Chcete změnit svou kariéru? Je čas přiblížit se vašemu smyslu života

Před několika lety, když jsem stál s kufrem v ruce u vchodových dveří mého bruselského domu, se mě moje žena zeptala: „Kdy se vracíš?“. Odpověděl jsem: „Nikdy.“ Věděl jsem jen jedno: „Musím něco udělat pro manažery v České republice…“

Laurent Laval, Arthur Hunt

Po příjezdu do Prahy jsem se začal setkávat s headhuntery, abych si zde našel práci. Jejich otázka logicky vždy zněla: „Jakou práci zde chcete vykonávat?“ Dobře, říkám si, vím, co jsem dělal předtím, řídil jsem lidi a rozvíjel podniky v různých kulturách a zemích, ale jak mohu přesně vědět, co budu dělat v budoucnu tady?

Cestou za již několikátým headhunterem mi můj přítel Francois zavolal: „Co děláš Laurente? Nechceš se sám stát headhunterem?“ Myslel jsem, že si dělá legraci: „Jsi blázen, Francoisi?“ O dvě hodiny později jsem měl na stole pracovní nabídku. Přijal jsem ji a položil si novou otázku: „Jak mohu já sám pomoci manažerům najít tu správnou profesní dráhu?“

Jako generální tajemník leadership sdružení „IAM-Potential“ jsem přišel do kontaktu s Laurentem Falquem, předsedou „Meaning at Work“. Prostřednictvím Laurenta jsem potkal jednoho z jejich zakladatelů Bernarda Bougona, který mě koučoval k tomu, abych dokázal vyjádřit svůj „smysl bytí“. Smysl bytí lze obecně definovat jako to, co přinášíme společnosti a ostatním jako jednotlivci. V zásadě pomáhá definovat naše povolání či poslání v životě. Podstata bytí je zakořeněna hluboko v našem srdci, není to vysněný ideál.

Po 45 minutách diskuse s Bernardem jsem svůj smysl bytí či života, chcete-li, dokázal naformulovat: „Aktivovat činnosti směřující pro společné dobro lidí, aby sami našli svůj smysl bytí.” S tím, jak jsem si během několika následujících příštích dnů vše uvědomil, začalo mi postupně docházet, že mi můj „smysl života” pomáhá snáze fungovat. Dokázal jsem dělat jasná a rychlá rozhodnutí, bez váhání a pochybností. Při absenci pochybností jsem omezil obavy, úzkost a nakonec i stres. To vše mi pomohlo vyhnout se prázdnotě v mém životě.

Spolu s Bernardem se mým úkolem stalo naučit se a lépe porozumět tomu, jak mohu manažerům pomoci definovat jejich smysl bytí. Na vysoké profesní úrovni by tato podstata existence měla být soustředěna kolem osobního základního talentu / kompetence, která je dané osobě vlastní. Tento talent musí mít jasný směr a vizi toho, jak člověk touží přispívat ke společnému blahu společnosti a ostatních.

Smysl existence by měl být formulován pomocí jedné výstižné věty obsahující pouze jedno aktivní sloveso a žádná slova jako „a“, „nebo“ atd. Po této definici by měl být váš smysl bytí potvrzen v následujících dnech pomocí faktů a reálných zkušeností z vašeho každodenního života, které vám přinesou klid ve vaší mysli.

Když manažeři hledají nové zaměstnání, je to obvykle ta nejlepší doba, kdy jsou otevřeni vyjádřit svůj smysl existence. Dává jim směr v jejich životním a kariérním postupu, což jim v konečném důsledku pomáhá najít vysněnou práci.

Pro mě je nesmírně důležité porozumět minulým zkušenostem manažerů, abych jim pomohl vyjádřit, jaký je jejich důvod bytí. To mi jako headhunterovi pomáhá najít harmonii uvnitř firemních prostředí, a propojení lidí s jejich životním povoláním.

Mimochodem, moje žena se přestěhovala za mnou do Prahy a učí na francouzské škole.

Články v sérii

Aktuální

Chcete změnit svou kariéru? Je čas přiblížit se vašemu smyslu života

Aktuální

Zůstat, nebo odejít? Jak se rozhodnout...

Aktuální

Klíčový partner v rozhodovacím procesu

Aktuální

Ředitel lidských zdrojů a lektorka tanga

Aktuální

Proměňte své zaměstnance v umělce: Najdou smysl v tom, co dělají a kde chtějí zůstat

Aktuální

Inovace založené na radikální změně pro zdravý rozum

Aktuální

Ekonomický a sociální efekt: Odvažte se naslouchat lidem ze „spodních pater pyramidy“, těm, kteří obvykle bývají opomíjeni

Aktuální

Žij svůj život s ostatními a pro ostatní a hory budou méně vysoké