Úniková hra jako náborová kampaň přilákala mnoho nových talentů a získala ocenění v soutěži RAA 2023

Rozhovor s Marií Halušitzovou, HR manažerkou ve společnosti KONPLAN

Náborová kampaň nemusí být pouze vystavení inzerátů na job portálech a pár postů na sociálních sítích. Pokud je HR oddělení kreativní a nebojí se výzev, může vzniknout opravdu nápaditá kampaň, jako například nábor formou únikové hry. Právě tento nápad, který realizoval tým HR manažerky Marie Halušitzové ze společnosti KONPLAN, získal 1. místo v prestižní soutěži RAA 2023 v kategorii „Náborová kampaň roku 2023“.

Marie Halušitzová, HR manažerka, KONPLAN

Již samotný název „Zpráva v lahvi“ i pojetí formou únikové hry je velmi originální. Přiblížíte nám, co bylo cílem kampaně a o čem byla?

Pokud jste dosud neslyšeli o naší společnosti KONPLAN, která patří do skupiny KRONES, což je jednička v oblasti konstrukce nápojových linek na světě, pak jste jistě drželi v ruce produkt jednoho z našich koncových zákazníků. Mezi ty nejznámější, kteří se bez našich linek neobejdou, patří např. Coca-Cola, Pilsner Urquell, Bohemia Sekt, Heineken, Mattoni, Lipton a další. Naším cílem tak bylo ukázat firmu KONPLAN jako silného hráče na poli engineeringu v ČR a formou příběhu dát lidem vědět, v čem vynikáme coby atraktivní zaměstnavatel. A náš příběh s nadsázkou spočívá „v lahvi“, ve které jsme lidem poslali zprávu.

Konkrétní zápletku a úlohy únikovky zcela prozrazovat nebudu, podívat se na ně můžete na speciálně vytvořené webové stránce www.zpravavlahvi.cz. Velmi zjednodušeně šlo o to, aby hráči sestavili tým a pomocí potrubní pošty zachránili Karlu, jednu ze zadržovaných dělníků v ohavné podzemní továrně zvané Vehikulum. Jednoho dne dorazí do Goodplanu, firmě, která revitalizuje zničenou planetu po ekologické katastrofě, potrubní poštou zpráva v lahvi se žádostí o pomoc s únikem ze žalostných podmínek Vehikula – v tom okamžiku nastává čas okamžitě jednat…a to už byla výzva pro samotné hráče.

Chtěli jsme tímto rovněž poukázat, zdůrazňuji – pouze v obecné rovině, že je možné, v případě pracovní, ale i životní nespokojenosti udělat změnu. Odvážný krok k tomu, aby si každý našel svou vlastní cestu. Tedy v našem pojetí práci, do které se těší, kde bude mít dobré zázemí firmy, příjemné a profesionální kolegy, smysluplnou pracovní náplň, hezké benefity a adekvátní ohodnocení, respektující prostředí, a navíc práci, která je přínosná pro lidstvo. Jak víme z průzkumů pracovního trhu, je alarmujících zhruba 80 - 85 % lidí v zaměstnání nespokojeno. To je, myslím, pádný důvod se nad touto problematikou zamyslet. V této kampani jsme jednoznačně chtěli poukázat na to, že je mnoho firem, kde je možné pracovat a zároveň se cítit dobře. Samozřejmě, že ta naše je na prvním místě mezi všemi.

S jakým záměrem kampaň vznikla? Šlo o „brandovou“ aktivitu s cílem přiblížit firmu KONPLAN široké veřejnosti nebo jste měli aktuálně zvýšený tlak na nábor a museli nabrat v krátké době určitý typ kandidátů?

Svým způsobem obojí. Přemýšleli jsme, jak KONPLAN zviditelnit a přilákat nové talenty, kterým můžeme nabídnout víc než jen práci. Přirozeně proto jsme hledali způsob, jak toho dosáhnout. Nakonec zvítězil odvážný a pro mnohé třeba riskantní nápad udělat kampaň velmi nenásilnou a pro všechny „otevřenou“ formou únikové hry. Ta se ujala natolik, že se velmi rychle šířila nejen ve veřejném prostoru, (mám na mysli zejména v Plzni mezi širokou veřejností), ale extrémně nadchla i naše stávající zaměstnance, kteří měli také možnost si zahrát.

Jaké talenty jste primárně hledali, tj. jaké schopnosti a dovednosti jste chtěli u potencionálních kandidátů odhalit a proč?

V prvé řadě jsme chtěli zaujmout – a to se nám, věřím, povedlo. Pokud se přihlásil zájemce o únikovku, musel si nejdříve sestavit vlastní tým o 3 - 5 hráčích. Každý člen týmu reprezentoval dovednost, kterou u nás ve firmě může uplatnit. Tedy se zde sešli lidé s technickým či analytickým myšlením, inovátoři i komunikátoři. V KONPLANU výborně využijete rychlý mozek, kreativitu a schopnost domluvit se.

Kdo vůbec přišel s nápadem pojmout kampaň formou únikové hry a kdo se podílel na její tvorbě jak po obsahové stránce, tak i třeba té technické?

S prvotním nápadem přišla naše externí marketingová agentura a my jsme pak společně tuto myšlenku rozvinuli a spolupodíleli se na finálním provedení hry. Za to jsem moc ráda, protože zapojení našich kolegů dodalo celé kampani onen punc jedinečnosti.

Tvůrci kampaně jsme tedy byli s agenturou společně, za KONPLAN kolegyně z HR a Office Managementu a kolegové z oddělení Mechanical a Electrical Engineering. Těm všem patří ještě jednou velké poděkovaní za podporu a „nasazení“. Technickou realizaci hry jsme opět zajišťovali v kombinaci agentury a interních kolegyň a kolegů.

Recruitment Academy Awards

Soutěž Recruitment Academy Awards již od roku 2015 pořádá vzdělávací společnost Recruitment Academy, která poskytuje online a prezenční kurzy profesionálům v oblastech HR a recruitmentu. Soutěž RA Awards každoročně ukazuje, že úroveň HR marketingu v Česku i na Slovensku stále roste a inspiruje další společnosti na trhu k využití inovativních náborových technik. Generálním partnerem byla již podruhé v řadě společnost Edenred Česká republika, která zaštítila i novou kategorii Edenred Wellbeing Award.

Kolik času vám zabrala příprava, samotná kampaň a kolik interních lidí bylo do kampaně zapojeno?

Přípravná část nám zabrala zhruba 4 měsíce, pak následovaly 2 měsíce, kdy kampaň běžela, s tím, že jsme několik termínů únikovky ještě přidávali. To na základě pozitivních ohlasů a mimořádného zájmu. Zapojeno bylo 10 kolegů a kolegyň, kteří participovali jak na obsahu, tak i organizační části, kdy jsme po odehrání vlastní únikové hry prováděli účastníky po budově či fungovali jako podpora hráčů.

Přiblížíte nám nějaká „fakta“ ze samotné kampaně? Například kde a jak probíhala propagace, v jakém formátu byla hra přístupná pro veřejnost, kolik se zapojilo účastníků, případně jaké jste měli ohlasy?

Propagace ke kampani byla marketingovým mixem, kdy jsme využili reklamní billboardy, polepy na lavičkách, grafiky na zastávkách MHD v rámci Plzně, zakomponovali jsme i rádiový spot a v online prostředí jsme maximálně zužitkovali možnost propagace na vlastních webových stránkách www.zpravavlahvi.cz a v rámci příspěvků na sociálních sítích (LI, FB, INSTA).  Samotná hra probíhala v budově KONPLANu, – přesněji, v prostorách vyhrazených pro tyto účely. Hrálo se vždy od pátku do neděle, což bylo pro nás – interní koordinátory – docela „výživné“ období. Ale vyplatilo se. Při denní kapacitě 5 skupin, přičemž 1 skupinu tvořilo 3 - 5 hráčů, prošlo KONPLANní únikovkou okolo 225 účastníků! Pro nás ohromující číslo.

Naplnila kampaň vaše očekávání? Pokud ano, umíte vyhodnotit, zda jste díky ní oslovili nové kandidáty, potažmo získali nové zaměstnance?

Rozhodně kampaň naše očekávání předčila. Vůbec jsme netušili, do čeho jdeme a neměli jistotu, zda to bude mít úspěch či nikoliv. Jsme nadšení nejen z velkého zájmu hráčů, jejich veskrze kladných referencí a pozitivních zpětných vazeb našich kolegů, ale zejména z toho, jak se tím podařilo zviditelnit firmu. A to se těžko měří. Proto jsme nevyužili konkrétní metriky na vyhodnocení kampaně. Cílem bylo opravdu nabídnout hru komukoliv. Od maminek na mateřské až po ajťáky. Protože si troufnu říct, že každý z nich by si v KONPLANu, firmě, která nabízí opravdu široké spektrum pozic a činností, mohl najít své místo.

KONPLAN

Pohráváte si s myšlenkou podobnou kampaň realizovat znovu?

Ta myšlenka tu je. Ovšem tentokrát jsme chtěli hru převést do online prostředí, což se, po brainstormingu a vzájemné komunikaci s agenturou, zdá být cesta velmi komplikovaná a nákladná. Ale uvidíme, třeba se v průběhu měsíců leccos utřese, změní,... Nemůžeme chtít všechno hned.

Přibližte nám ještě trochu hlouběji „myšlenku“ kampaně – tedy onu paralelu či přímou linku KONPLANu a Goodplanu? V čem je firma KONPLAN „jedinečná“ a proč stojí za to v ní pracovat?

Můj pohled, bez ohledu na mou manažerskou či HR roli, vychází z předchozích zkušeností v korporátním prostředí, kdy jsem po mnoha letech přišla do firmy, která je opravdu o lidech a má velké srdce.

Naši firmu definuje respekt a vzájemná úcta kolegů a vnímavý a naslouchající management firmy. Pro mě osobně skvělá firemní kultura. Pracujeme všichni stále na plný plyn, ale umíme ubrat, dát si pauzu na kafe v relax - zóně, zajít společně na dobrý oběd do naší firemní kantýny nebo po práci na pivo – samozřejmě plzeňské. Věnujeme mimořádnou péči „slaďování“ pracovního a soukromého života, nabízíme poměrně vysokou míru flexibility, máme inkluzivní prostředí, za které jsme byli mimochodem také letos oceněni v soutěži Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023 v Plzeňském kraji.

Máme moderní kanceláře, širokou škálu smysluplných benefitů… a mohla bych pokračovat. Nicméně, to nejdůležitější je, že naše práce dává smysl. A to není klišé, ale fakt. Věděli jste, že díky našim linkám mají přístup k nápojům či tekuté stravě a lékům i lidé např. v zemích s velmi špatnou dostupností k vodě či lékařské péči?

Věříme, že každý z nás má rád pochvalu a ocenění – přesto se nemohu nezeptat? Překvapilo vás vítězství vaší náborové kampaně od Recruitment Academy Awards a případně, co pro vás, osobně i pro firmu, toto vítězství znamená?

No jéje, překvapilo. Primárně proto, že jsem přihlášku do soutěže odeslala doslova na poslední chvíli. Přesto musím říct, že toto ocenění je zejména pro náš HR tým opravdovým pohlazením po duši, že i naše práce je vidět a nese své „ovoce“ v podobě výrazně zvýšeného zájmu o značku KONPLAN. A to nejen z pohledu zájemců o pracovní uplatnění.

Jsem ráda, že se můžeme touto cenou, a samozřejmě i originálním nápadem kampaně, pochlubit jak veřejně, tak i interně. Byla to jízda, ale stála za to! A my i touto cestou znovu děkujeme za úžasnou cenu.

Přečtěte si také: RA Awards 2023: Které firmy bodovaly a kdo vyhrál prestižní ocenění Recruiter roku?