Zůstat, nebo odejít? Jak se rozhodnout...

Ludmila mi poslala SMS: „Můžeme si spolu promluvit? Musím udělat důležité rozhodnutí...“

Laurent Laval, Arthur Hunt

Ludmile je 28 let, vystudovala Oxfordskou univerzitu a před 2 lety založila vlastní poradenskou společnost. Nyní má 4 zaměstnance. Její společnost začala velmi dobře, ale s pandemií se podnikání zpomalilo. Nedávno dostala nabídku nastoupit do společnosti EY-Parthenon, jednoho z předních hráčů v oboru. Vynikající plat, dobrá pozice, pěkná kancelář v prosklené výškové budově.

Její otázka: Měla bych zůstat (a pokusit se nadále rozvíjet své vlastní podnikání), nebo bych měla odejít (a připojit se k zavedené prosperující společnosti)?

Ludmila nebyla schopna se rozhodnout. Na jedné straně mohla získat prestiž, pověst a dosáhnout rychle úspěchu. Na druhou stranu mohla pokračovat v práci na něčem, co bylo její vlastní, do čeho mohla vložit své srdce i duši a rozvíjet to. 

V roli headhuntera je mým úkolem vést kandidáty při jejich nejlepším rozhodování. Rozhodnutí není okamžité. Bernard Bougon a Laurent Falque, konzultanti společnosti L`Institut de Discernement Profesionnel (IDP), identifikovali několik kroků, jak učinit „rozhodnutí pomocí rozlišování“, o které se podělím.

Krok 1: Vyjádřete důvod vaší existence.

Zde je pár otázek, které vám pomohou vyjádřit důvod vaší existence:

 • Jaký je příklad něčeho, čeho jste dosáhli přirozeně a nevyžadovalo to velké úsilí?
 • Jaká z toho plynula výhoda pro lidi kolem vás?
 • Co tito lidé cítili?
 • Proč jste to udělal/a?
 • Co to přináší veřejnosti?
 • Jaký je váš talent?

Důvodem existence je něco daleko na obzoru, můžete to vidět a můžete se k tomu posunout, ale nikdy toho 100% nedosáhnete. V ideálním případě by důvodem bytí měl být 1 talent, 1 aktivní sloveso a žádná slova jako „a“, „nebo“ atd.

Ludmila po hodině mého koučování uvedla: Pomáhám lidem se rozhodnout, jak si udělat život kvalitnější.

Krok 2: Definujte skutečnou otázku.

Pochopení toho, oč jde, pomáhá člověku definovat skutečnou otázku.

Ludmila se zavázala ke svému týmu. Když se její společnost dostala do obtížné finanční situace, nemohla už cestovat do zahraničí za svými přáteli nebo se oblékat v nejnovější kolekci Chanel Haute Couture, protože měla finanční závazky. Výzvou, které Ludmila čelila, bylo, zda by měla sledovat krátkodobý finanční zisk nebo přinést osobní oběti nyní a doufat v zisky v budoucnu.

Otázka Ludmily byla: Mám se držet svého start-upu?

Stojíme zde před dilematem: na otázku lze odpovědět „ano“ nebo „ne“, „Mám to udělat nebo ne“. Otázka „Mám“ vyzve osobu, aby udělala krok zpět a neměla impulzivní/okamžitou odpověď.

Krok 3: Definujte své osobní „svody“, abyste získali vnitřní klid.

Díky schopnosti identifikovat tyto faktory je oslabíte, a získáte tak lepší pozici pro svou „svobodnou vůli“.

Ludmila identifikovala následující:

 • Ego: pokud opustí start-up, nabyde pocitu, že selhala.
 • Materiální pohodlí: pokud přijme novou práci, bude moci žít pohodlně.
 • Emoční investice: do podnikání hodně investovala.
 • Stabilita: Když vezme nabídku, získá jistotu.
 • Cítila by se neloajálně, kdyby opustila partnery a zákazníky.
 • Rodina si myslí, že je blázen, když chce podnikat, namísto vedení stabilního života v korporaci.
 • Nejvíc ji mrzelo, že zaměstnancům na home office nemohla poskytnout kvůli nízkému příjmu žádné zvýhodnění.

