Průzkum: Pětina Čechů si hledá novou práci

V uplynulém půlroce změnilo práci 15 % Čechů. Nejčastěji to byli zaměstnanci z oblasti zemědělství a lesnictví a v sektoru služeb z oborů hotelnictví a stravování. Zhruba pětina Čechů si aktuálně hledá práci s nástupem po Novém roce.

Ilustrační snímek

Z nejnovějšího globálního průzkumu Workmonitor společnosti Randstad realizovaného na přelomu října a listopadu 2017 vyplynulo, že se stávajícím zaměstnavatelem je spokojeno 67 % českých zaměstnanců, 22 % je spokojeno velmi. Nespokojenost vyjádřilo pouze 6 % respondentů, velmi nespokojených je jen něco přes 3 % zaměstnanců.

„Současná vysoká spokojenost zaměstnanců se zaměstnavateli souvisí s extrémně nízkou mírou nezaměstnanosti a nedostatkem kvalitních pracovníků, která vede zaměstnavatele ke zvyšování platů, rozšiřování zaměstnaneckých benefitů, podpoře jejich rozvoje a důrazu na dobré pracovní prostředí,“ komentuje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad, a dodává: „Kvalifikovaným zaměstnancům tak roste sebevědomí a chuť rozhlížet se po nových příležitostech.“

Míra spokojenosti zaměstnanců se zaměstnavateli roste se stupněm dosaženého vzdělání a je tradičně vyšší u žen (73 %) než u mužů (61 %). Pokud je o obory, nejvíce nespokojených zaměstnanců pracuje v oblasti výroby chemických produktů (40 %), v potravinářské výrobě (17 %) a v dopravě (16 %). Na zcela opačné straně žebříčku míry spokojenosti jsou zaměstnanci z oboru IT služeb, kteří v průzkumu vyjádřili v 94 % případů spokojenost se stávajícím zaměstnavatelem.

Kdo změnil zaměstnavatele a proč?

Během posledních šesti měsíců vyměnilo zaměstnavatele téměř 15 % lidí. Míra fluktuace byla tradičně o něco vyšší u mužů (16 %) než u žen (14 %). Nejčastěji (34 %) měnila práci nejmladší kategorie zaměstnanců ve věku 18 až 24 let a téměř čtvrtina ve věkové kategorii 25–34 let. S rostoucím věkem míra fluktuace zaměstnanců klesá.

Nejčastějším důvodem k odchodu bylo získání lepších podmínek, nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem a osobní touha po změně práce. Z hlediska oborů došlo k největší fluktuaci zaměstnanců a změnám zaměstnavatele v zemědělství a lesnictví, v sektoru služeb v oblasti hotelnictví a stravování a v oblasti obchodu a distribuce.

Kdo hledá novou práci?

Poslední čtvrtletí roku je tradičně obdobím, kdy lidé aktivněji zvažují změnu zaměstnání. Aktuálně novou práci hledá 7 % dotazovaných, dalších 12 % po nových pracovních nabídkách a příležitostech spíše pokukuje, což je trendem posledních 2 let, kdy začala velmi stoupat poptávka po pracovnících,“ uvedla Alžběta Honsová.

Nové zaměstnání v současné době hledají zejména lidé z oblasti výroby chemických produktů (60 %), z oboru hotelnictví a stravování (36 %), výroby potravin (33 %) a zemědělství a lesnictví (30 %).

Největší poptávka po lidech panuje stále v oborech IT, engineering a finance. Velmi vyhledávaní jsou lidé se zkušenostmi z IT nebo financí a znalostí dvou světových jazyků. Chybí ale i kvalifikovaní lidé ve výrobě a ve velkém taktéž nekvalifikovaní pracovníci v sektoru logistiky a automotive.

Randstad Workmonitor Q4 2017

O průzkumu Randstad Workmonitor

Průzkum byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 33 zemí po celém světě. Pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.

Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto čtvrtou vlnu průzkumu Randstad Workmonitor 2017 proběhlo v období od 24. října do 8. listopadu 2017.

Články v sérii

Aktuální

Průzkum: Zaměstnanci počítají se změnami práce a celoživotním učením

Aktuální

Průzkum: Kdo mění zaměstnavatele a hledá novou práci?

Aktuální

Průzkum: Pětina Čechů si hledá novou práci