Ředitel lidských zdrojů a lektorka tanga

Jako každé ráno za posledních 10 let odešel Richard v 7:30 z domova, aby jel 120 km do plzeňské továrny. A jako každé ráno se Richard ptal sám sebe, jestli to má opravdu smysl.

Laurent Laval, Arthur Hunt

Dnes po cestě do práce přijal nečekaný hovor z neznámého čísla: „Dobrý den, Richard u telefonu.“

"Ahoj Richarde, tady je Radka, učitelka tanga, pamatuješ si mě?"

Okamžik ticha. Samozřejmě si ji pamatoval, jak mohl zapomenout? Setkali se na akci s Potenciálem (1)  o autentické spolupráci, kde byla pozvána jako odbornice a on se účastnil jako dobrovolník, aby prokázal autentické spojení prostřednictvím tanga. Vzpomněl si také na scénu jako z Indiana-Jonese, kdy po akci Radku na ulici zaskočila bouře a on ji poté, co ho požádala, vezl domů. Ztratila přitom v jeho autě jednu ze svých lodiček na vysokém podpatku, kterou našla až následující sobotu jeho žena na cestě do jejich domu na venkově. Měl co dělat, aby vysvětlil, co dělal v sobotu...

"Richarde, slyšíš mě?"

"Ano, jistě, jsem tady. Co pro tebe mohu udělat? Prosím, řekni mi, že jsi nezapomněla další ze svých bot v mém autě.“

Zasmála se: „Ne, neboj se. Potřebuji tvou pomoc s něčím jiným: chtěla bych najít svůj smysl existence. Během semináře ses zmínil, že jsi kouč. Ve skutečnosti jsi jediný trenér, kterého znám. A protože ses na kurzu ihned dobrovolně přihlásil k ukázce se mnou, bylo to pro mě jako signál.“

Richard je jedním z posledních personalistů s dlouhými vlasy v ČR. Je také pravděpodobně jediným člověkem, který nakupuje a prodává umění, aby umělcům pomohl vydělat trochu peněz. Jak mohl říct ne?

"Samozřejmě," odpověděl, "rád bych pomohl. Ale možná ne po naší příští společné akci, jelikož hlásí bouřku."

Dohodli se, že se setkají na terase v baru v nejvyšším patře obchodního centra poblíž Obecního domu. Jednou z prvních věcí, které jí během tohoto setkání řekl, je něco, co si pamatoval ještě z koučování před mnoha lety s učitelem z Říma. Že „koučování je jako tango“, všechno je o spojení.

První otázka, kterou Richard položil Radce: „Prosím, řekni mi o jednom ze svých životních úspěchů, o něčem, co jsi udělala přirozeně a mělo to přínos také pro ostatní.“

Na prvním místě uvedla slova jako „komunita, spojení, dělat vše společně, dobrý smysl“.

Richard vzhlédl od poznámek, které si zuřivě dělal, a jednoduše řekl: „A?“

„Spojení síly/moci - sdílení,“ dodala Radka.

"Nyní mi řekni něco, co chceš světu přinést."

"Propojovat lidi prostřednictvím dotazů, pozorování, jít do hloubky a přinášet více elánu.

Konverzace takto pokračovala asi hodinu. V tomto okamžiku Richard zdůraznil klíčová slova, která se během jejich diskuse objevovala nejčastěji. "Když se zamyslíš nad těmito klíčovými slovy, jak bys shrnula všechny věci, o kterých jsi mluvila, 1 aktivním slovesem, 1 talentem, něčím, co přinášíš společnosti?"

Radka se na chvíli odmlčela, když sbírala myšlenky: „Spojuji lidi, aby byla komunita silnější.“ Další pauza. Znovu opakuje větu. "Páni, to zní dobře!" Zaznamenal jsi moje slova a sdílel jsi se mnou ta správná. Poslouchala jsem, co jsi mi říkal, a pomohlo to nasměrovat mé myšlenky. Jak ti mohu poděkovat, Richarde?“

Richard jí vysvětlil, že to ještě není tak úplně její skutečný důvod existence, ale její práci to může dát smysl. Aby lépe důvod definovala, měla by si ověřit, zda jí to pomáhá při rozhodování.

