ING Bank připravila komplexní plán na podporu svých zaměstnanců pracujících na dálku

Pro mnoho zaměstnancům jsou poslední měsíce velkým zátěžovým obdobím. Dost možná i zlomovým bodem, který rapidně mění jejich pracovní návyky. ING Bank proto podnikla kroky, které pomohou zlepšovat zkušenost a spokojenost zaměstnanců společnosti.

Ilustrační snímek

ING Bank se zlepšení tzv. work-life balance věnuje už od začátku roku 2019. Všem zaměstnancům, jejichž práce to umožňuje, nabízí nelimitovanou práci z domova a také zkrácené úvazky jen na 4 nebo 4,5 dne v týdnu.  

Počínaje listopadem 2019 firma začala poskytovat také benefit pro rodiče dětí mladších tří let, kteří strávili na rodičovské dovolené alespoň 6 měsíců a dítě je v pracovních dnech v předškolním zařízení anebo o něj pečuje jiná osoba než druhý rodič. Zájemcům banka přispívá 10 000 Kč měsíčně, čímž podporují jejich návrat z rodičovské dovolené. 

Po vypuknutí pandemie v průběhu března letošního roku přišla banka navíc s myšlenkou vytvořit dobré podmínky pro práci z domova a poskytla všem svým zaměstnancům, kteří projevili zájem, headsety pro usnadnění komunikace během online meetingů. Zároveň jim zapůjčila ergonomické židle a větší monitory, aby tak zamezila zdravotním důsledkům nevhodně uzpůsobeného pracoviště.

Jako novinku od září banka ING zavedla také příspěvek na spotřebu energií při práci na dálku ve výši 3000 Kč ročně.  

Na základě průzkumu, který banka rozeslala mezi svými zaměsnanci, vyšlo také najevo, že vedle technologického zabezpečení potřebují zaměstnanci pomoci také s vlastní organizací práce a vedením lidí na dálku. Společnost tedy připravila praktické webináře na témata, jak si zorganizovat čas při práci z domova, jak řídit na dálku svoje týmy, anebo jak zvládat domácí rodičovské výzvy v době lockdownu.  

Banka zároveň nepřerušila ani onboarding nových zaměstnanců, který byl také přesunut do online prostředí. V rámci interního programu #WeAreING nabízí nováčkům pestrou škálu podpůrných služeb, díky kterým mohu lépe zvládat nové pracovní výzvy i ztížené podmínky při práci na dálku. 

Online nabídka interního programu #WeAreING se věnuje zároveň sportu v podobě lekcí jógy či nonstop přístupným fitness lekcím, ale i zábavě pro děti, kterým nabízí například kvízy nebo omalovánky. Celkově se jedná o bezmála třicet typů aktivit, do kterých se dobrovolně zapojilo už přes 200 zaměstnanců.  

Banka zároveň nepodceňuje ani možné psychické důsledky izolace. Proto svým lidem nabízí také anonymní pomoc psychologů specializovaných na krizovou intervenci a tipy na zvládání neobvyklých a stresových situací.  

Průzkum práce z domova v Česku 

Aby si banka ING udělala bližší obrázek o zkušenostech a názorech lidí pracujících na home office, zrealizovala v průběhu července 2020 reprezentativní průzkum mezi českými zaměstnanci.

Podle výsledků téměř pětina z 1022 respondentů byla nucena nastavit si nová pravidla fungování domácnosti. 

Celkem 15 % nedokáže pracovat a být dlouhodobě v domácnosti s partnerem, aniž by to nezpůsobovalo partnerské problémy. 

Téměř 9 % respondentů si také muselo posílit internetové připojení a 4 % bylo nuceno do svého domu nakoupit kancelářské vybavení. (viz graf) 

ING průzkum

 

-bb-