Statistická ročenka trhu práce v České republice 2013

Ilustrační snímek

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Statistickou ročenku trhu práce v České republice 2013. Publikace, která je volně dostupná ke stažení na stránkách ministerstva, je určena odborníkům na oblast zaměstnanosti, analytikům trhu práce, studentům a dalším pracovníkům, kteří se touto oblastí zabývají. Je rozdělena na tři hlavní části:

  • Časové řady trhu práce v letech 1991 – 2013

  • Situace na trhu práce – závěr roku 2013

  • Regionální statistika trhu práce v ČR v roce 2013

Ročenka 2013 shrnuje následující základní statistické ukazatele:

  • Průměrný podíl nezaměstnaných osob za celý rok vzrostl na 7,7 % a byl ve srovnání s rokem 2012 vyšší o 0,9 %.

  • Průměrný počet uchazečů o zaměstnání (564,4 tis.) byl o 60,0 tis. vyšší než v předchozím roce, naopak průměrný počet volných pracovních míst (39,0 tis.) meziročně poklesl o 0,9 tis.

  • Ukazatel počtu uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo se zvýšil z průměrné hodnoty 12,6 v roce 2012 na 14,5 v roce 2013.

  • Počet uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se zvýšil z 104,5 tis. v roce 2012 na 117,9 tis. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů vzrostl z 20,7 % na 20,9 %.

  • Na celkovém počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání se značnou měrou podíleli osoby starší 50 let. Jejich podíl ve srovnání s koncem roku 2012 meziročně vzrostl z 26,5 % na 27,2 %.

  • Naopak zastoupení mladých do 25 let v celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se meziročně snížilo z 18,1 % na 16,8 %.

  • Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla z 5 892 Kč v roce 2012 na 6 284 Kč v roce 2013, na konci roku 2013 činila 6 343 Kč, zatímco v prosinci 2012 dosáhla 6 029 Kč.

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2013 má 256 stran a je ke stažení na adrese http://www.mpsv.cz/files/clanky/17702/rocenka_2013_03.pdf. Publikace za jednotlivé předchozí roky si lze zdarma stáhnout z integrovaného portálu MPSV z adresy http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí

Články v sérii

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2013

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2014

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2015

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016