Průzkum: Kdo mění zaměstnavatele a hledá novou práci?

I když u českých zaměstnanců roste spokojenost se stávajícími zaměstnavateli, pětina si aktuálně hledá práci. Během posledních šesti měsíců vyměnilo zaměstnavatele 17 % lidí. Nejméně spokojení zaměstnanci pracují v automobilovém průmyslu a potravinářské výrobě. 

Ilustrační snímek

Z nejnovějšího globálního průzkumu Workmonitor společnosti Randstad vyplynulo, že velmi spokojeno se stávajícím zaměstnavatelem je 19 % českých zaměstnanců, celkem spokojeno pak 48 %. Nespokojenost vyjádřilo pouze 5 % respondentů (oproti téměř 9 % v předchozím čtvrtletí).

„Rostoucí spokojenost zaměstnanců se zaměstnavateli souvisí s extrémně nízkou mírou nezaměstnanosti a nedostatkem kvalitních pracovníků, což vede zaměstnavatele ke zvyšování platů, rozšiřování benefitů, podpoře rozvoje, novinkám v péči o stávající zaměstnance, důrazu na dobré pracovní prostředí atd.,“ komentuje Hana Púllová, ředitelka české pobočky společnosti Randstad.

Míra spokojenosti zaměstnanců se zaměstnavateli přitom roste se stupněm dosaženého vzdělání respondentů. Z hlediska oborů je nejvíce nespokojených zaměstnanců v automobilovém průmyslu (20 %) a v potravinářské výrobě (20 %).

Randstad Workmonitor 3/2017 Randstad Workmonitor 3/2017

Kdo změnil zaměstnavatele a proč?

Během posledních šesti měsíců vyměnilo zaměstnavatele 17 % Čechů. Míra fluktuace byla tradičně o něco vyšší u mužů (20 %) než u žen (14 %). Nejčastěji (25 %) měnila práci nejmladší kategorie zaměstnanců ve věku 18 až 24 let a pětina ve věkové kategorii 25–34 let. S rostoucím věkem míra fluktuace zaměstnanců klesá. Nejčastějším důvodem k odchodu bylo získání lepších podmínek, osobní touha po změně práce a nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem.

Z hlediska oborů došlo k největší fluktuaci zaměstnanců a změnám zaměstnavatelů ve stavebnictví, v těžebním průmyslu (hornictví), zemědělství a lesnictví. Tradičně silně fluktuujícím odvětvím byla v sektoru služeb oblast hotelnictví a stravování.

Kdo hledá novou práci?

Aktivně (6 %) a částečně (14 %) si hledá novou práci 20 % dotazovaných, což o je 5 % méně než v předchozím čtvrtletí. Nové zaměstnání aktuálně hledají zejména lidé pracující ve výrobě potravin (20 %) a také v oboru hotelnictví a stravování (20 %). S rostoucím stupněm dosaženého vzdělání respondentů se počet těch, kteří hledají práci, již tradičně snižuje.

Zhruba 75 % respondentů (73 % v minulém čtvrtletí) je přesvědčeno, že by našli srovnatelnou práci u jiného zaměstnavatele a 85 % dotazovaných (80 % v minulém čtvrtletí) je přesvědčeno, že by si našli jinou práci u jiného zaměstnavatele. V oboru IT je o tom přesvědčeno 100 % respondentů.

Randstad Workmonitor 3/2017 Randstad Workmonitor 3/2017

O průzkumu Randstad Workmonitor

Průzkum byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 33 zemí po celém světě. Vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.

Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto třetí vlnu průzkumu Randstad Workmonitor 2017 proběhlo v období od 18. července do 2. srpna 2017.

Články v sérii

Aktuální

Průzkum: Zaměstnanci počítají se změnami práce a celoživotním učením

Aktuální

Průzkum: Kdo mění zaměstnavatele a hledá novou práci?

Aktuální

Průzkum: Pětina Čechů si hledá novou práci