Inovace založené na radikální změně pro zdravý rozum

Turín, centrála divize stavebních strojů pro zemní práce firmy Fiat. Můj šéf za mnou přichází s úkolem: „Lorenzo, prosím, zajeď do USA a zjisti, zda by se dalo něco udělat. 60 inženýrů za 10 let nevyvinulo pro naše klienty nic užitečného. Náš produkt začíná zastarávat a my musíme udržet dobré jméno značky společnosti, kterou jsme právě získali“.

Laurent Laval, Arthur Hunt

Cesta do USA byla tou nejhorší v mé kariéře. Letěl jsem v neděli, místo toho, abych byl s rodinou, cesta trvala 3 dny, s mnoha přelety beze spánku.

Řidička z hotelu sedící na cestě do výrobního závodu po mé levici se mě zeptala: „Odkud jste?“. "Z Francie", odpovídám. A ona na to: „Váš francouzský přízvuk je moc sexy“. Stres a únava z posledních 3 dnů a strach ze setkání s 60 inženýry byly rázem pryč. Probudila ve mně malého francouzského kohouta: Jsem pln radosti a štěstí (útěcha s příčinou).

Po příjezdu do závodu společně s inženýry kontroluji, jak to vypadá s vývojem nového typu převodovky. Za celý loňský rok se nepodařilo vyvinout nic užitečného a nejsem si jistý, že z tohoto projektu něco vzejde, pokud budeme pokračovat tímto způsobem „pouhou aplikací stávajících procesů“. Všeobecná atmosféra je bezútěšná.

Společně jsme se dohodli následovat zdravý selský rozum: „Jak mohou inženýři vyvinout novou převodovku, aniž by se kdy setkali s těmi, kteří stroje obsluhují?“ Rozhodli jsme se proto uspořádat workshop s evropskými řidiči stavebních strojů, na který přivezeme k posouzení také konkurenční stroje, abychom vytvořili platformu, na které se inženýři a obsluha strojů setkají přímo. Ačkoliv společnost tento přístup nikdy dříve nevyzkoušela a nyní se nachází v době úspor, rozpočet akce je okamžitě schválen a prodejní tým nám pomáhá rychle vytipovat 7 vynikajících evropských řidičů ochotných strávit týden zadarmo testováním strojů v USA.

O pár měsíců později mají američtí inženýři konečně možnost klást otázky přímo svým evropským uživatelům v koordinaci s produktovým manažerem. Řidiči popisují své pocity z „reakce“ strojů. Bylo to prospěšné pro všechny. V nadcházejících měsících jsou uspořádány další dva workshopy, jejichž cílem je otestovat virtuální a reálný prototyp.

O 18 měsíců později je uveden na trh stroj s novou převodovkou. Inženýři a produktoví manažeři našli smysl v tom, co dělají, a jejich úsilí je odměněno pozitivní zpětnou vazbou a spokojeností uživatelů. Zákazníci získali stroj, který se snáze obsluhuje, a majitelé společnosti jsou rádi, že oproti standardnímu projektu jsou náklady a čas na celkový vývoj o 50% menší.

Použitý přístup

  • Odhadnout, kdy je dobré dát na zdravý rozum: akce byla prospěšná pro všechny (inženýry, produktové manažery, uživatele strojů, zákazníky, majitele společnosti).

  • Potvrzení na základě skutečnosti: Ačkoliv byla akce náročná z pohledu tradičních procesů a odpovědnosti zaměstnanců, byla zrealizována „snadno a s nadšením“. Každý se chtěl zapojit. Rozpočet byl schválen, velmi dobří evropští řidiči, kteří byli vytipováni prodejními kolegy, přijeli do USA s nadšením a věnovali svůj čas zdarma. Kolegové v USA pomáhali s rezervací letenek, hotelů, restaurací atd. Každý udělal více, než od něj bylo očekáváno.

  • Odvaha ke změně“ = Změňte způsob práce, nebuďte odtržení od reality: přechod od bezútěšného stavu (pro zákazníky se za mnoho let nic užitečného nevyvinulo, žádná ochota inženýrů odtržených od reality chodit do práce) k potěšení (sdílení společné vášně se zákazníky vyvinout něco, co skutečně potřebují, za méně než 2 roky) vyžadoval radikální změnu způsobu práce. Dříve produktový manažer shromažďoval informace o potřebách zákazníků a později sdílel tyto zprávy s inženýry. Nebylo pro něj však možné, aby dokázal zprostředkovat „pocit ze stroje“, a tak část informací vždy chyběla. V novém způsobu práce se produktový manažer stal organizátorem platformy, na které se inženýři setkávali s uživateli a komunikovali s nimi přímo.

  • Nalézt účel a smysl práce“: To znamená pracovat společně jako tým, ale také pracovat pro ostatní. Jak se ve skutečnosti potvrdilo, inženýři vyvíjeli inovace, které byly pro zákazníky užitečné, s velkým nadšením.

Články v sérii

Aktuální

Chcete změnit svou kariéru? Je čas přiblížit se vašemu smyslu života

Aktuální

Zůstat, nebo odejít? Jak se rozhodnout...

Aktuální

Klíčový partner v rozhodovacím procesu

Aktuální

Ředitel lidských zdrojů a lektorka tanga

Aktuální

Proměňte své zaměstnance v umělce: Najdou smysl v tom, co dělají a kde chtějí zůstat

Aktuální

Inovace založené na radikální změně pro zdravý rozum

Aktuální

Ekonomický a sociální efekt: Odvažte se naslouchat lidem ze „spodních pater pyramidy“, těm, kteří obvykle bývají opomíjeni

Aktuální

Emoce a inspirace pro to, jak vtáhnout zaměstnance a jejich nápady do hry