Utváření firemní kultury - důvěra v organizaci (I. díl)

Vytisknout

Tomáš Kopecký, ředitel FC Czech s.r.o

Jako firma v konkurenčním prostředí chcete mít jistě určitý náskok, výhodu. Zamyslete se nad tím, co může být vaší nezcizitelnou konkurenční výhodou. Co vše od vás vaši konkurenti mohou okopírovat. Produkty, služby? Ano. Technologii? Ano. Procesy? Ano. Mohou zkusit přetáhnout vaše nejlepší lidi? Ano a v některých případech bohužel uspějí. Existuje jedna věc, která se okopírovat nedá. Alespoň ne rychle, protože se vytváří a buduje řadu let. A tou je vaše firemní kultura. Vysoká úroveň firemní kultury vás do budoucna může ochránit stejně, jako to dělá dobrý imunitní systém pro vaše tělo v podzimních plískanicích. Co si ale představit pod pojmem firemní kultura? Dle mnohých definic je to soubor psaných i nepsaných pravidel a norem, vědomé či nevědomé dodržování určitých hodnot, způsoby chování jednotlivců, zkrátka to, „jak to u nás děláme a jak se k sobě chováme“. Mnoho z toho vychází z míry důvěry, která v organizaci panuje – od její úrovně se odvíjí komunikace, otevřenost, sdílení informací, nastavení procesů, sladění, žití sdílených hodnot atd.

V několika dílech seriálu věnovaném firemní kultuře se budeme zabývat faktory, které podle našich zkušeností nejvíce přispívají k utváření firemní kultury. Tedy takové firemní kultury, která bude právě tím rozhodujícím prvkem, jež vás bude odlišovat v očích zákazníků, obchodních partnerů i vašich stávajících či potenciálních zaměstnanců. Tento díl jsme věnovali tématu DŮVĚRA.

Důvěra je základ

Ovšem, řeknete si možná, to není nic nového. Pokud se vás ale zeptáme, jak dokážete důvěru uchopit, jestli umíte popsat způsob, jakým ovlivňuje vaše podnikání, jak se důvěra reálně vytváří, nebude vaše odpověď asi už tak rychlá a snadná. A co když vám řekneme, že důvěra není jenom „lepidlo“ mezilidských vztahů, není to jenom klíčová charakteristika každého vztahu, o které většina lidí nedokáže říct příliš konkrétního,  ale že důvěra je také „tvrdý“ byznys faktor? Co když důvěra přímo ovlivňuje rychlost vašich procesů a nákladovost všeho, co děláte? Co když je důvěra skrytým faktorem, který ve finále rozhoduje o vaší schopnosti realizovat nastavené strategie? Co když díky nízké míře důvěry ve vaší firmě platíte „daň z nedůvěry“, kterou vaši konkurenti platit nemusí, a fungují tak efektivněji a rychleji a jsou ve finále na trhu úspěšnější?

Jak důvěra funguje

Zkuste si v klidu odpovědět na následující otázky. Komu důvěřujete? Komu důvěřujete natolik, že byste mu bez obav svěřili svoji bankovní kartu i s PIN kódem? Komu důvěřujete do té míry, že byste mu na prodloužený víkend svěřili starost o vaše dítě nebo o vašeho domácího mazlíčka? A komu důvěřujete natolik, že byste mu předali řízení vašeho týmu a v klidu odjeli na měsíční dovolenou? A naopak – kdo důvěřuje vám? A na základě čeho vám druzí důvěřují?

Když lidé přemýšlejí o důvěře a o lidech, kterým důvěřují, většinou uvažují pouze o lidském charakteru, o vlastnostech jako jsou spolehlivost, upřímnost, morálka, integrita. Charakter je samozřejmě základem důvěry, ale důvěra nestojí pouze na charakteru - důvěra má dvě složky. Tou první je tedy náš charakter: to jací jsme, naše integrita, motivy a úmysly ve vztahu k druhým lidem. Druhou klíčovou složkou je naše kompetentnost: to co umíme, naše způsobilost, schopnosti, dovednosti a výsledky, kterých jsme dosáhli.

