Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Ilustrační snímek

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Statistickou ročenku trhu práce v České republice 2012. Publikace, která vyšla tiskem v nákladu 300 kusů, ale je volně dostupná ke stažení také na internetu, je určena odborníkům na oblast zaměstnanosti, analytikům trhu práce, studentům a dalším pracovníkům, kteří se touto oblastí zabývají. Je rozdělena na tři hlavní části:

  • Časové řady trhu práce v letech 1991 – 2012

  • Situace na trhu práce – závěr roku 2012

  • Regionální statistika trhu práce v ČR v roce 2012

V tiskové zprávě vydané 27. srpna 2013 ministerstvo shrnuje následující základní statistické ukazatele:

  • Průměrná míra registrované nezaměstnanosti v roce 2012 dosáhla 8,6 % a v porovnání s předchozím rokem se nezměnila,

  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání byl v loňském roce 504,4 tisíc a byl tak o 3,4 tisíc nižší než v roce 2011,

  • průměrný počet volných míst v roce 2012 byl zaznamenán ve výši 39,9 tisíc a meziročně tak vzrostl o 3,4 tisíc,

  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se snížil z 132,4 tisíc v roce 2011 na 104,5 tisíc v roce 2012, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání poklesl z 26,1 % na 20,7 %,

  • průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla z 5 586 Kč v roce 2011 na 5 892 Kč v roce 2012, na konci roku 2012 pak byla 6 029 Kč, zatímco v prosinci 2011 se jednalo o 5 595 Kč,

  • v roce 2012 bylo v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti nově vytvořeno celkem 25 176 pracovních míst.

„Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 má 256 stran. Ve formátu A4 vyšla v nákladu 300 kusů. Publikace za jednotlivé roky si lze zdarma stáhnout z integrovaného portálu MPSV z adresy http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro. Publikace MPSV vydané v roce 2013 jsou pak dostupné na webu MPSV na adrese http://www.mpsv.cz/cs/14786,“ uvedla tisková mluvčí MPSV Štěpánka Filipová.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí

Články v sérii

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2013

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2014

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2015

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016