Průzkum: Zaměstnanci počítají se změnami práce a celoživotním učením

Většina zaměstnanců již dnes nepočítá s tím, že budou celý život pracovat v jednom sektoru. Za nezbytné je proto mezi zaměstnanci považováno celoživotní učení. 86 % zaměstnanců z celého světa uvádí, že musejí pokračovat v učení, aby udrželi nebo zvýšili svou zaměstnatelnost a předešli nezaměstnanosti. Totéž si myslí 80 % českých zaměstnanců.

Vyplývá to z výsledků pravidelného čtvrtletního průzkumu Randstad Workmonitor.

V souvislosti s automatizací a robotizací se odhaduje, že až 65 % povolání vznikne úplně nově, přičemž je velmi těžké předvídat, jaké konkrétní znalosti pro ně budou potřeba. Proto do popředí mnohem více vstupuje schopnost (a ochota) kontinuálního vzdělávání,“ upozorňuje Hana Púllová, ředitelka společnosti Randstad v České republice.

Námi oslovených více než 400 lídrů globálních společností označilo jako zdaleka nejdůležitější u svých stávajících a budoucích zaměstnanců osobnost spíše než konkrétní set znalostí,“ říká Hana Púllová, a dodává:

Co se týče preferovaných oblastí vzdělání, stále vedou technologie a obory spojené s matematikou a fyzikou, nicméně stejně tak unikátní povolání, jako jsou medicínské profese, pedagogičtí pracovníci a řemesla. O úspěšnosti bude rozhodovat kvalita odvedené práce stejně jako schopnost se neustále rozvíjet a učit.“

Randstad Workmonitor 2/2017 Randstad Workmonitor 2/2017

Nezaměstnanost je tabu

Nezaměstnanost je zjevně považována za nežádoucí, neboť celosvětově 88 % respondentů (85 % v ČR) tvrdí, že nezaměstnaní musejí být rekvalifikováni k vyplnění prázdných pozic kvůli nedostatečné pracovní síle a 89 % zaměstnanců (v ČR 93 %) by bylo ochotno se samo rekvalifikovat, aby se vyhnuli nezaměstnanosti.

42 % respondentů z celého světa by navíc akceptovalo nižší plat nebo přeřazení na nižší pozici, aby zůstali zaměstnaní. V ČR by snížení platu akceptovalo 35 % dotazovaných. Počet lidí, kteří by přijali dočasnou pracovní smlouvu, aby zůstali zaměstnaní, je celkově vysoký: 80 % celosvětově, 83 % v ČR.

Randstad Workmonitor 2/2017 Randstad Workmonitor 2/2017

O průzkumu Randstad Workmonitor

Průzkum byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 33 zemí po celém světě. Vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.

Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván panel Survey Sampling International (SSI). Dotazování pro tuto druhou vlnu průzkumu Randstad Workmonitor 2017 proběhla v období od 20. dubna do 8. května 2017.

Články v sérii

Aktuální

Průzkum: Zaměstnanci počítají se změnami práce a celoživotním učením

Aktuální

Průzkum: Kdo mění zaměstnavatele a hledá novou práci?

Aktuální

Průzkum: Pětina Čechů si hledá novou práci