Krok 4: Položte si otázku podle důvodu vaší existence.

Podle mého důvodu (Podporovat lidi tím, že se s nimi spojím, abych jim pomohla rozhodovat o lepší kvalitě života), MÁM SE DRŽET svého start-upu?

 

Nevýhody

 

Výhody

1

Méně vášně

4

Okamžité finanční pohodlí

2

Dobré peníze, ale ne vysoká návratnost investic z dlouhodobého hlediska

5

Více stability a jistoty

3

Méně flexibility (firemní hodiny)

 

 

Podle mého důvodu (Podporovat lidi tím, že se s nimi spojím, abych jim pomohla rozhodovat o lepší kvalitě života), MÁM OPUSTIT svůj start-up?

 

Nevýhody

 

Výhody

6

Řešení nestability v práci

8

Být inovátorem a kreativcem *

7

Finanční nejistota

9

Vzrušení z podnikání *

 

 

10

Pokud to udělám, můžu se dostat daleko


Porovnejte hodnoty: 1-2-3-8-9-10 a 4-5-6-7

* Ludmila věnovala velkou váhu a důležitost své víře a vášni. Peníze jsou pro ni také velmi důležité, ale věděla, že pokud do své společnosti vloží hodně energie, za 3-5 let se jí vrátí více.

Krok 5: Ověřte, potvrďte výběr.

Pro Ludmilu mělo ověření osobní důvody.

 • Její blízcí přátelé vědí, že zůstat v jejím podnikání je to, co chtěla dělat.
 • Její přítel si pronajal kancelář a získal bezplatné členství: takže Ludmila měla kancelář zdarma!
 • Zatímco Ludmila seděla v kanceláři, jeden muž sedící právě v rohu místnosti ji slyšel zmínit, že její společnost právě oslavila dva roky na trhu, a přišel za ní s nabídkou, že jí zdarma vytvoří kvalitní web.
 • Kolegyně Ludmily, která se připojila k jejímu podnikání jako partner, se rozhodla finančně přispět, a tak byla společnost na několik měsíců zdravá.

Ludmila zmínila: „Všechno mi najednou vychází.“

Krok 6: Rozhodněte se a uskutečněte volbu.

Rozhodnutí je implementace volby. Tato implementace vede většinu času k aktu informování lidí kolem. Subjekt s rozhodovací pravomocí sdělí, co považuje za důležité nebo užitečné, a sdílí důvody svého rozhodnutí. To znamená jeden nebo dva hlavní důvody, které motivovaly jeho volbu. Poté, s ohledem na svůj smysl existence, si položí otázku, jaké budou nejlepší praktické způsoby realizace.

Ludmila sdělila organizaci, která jí dala pracovní nabídku, že raději bude pokračovat v práci na vlastní společnosti. K jejímu překvapení se k ní společnost vrátila s návrhem na spolupráci na jejím podnikání. To vytvořilo vzájemný prospěch pro všechny, protože Ludmila získala příležitost pokračovat ve své práci a inovacích a zároveň dokázala těžit z výhod spolupráce s velkou organizací.

Když něco vytvoříte, přinášíte světu něco nového. Ludmila svým podnikáním něco vytváří.

Články v sérii

Aktuální

Chcete změnit svou kariéru? Je čas přiblížit se vašemu smyslu života

Aktuální

Zůstat, nebo odejít? Jak se rozhodnout...

Aktuální

Klíčový partner v rozhodovacím procesu

Aktuální

Ředitel lidských zdrojů a lektorka tanga

Aktuální

Proměňte své zaměstnance v umělce: Najdou smysl v tom, co dělají a kde chtějí zůstat

Aktuální

Inovace založené na radikální změně pro zdravý rozum

Aktuální

Ekonomický a sociální efekt: Odvažte se naslouchat lidem ze „spodních pater pyramidy“, těm, kteří obvykle bývají opomíjeni

Aktuální

Žij svůj život s ostatními a pro ostatní a hory budou méně vysoké