Radka měla pálčivou otázku, na kterou potřebovala odpověď. Vzhledem k pandemii COVID-19 byly kurzy tanga od března uzavřeny a s největší pravděpodobností se otevřou až v září. Co by mohla dělat, aby za těchto okolností mohla nadále učit tango? Přišla s několika možnostmi, ale nevěděla, kterou možnost zvolit.

Richard Radce vysvětlil, že je důležité rozlišovat mezi dilematem a alternativou (2). Dilema klade otázku: „Mám to udělat nebo ne.“ Alternativa se ptá: „Mám před sebou 2 odlišné a rozporuplné možnosti, mám si vybrat možnost A, nebo je lepší zvolit možnost B?“ V tomto případě se Radka zabývá alternativou, kde by měl rozhodující činitel vybrat možnost, kterou upřednostňuje a která nejvíce odpovídá jejímu důvodu bytí.

Radka měla v mysli několik možností, takže bylo nutné vybudovat rozhodovací strom s řadou variant:

A. Počkat do září, až se znovu zahájí prezenční skupinové lekce (15–25 studentů)
B. Zahájit výuku online kurzů (15–25 studentů)
C. Zaměřit se na soukromé lekce doma
D. Uspořádat virtuální maratón tanga
E. Na konci roku 2021 uspořádat v Praze maratón tanga
F. Dělat ve firmách kurzy o vzájemném spojení

Sestavení níže uvedené tabulky netrvalo Richardovi a Radce déle než 10 minut:

Možnost

Snadnost přípravy

Náklady na přípravu

Čas na přípravu

Očekávaný přínos

Kdy

A

+++

+++

+++

+

Konec 2021

B

+

++

+++

++

Začátek 2021

C

++

+

+

++

Začátek 2021

D

+

+

+

+

Konec 2021

E

+

+

+

+++

Konec 2021

F

+++

+

+++

++

Konec 2021

Richard a Radka měli z tohoto cvičení následující klíčové poznatky. Tabulka není jen racionální nástroj, ale pomohla Radce vyjádřit její pocity:

  • Varianta A: zdá se, že nebude možné absolvovat fyzické kurzy dříve než v září.
  • Možnost B a C: Online kurzy je možné realizovat. Už začala a má někoho, kdo by se o to postaral. Mohou jí pomoci udržet si „zákazníky“. Ona sama je však kontaktní osobou, takže musí úkoly delegovat.
  • Možnost D a E: Marathon. To je určitě možnost, kterou upřednostňuje. Několik jich už dříve zorganizovala, našla nejprestižnější místa v Praze, milují to i účastníci, přirozeně jí to jde od ruky, i když to je náročná práce. Dosud se jí nepodařilo dosáhnout zisku. Jeden ze studentů je ale dobrý obchodník. Navrhl jí pomoc. Během 6 měsíců od začátku roku 2021 bude mít čas si promluvit s ostatními společnostmi zabývajícími se tréninkem tanga, aby se domluvila na možné spolupráci.

"Děkuji moc, Richarde. V září budeš mým hostem na prvním setkání Tango Marathonu na střeše Lucerny!"

 

(1) Potential: International Association for Managers Potential

(2) Bernard Bougon and Laurent Falque, konzultanti L`Institut de Discernement Profesionnel (IDP)

Články v sérii

Aktuální

Chcete změnit svou kariéru? Je čas přiblížit se vašemu smyslu života

Aktuální

Zůstat, nebo odejít? Jak se rozhodnout...

Aktuální

Klíčový partner v rozhodovacím procesu

Aktuální

Ředitel lidských zdrojů a lektorka tanga

Aktuální

Proměňte své zaměstnance v umělce: Najdou smysl v tom, co dělají a kde chtějí zůstat

Aktuální

Inovace založené na radikální změně pro zdravý rozum

Aktuální

Ekonomický a sociální efekt: Odvažte se naslouchat lidem ze „spodních pater pyramidy“, těm, kteří obvykle bývají opomíjeni

Aktuální

Žij svůj život s ostatními a pro ostatní a hory budou méně vysoké