řetězce, od přepravy a skladování až po prodej a finance,“ vysvětluje Gabriela Kahounová, HR ředitelka DHL Supply Chain v České republice.

Programy, jako jsou Global Volunteer Day (Globální dobrovolnický den) a GoHelp (Pojďte pomáhat), nabízejí zaměstnancům příležitost budovat v reálném životě pilíře společenské odpovědnosti DHL podporováním svých komunit, ochranou životního prostředí a prosazováním vzdělávání,“ doplňuje Kahounová.