Inboarding aneb Jak si udržet zaměstnance

Ilustrační snímek

Spolu s tím, jak ekonomika opět nabírá na obrátkách a vznikají nové pracovní příležitosti, začíná sílit i debata o tom, jak si udržet stávající zaměstnance. Odpovědí může být inboarding – metoda, jak pomoci zaměstnancům zdokonalit znalosti, dovednosti a způsoby chování, které jsou nezbytné pro jejich další růst v organizaci.

Podle serveru Forbes.com není inboarding jen záležitostí interního náboru (povýšení v rámci firmy). Je to komplexní proces resocializace zaměstnanců tak, aby se přizpůsobili aktuální firemní kultuře a novým příležitostem, které se v ní objevují. Firmy často myslí jen na to, jak do své kultury zapojit nově příchozí zaměstnance (tj. onboarding), a zapomínají při tom na zaměstnance, kteří pro ně již nějakou dobu pracují. Jak tedy začít s inboardingem?

1. Hledejte ve svých řadách

Firmy, které si chtějí udržet své talenty, si uvědomují důležitost interního náboru. Počet kandidátů vybíraných interně stále stoupá.

2. Vytvářejte strategické projekty

Nabízejte svým lidem projekty, které nebudou omezeny jejich pracovním zařazením nebo oddělením. Může jít například o projekty společenské odpovědnosti či zlepšování pracovního prostředí. Jde o to, nabídnout cesty, jak zaměstnanci mohou růst, rozvíjet své talenty, budovat vztahy napříč firmou a celkově být více vidět.

3. Ukažte smysl práce pro vás

Když zaměstnanci vidí a chápou přínos své práce pro ostatní lidi, jsou mnohem loajálnější a vkládají do své práce více nadšení. Firmy by se proto měly více zaměřit na způsoby, jak ukázat zaměstnancům, jak konkrétně je jejich práce přínosná.

4. Podporujte přátelské vztahy

Nabízejte zaměstnancům příležitosti, jak se lépe vzájemně poznat mimo pracoviště. Možností je celá řada – od večírků po relaxační dny. Tato neformální setkání dokáží vybudovat silné vztahy ke kolegům i firmě, které by pouze v práci nevznikly.

5. Projevujte uznání

Nedostatek uznání je jedním z nejčastějších argumentů pro změnu zaměstnavatele. Úspěšné firmy měří, jak často manažeři chválí své podřízené a nabízejí nástroje (například firemní sociální sítě), díky nimž je možné chválit častěji a s širším dopadem v rámci firmy.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com