Vše začíná u jednotlivce

Základním principem, který umožňuje důvěru vytvářet a udržet, je naše vlastní důvěryhodnost. A svoji důvěryhodnost můžeme cíleně zvyšovat. Důležité je uvědomit si, že kompetentnost je pro důvěru stejně nezbytná jako charakter a že s obojím můžeme pracovat. K tomu je ovšem potřeba porozumět tomu, co naši důvěryhodnost vytváří – pochopit čtyři prvky důvěryhodnosti. Díky nim se pro nás důvěra stane uchopitelnější a snáze si představíme, co konkrétně můžeme dělat proto, abychom se stali důvěryhodnějšími.

Čtyři základní prvky důvěryhodnosti

Čtyři prvky důvěryhodnosti jsou stavebními kameny naší důvěryhodnosti a činí z nás člověka, jemuž je možné věřit. Dva z těchto prvků se týkají charakteru a další dva kompetentnosti. Prvním základním prvkem je integrita – pod kterou si řada lidí představí čestnost, ale je to především soulad našich slov a činů, odvaha jednat v souladu se svými hodnotami a přesvědčením. Člověk, který něco jiného říká a něco jiného dělá a nedodržuje závazky vůči druhým lidem, jistě pro vás nebude důvěryhodným kolegou. Vaši důvěru si nezíská, nebo dlouhodobě neudrží ani člověk, který má sice mimořádné schopnosti a přesvědčivé výsledky, ale dosahuje jich nečestným způsobem, bez morálních zábran a s mentalitou „účel světí prostředky“.

Druhý prvek důvěryhodnosti se týká úmyslů. Jaké jsou motivy, záměry, ze kterých vyplývá jednání druhého člověka? Pocit, že někdo skrývá své plány, nestará se o mne nebo nejedná v mém zájmu, vyvolává naše pochyby o všem, co říká a dělá.

Další dva prvky důvěryhodnosti se vztahují ke kompetentnosti a jsou jimi způsobilost a výsledky. Způsobilost je stavebním kamenem naší důvěryhodnosti v oblasti našeho nadání, přístupu, dovedností, znalostí a potenciálu, vše, co vede k našim výsledkům. Pokud pracovník bude disponovat ostatními prvky důvěryhodnosti – bude se vyznačovat integritou, budete mít zájem o druhé a dobré úmysly, ale nebude způsobilý – nebude mít kvalifikaci potřebnou pro práci, nebo se bude spoléhat jen na schopnosti, které mu umožnili získat současné postavení, ale nebude pracovat na tom, aby si osvojil nové dovednosti a znalosti, jeho důvěryhodnost bude nízká.

Čtvrtým prvkem důvěryhodnosti jsou výsledky, jakých dosahujeme a vše, co jsme zatím dokázali. Pokud někdo nedosahuje výsledků, jež se od něho očekávají, nebo ke kterým se zavázal, není schopen převzít zodpovědnost za výsledky a opakovaně nedotahuje věci do konce, jeho důvěryhodnost klesá.

Čtyři základní prvky důvěryhodnosti jsou pilíři, na kterých stojí naše důvěryhodnost; jsou to čtyři dimenze, z nichž některé mohou být rozvinuty více a jiné méně. Pokud si toto uvědomíme, můžeme se zaměřit na ty oblasti, které potřebujeme posílit. Tím, že budeme zvyšovat svoji integritu a zušlechťovat své úmysly, budeme formovat svůj charakter. Tím, že budeme zvyšovat svoji způsobilost a zlepšovat výsledky, staneme se kompetentnějšími. Toto vše nám pomůže stát se důvěryhodnými, což je základní předpoklad k tomu, abychom mohli vytvářet důvěru ve všech vztazích – v osobním i profesním životě. Čtyři prvky důvěryhodnosti se týkají nejen jednotlivců, ale jsou stejně klíčové i pro získání důvěry organizace.

Doposud jsme hovořili o důvěryhodnosti jedince, ale jak pracovat s důvěrou na úrovni týmu a organizace? V dalším díle seriálu Utváření firemní kultury (leden 2014) vám představíme, jak budovat a posilovat důvěru ve vztazích, jak se projevuje a jaké dopady má vysoká nebo nízká míra důvěry v organizaci.

Autoři

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace