26 predikcí českého náboru, které musíte znát – Pracovní trh (1/4)

Mnozí z vás určitě narazili s nástupem nového roku 2019 na mnoho globálních článků s predikcemi v HR a náboru a možná jste si říkali, jestli nejsou autoři až příliš ambiciózní. Česká republika je sice s nejnižší nezaměstnaností nejkompetitivnějším pracovním trhem v Evropě, ale rozvinutost trhu ze západu na východ se tu samozřejmě projevuje.

Josef Kadlec, Recruitment Academy

Před pár měsíci jsme založili novou pobočku GoodCall a Recruitment Academy ve Varšavě a velký rozdíl vidíme i tam oproti České republice, která s Polskem sousedí. Skoro se dá říci, že Polský pracovní trh je Česká republika minus 3-4 roky, co se týče vývoje používaných metod v recruitmentu.

Částečně to můžeme přisuzovat prostě tomu, že se jedná o východní Evropu, ale částečně je to také dáno makro-ekonomickými údaji jako míra nezaměstnanosti, která je v Polsku vyšší a společnosti tedy nejsou tak pod tlakem jako u nás a vystačí si s tradičnějšími metodami náboru.

Já na to používám ještě jeden parametr a to je, kolik je na daném trhu následovníků/copycatů (v tom dobrém slova smyslu) portálu TheMuse.com. U nás jich je již 4 až 5 – Proudly, CoCuMa, VimVic, atp.

Proto musíme tyto globální trendy brát s jistou rezervou s ohledem na trh, kde nábor děláme. Být někdy až příliš před trhem nemusí být efektivní.

Toto jsou moje predikce s výhledem na nejbližší období v našem regionu rozdělené do čtyřech základních kategorií – pracovní trh, talent sourcing, recruitment a employer branding.

Pracovní trh

Ekonomika se zpomalí a očekává se propouštění

Ti, kteří nezažili recesi v roce 2008-2009 si možná myslí, že současná situace zvyšováni produkce a snižování nezaměstnanosti může pokračovat donekonečna. Ekonomika se pohybuje na křivce a právě v roce 2019 se očekává zpomalení a v roce 2020 dokonce recese trhu. Některé velké společnosti jako např. SpaceX, JLR (Jaguar Land Rover), Zetor, Bayer, Wells Fargo, Ford a další již ohlásili propouštění zaměstnanců.

Jedná se o globální trend. Očekává se zpomalení ekonomiky USA a v Číně již ke zpomalení došlo. České společnosti jsou často pobočky právě globálních značek, které se svezou na vlně celofiremních nařízení. Již minulý rok jsem začal dostávat zprávy např. ze společností v automobilovém sektoru, že dostaly nařízení, aby se na recesi začaly připravovat.

Co znamená recese pro české společnosti a zaměstnance? Společnosti budou převážně nabírat pouze replacementy a někdy ani to ne. A český zaměstnanec bude velmi konzervativní a nebude chtít práci měnit. Proto bude velmi těžká práce s tzv. pasivními kandidáty.

Na druhou stranu bude na trhu více těch aktivních, takže skončí „šikana“ společností ze strany zaměstnanců a kandidátů. Páka nebo chcete-li výhoda bude opět na straně společností.

Umělá inteligence dočasně zvýší nezaměstnanost žen

O AI (Artificial Intelligence) aneb umělé inteligenci se teď mluví a píše v souvislosti s recruitmentem hodně často. Myslím si ale, že HR specialisté mají často mezery v tom, co všechno je umělá inteligence a jak ji oni mohou v recruitmentu použít. Budu se tomu věnovat v blízké budoucnosti více – zatím vás mohu odkázat na tuto kompilaci článků o umělé inteligenci v náboru.

Stručně by se dalo říci, že nejbližší stádium umělé inteligence, kterou již někde využíváme je automatizace – chcete-li robotizace. Přepokládá se, že dlouhodobě robotizace nepovede ke zvýšení nezaměstnanosti, ale krátkodobě se tak stát může. A speciálně u žen. Roboti za nás mají dělat práci, které jde lehce automatizovat, aby se lidé mohli více soustředit na věci, ve kterých je roboti jen tak nenahradí – cokoliv, kde se využívá např. kreativita nebo selský rozum.

Ženy bohužel díky sociálnímu postavení ve společnosti právě často zastávají nižší pozice, které právě budou nejsnáze automatizovatelné roboty.

3. Zaměření na novou generaci Z

Jedno ze žádaných témat posledního roku u nás byl recruitment a práce s mileniály, které společnosti nedokázali často správě uchopit a nerozuměli jim. Tak nebo tak to je stále téma. Je potřeba se ale připravit na novou generaci Z, která i do počtu generaci mileniálů převýší. Co bude generace Z vyžadovat? Jací budou zaměstnanci a co je bude motivovat?

4. Soft skills nad hard skills

Technické znalosti budou komoditizovány a lidé se budou moci více soustředit na soft skills a to co dělá lidi lidmi – emoce, kreativní myšlení, empatie, selský rozum, aj. Dnes jsou často společnosti plné lidí, kteří se ale chovají jako roboti a to podle mě není efektivní a ani lidsky správně. Společnosti budou nabírat pro měkké dovednosti, které nemohou být snadno automatizované.

To možná zase povede k tomu, že lidé vydrží v jedné společnosti déle než nyní (nepočítám faktor konjunktury nebo recese), protože nebudou ubíjeni jednostrannou repetitivní prací, která půjde automatizovat.

Články v sérii

Aktuální

26 predikcí českého náboru, které musíte znát – Pracovní trh (1/4)

Aktuální

26 predikcí českého náboru, které musíte znát – Talent Sourcing (2/4)

Aktuální

26 predikcí českého náboru, které musíte znát – Recruitment (3/4)

Aktuální

26 predikcí českého náboru, které musíte znát – Employer Branding (4/4)