Martina Machová, Sodexo: Trendem v rozvoji benefitů je investice do zdraví a vzdělávání

Rozhovor s Martinou Machovou, personální ředitelkou Sodexo Česká republika

Podle průzkumu společnosti Sodexo je patrné, že preference zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti benefitů se značně liší. Zaměstnanci nejvíce chtějí vyšší platy, dovolenou navíc, volno v případě nemoci a příspěvky na dovolenou. Zaměstnavatelé často nabízejí občerstvení na pracovišti a pružnou pracovní dobu, kterou však zaměstnanci považují za běžný faktor. Nejen o tom jsme hovořili s Martinou Machovou, personální ředitelkou společnosti Sodexo.

Martina Machová, personální ředitelka Sodexo ČR

Představte nám Sodexo. Jaké má postavení na trhu?

Sodexo je jednička na trhu. Myslím, že to zde asi všichni vědí. Zaměstnáváme 200 zaměstnanců. U nás na personálním oddělení máme dohromady šest lidí.

Vaše prezentace se jmenovala „O jaké benefity zaměstnanci opravdu stojí?“ Na toto téma jste dělali průzkum. Proč jste se pro něj rozhodli a jak probíhal?

Tento průzkum děláme pravidelně právě proto, abychom sledovali, jak se vyvíjí požadavky lidí v čase. Spolupracujeme s externí firmou Ipsos, aby nás nemohl nikdo nařknout, že uvádíme své vlastní výsledky. Realizujeme jej pravidelně každý rok.

Jak velký je tento průzkum?

Vzorek je poměrně velký, dotazujeme se 600 lidí, jedná se o 300 firem z České republiky.

Jeden ze slidů, který mě zaujal, byl ten, že spokojenost zaměstnanců s benefity klesá, trošku mě to překvapilo, že by Sodexo říkalo, že o benefity už není úplně zájem. Jak to bylo míněno?

Je důležité zmínit, že celá prezentace a průzkum není jen o benefitech, které poskytujeme my jako benefitní společnost. Jsou to benefity všeobecně poskytované na trhu, do čehož se počítá třeba i home office nebo dovolená navíc atd. Což samozřejmě z principu neposkytujeme. Ale poskytujeme zaměstnavatelům právě radu, co se děje na trhu, co zaměstnavatelé očekávají versus očekávání zaměstnanců. Neznamená to tedy, že by zaměstnanci nechtěli benefity, ale je to o tom, co si myslí, jak kvalitní benefity jim společnost poskytuje.


Podívejte se na celý rozhovor Tomáše Pospíchala s Martinou Machovou

O které benefity je v současné době mezi zaměstnanci největší zájem?

Přání zaměstnanců se poměrně signifikantně liší od toho, co si my zaměstnavatelé myslíme a co považujeme za benefity. Na prvním místě samozřejmě zůstávají peníze. Když se zeptáte zaměstnance, co by chtěl, tak odpoví třináctý a čtrnáctý plat, to se prostě nemění. Mezi další požadované benefity patří dovolená navíc, příspěvek na dovolenou a volnočasové benefity. Nyní se hojně ukazuje, že by zaměstnanci ocenili dorovnání platů v případě krátké nemoci nebo volno v případě krátké nemoci.

Jaké jsou nejčastější aktuální benefity, které poskytují firmy?

Zaměstnavatelé se plošně chlubí tím, že poskytují občerstvení na pracovišti (ovoce, káva). Zaměstnanci přitom toto za benefit nepovažují. Přijde jim to automatické. V dnešní době, kdy máme velmi nízkou nezaměstnanost a i předpoklad pro příští rok je maximálně pětiprocentní nezaměstnanost, tak se to určitě výrazně nezmění. Zaměstnavatelé také hodně zmiňují pružnou pracovní dobu, což mně osobně přijde fajn, ale vůbec se to neukázalo na straně zaměstnanců. Ne, že by za to zaměstnanci nebyli rádi, ale považují to, pokud to povaha jejich práce umožňuje, za běžný faktor.

Liší se výsledky průzkumů regionálně?

Liší se velmi. Největší rozdíl je v home office. Práce z domova je nejvíce poskytovaná v Praze a ve středních Čechách, jakmile překročíme hranici středních Čech, tak vlastně poskytování home office klesá.

Jak se vyvíjí a liší benefity u kancelářských pozic a výroby?

U kancelářských pozic je to zmiňovaný home office, pružná pracovní doba, která není až tak běžná v jiných odvětvích. Ale co se týká volnočasových benefitů nebo příspěvků na dovolenou, to je všude stejné, tam nejsou rozdíly.

Jaký vidíte trend v rozvoji benefitů?

Mnoho lidí investuje do zdraví. Například volnočasové benefity využívají na to, aby si zašli na masáž, do lékárny, aby si došli zacvičit. Také se více vzdělávají. Začali nakupovat věci do školy pro děti, aby ušetřili peníze, které dostanou ve mzdě. Na to vše používají volnočasové benefity.

Zmiňovala jste disproporci mezi pohledem zaměstnavatele a zaměstnance. Přinesl váš průzkum i nějakou inspiraci pro zaměstnavatele, kde svoji škálu benefitů ještě posílit?

Je to matematický rozdíl. To, co se nejméně poskytuje ze strany zaměstnavatele a co by chtěli zaměstnanci, tak tam nejvíce rezonuje dorovnání platu v krátké nemoci. Díky našemu průzkumu jsme zjistili, že se změnil fakt, že se zaměstnavatelé začali ptát svých lidí, jaké benefity by chtěli.

Existují benefity, které nabízeny jsou, ale není o ně úplný zájem?

Samozřejmě existují a v čase se to moc nemění. Jako příklad bych uvedla, že zaměstnavatel například vybere „fitko za rohem“, kam by měli zaměstnanci za super cenu chodit, ale nikdo tam nechodí. Možná překvapivě je to také školka, kterou zařizuje zaměstnavatel, to nevyšlo v průzkumu jako dobrý benefit. Je to samozřejmě bráno plošně, takže když spočítáme průměr, tak to není žádaný benefit. Ale záleží samozřejmě na společnosti, jestli tam pracují více ženy, jestli tam pracují více mladí lidé, kteří mají děti atd. Ani dog frindly office už není žádaná jako dříve. Což může souviset s home office, kdy mají majitelé více času se starat o své mazlíčky.

Z vaší pozice můžete porovnat, jak výsledky průzkumu kopírují požadavky a nabídku toho, co nabízí Sodexo. Jak je to u vás ve firmě?

Mohu říct, že kovářova kobyla v našem případě nechodí bosa a máme výborné benefity. Máme samozřejmě stravenky na té nejvyšší možné hranici, která je ekonomicky uznatelná, máme volnočasové benefity, spoustu dnů dovolené - až 34.

Jsou firmy, které poskytují neomezenou dovolenou. Byl to benefit, který se objevil ve vašem průzkumu?

Také moc ne a musím za sebe říci, že mi neomezená dovolená přijde v podstatě jako takový marketingový trik. Většinou společnosti, které ji mají, tak si zaměstnanci stejně volno vybírají jen lehce nad rámec zákonné dovolené. Pravděpodobně, když máte pocit, že si můžete vzít dovolenou kdykoliv, tak to pořád odkládáte a stejně si ji musíte naplánovat, abyste zvládal i svou práci. Je prokázáno, že i když máte neomezenou dovolenou, tak si zaměstnanci v průměru berou 25 dnů za rok.