Stále méně manažerů uznává vliv HR na chod podniku

Podle nejnovější zprávy britské poradenské společnosti Roffey Park Institute v loňském roce výrazně klesl počet řídících pracovníků, kteří uznávají vliv a hodnotu HR. Znovu se tedy objevují hlasy volající po zdůvodnění existence tohoto oddělení v rámci podniku.

V roce 2010 oceňovalo roli HR 69 % liniových manažerů, zatímco v letošním průzkumu už jen 56 %. Počet těch, kteří uznávali přidanou hodnotu HR na chod společnosti, poklesl ze 68 % na 59 %.

Podle průzkumu stojí za snížením pozitivního vnímání HR především velmi slabá návaznost mezi rolí HR a krizovými opatřeními (pozastavení náboru nových zaměstnanců, snižování platů a stavů). Ve firmách, kde zvládli omezení v oblasti lidských zdrojů dobře, bylo i oddělení vnímáno jako vlivnější, proaktivnější a důvěryhodnější. Z pohledu respondentů tedy vykazovalo vyšší přidanou hodnotu.

V letošním roce se proto očekává, že HR manažeři budou muset věnovat více energie na zdůvodnění své činnosti spíše než na maximalizaci přidané hodnoty pro firmu.

-th-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management