Manažerská akademie radí, jak motivovat zaměstnance, vést porady a zvládat čas a priority

Motivace je nám přirozeně dána, není ale lehké si ji v různých podmínkách udržet. Motto, které vystihuje hlavní náplň další části Manažerské akademie. Jste v pozici manažera noví a nevíte, jak efektivně naložit s časem? Je pro vás obtížné správně motivovat vaše zaměstnance? Se zmíněným kurzem jste na správném místě, kde si tohle vše, a mnohem více, můžete osvojit.

Manažerská akademie Cadet GO.

Jak se projevuje motivace či demotivace u vás ve firmě? Jak poskládat otázky v rámci motivačního rozhovoru? Jak vést porady, které budou přínosné a budou lidi bavit? Jak čelit stále více povinnostem, když času je málo? Nejen na tyto otázky odpověděl kurz zmíněné Manažerské akademie od společnosti CADET GO. Uvolněný a informacemi nabitý kurz vedla optimistická lektorka Lenka Lamešová, která vzdělání spojuje i se zábavou, a proto se pod jejím vedením nikdy nudit nebudete.

Úvodní modul druhé části Manažerské akademie se věnoval motivaci, i demotivaci. Podle statistik se mezi pracovníky nachází 41 % lidí, kteří dělají práci, protože musí. Třicet procent jsou lidé bez zájmu a je jim jedno, co a jak dopadne, mezi 21 % jsou lidé motivovaní se zájmem o práci, tzv. tahouni a 8 % lidí se nezapojují, ani neplní úkoly. Tudíž těch motivovaných není mnoho. Co pro to můžete udělat ve firmě, kde působíte? Můžete si dát na stranu vah zdroje motivační energie, kterou buď berete, nebo dáváte, s ohledem na vlastní manažerské chování a projev.

Důvěra, informování, školení, legrace, pozitivní přístup, podpora, dlouhodobá vize. To vše jsou aspekty, kterými můžete motivaci podpořit, a to nejen v práci, ale i v osobním životě. Pokud budete lidi shazovat, budete stále negativně naladěni nebo budete předvídat špatnou budoucnost, nikdy motivovaných zaměstnanců nedocílíte. S motivací pochopitelně souvisí pochvaly. Je třeba věnovat lidem svůj čas a energii, protože jen to, čemu se věnujeme, má snahu narůstat.

„Třikrát častěji bychom měli fungovat na pozitivní vlně než na té negativní. Negativní emoce se navíc přenášejí čtyřikrát rychleji než ty pozitivní a táhnou emoce jiných dolů," doplnila Lenka Lamešová v rámci tématu emocí a motivace.

Kromě osobních testů podnítila lektorka skupinové debaty, které přivedli leckteré účastníky k zamyšlení nebo dokonce k novým nápadům či řešení reálných problémů. A právě názory druhých, jejich zkušenosti a jiný pohled na věc jsou dalšími cennými složkami v Manažerské akademii.

V druhé části se lektorka věnovala také všem účastníkům jednotlivě a poskytla jim komentář například k výsledkům testu motivace. Tou navázala na oblast vedení porad, v rámci kterých hrají motivační slova a fráze také důležitou roli. Zkuste si převést negativní formulace do pozitivních. „Nemohli byste", „To nejde udělat", „Proč to nestihneš" – i takové věty se dají předat druhé straně pozitivněji. Jednoduchá rada na závěr této části zní: Nepokládejte otázky s Proč? Vedou totiž lidi k výmluvám…

Ruku v ruce s motivací jde i sociální pohoda a spolupráce týmu, kterému se lektorka věnovala po obědové pauze a představila základní poučky.

  • Člověk je sociální tvor se silnou potřebou patřit ke komunitě.
  • Člověk potřebují mít silnou sociální odezvu od druhých.
  • Pozor na elektronickou komunikaci a sítě – odosobnění vztahů a vazeb bez hloubky.
  • Sociální pohoda je stav, kdy necítíme ohrožení některých svých základních sociálních potřeb, pak se můžeme v klidu věnovat úkolům.

K tomu ještě dodala, že člověk, potřebuje ze svého okolí vnímat respekt, jistotu, autonomii a férovost. V této části se účastníci dozvěděli, jak mohou se svými zaměstnanci nebo kolegy vést motivační rozhovor, co dělat, ale také co nedělat, jakou mu dát strukturu. A co takovým motivačním rozhovorem získáte? Tak například objevíte zajímavou budoucnost a nové cíle, ujasníte si své potřeby nebo odhalíte demotivace a nové motivace.

Další modul představil efektivní práci s časem, rozdělením úkolů a povinností do priorit a nastavení časového plánu, který budeme schopni splnit každý den. K tomu je někdy potřeba naučit se říkat NE nadměrným požadavků svého okolí, více delegovat, dokázat se soustředit na nejdůležitější práci a dotahovat ji do stanoveného konce. Tím získáme více klidu, spokojenosti a také tím přispíváme k pocitu životní rovnováhy, protože nám zbude čas o na osobní a rodinné záležitosti.

Školení Manažerská akademie s Lenkou Lamešovou osobně vnímám jako efektivně strávený čas s mnoha informacemi, přitom získané i zábavnou formou. A po vzdělávacím dni budete nabiti nejen novými znalostmi, ale také pozitivní energií.