Reportáž: Změna firemní kultury za jeden rok? S jasnou vizí to jde

Navzdory pandemii koronaviru se podařilo posílit firemní kulturu a utužit kolektiv. Největší výrobce jízdních kol v ČR, společnost Bike Fun International, se v roce 2019 rozhodl začít cíleně pracovat s týmy a lídry ve spolupráci se společností humancraft. Za tu dobu firma ušla kus cesty, podpořila inovace i produktivitu a o své zkušenosti se její management podělil v rámci podzimního Inspirofestu.

Humancraft: Inspirofest online - 4. 11. 2020

Získat náskok díky lidem – podtitul listopadového online setkání personalistů a manažerů – nemusí být jen fráze. Cílená práce s lidmi, která skutečně systematicky prostupuje napříč firmou od top managementu až po řadové pracovníky, může pomoci transformovat firemní kulturu i v relativně krátkém období.

Bike Fun International působí na českém trhu od roku 2001. Dnes ve svém výrobním závodě v Kopřivnici zaměstnává na 500 zaměstnanců a ročně vyrobí přes 200 tisíc kol. Její holandští vlastníci se před časem rozhodli vložit plnou důvěru i odpovědnost do rukou 5 členů českého vedení. Jak výkonný ředitel společnosti Stanislav Matušů potvrdil, právě díky tomu mohli ve firmě začít uplatňovat naplno své nápady a plnit ambiciózní růstové cíle.

„Nemáme tu silná ega ani individuality. Jsme zvyklí si vzájemně dávat otevřenou zpětnou vazbu,“ doplnil Stanislav Matušů v diskuzi s Petrem Moravcem z humancraft.

Zaměstnanec je na první místě

Holandský způsob uvažování firmu významně ovlivnil – v pozitivním smyslu. Obchodní ředitel Martin Guráš uvedl, že klíčový impulz pro změnu firemní kultury jim poskytl hlavně meeting s majiteli společnosti před dvěma lety. Shodli se zde na jasné prioritě: zaměstnanec na prvním místě, poté až zákazník.

V roce 2019 se firma spojila s konzultanty humancraft a společně se cíleně zaměřili na podporu atraktivity společnosti pro zaměstnance i potenciální kandidáty. Jednoduše chtěli budovat komunitu lidí, kteří milují kola, a udrží silnou firemní kulturu i v náročnějším období.

Rozvojový program byl podle Stanislava Matušů založen na dobrovolné účasti zaměstnanců, kterým byl na počátku představen jasný záměr. Program byl rozdělen na postupné etapy rozvoje, z nichž každou zastřešil přímo jeden ze členů vedení, kterému bylo dané téma nejbližší.

Bike Fun Tour, humancraft

Díky jasné úvodní komunikaci záměru se do programu nakonec zapojilo 90 % team leaderů, kteří absolvovali v každé etapě dvoudenní rozvojový workshop a následně Kata koučink, který jim pomohl aplikovat získané dovednosti v týmech.

Měřitelnost výstupů zajistilo úvodní hodnocení spokojenosti a motivace zaměstnanců firmy, průběžná korekce v rámci jednotlivých etap se všemi zaměstnanci a také závěrečné měření a porovnání výsledků včetně zapojení 360° zpětné vazby.

Bike Fun Tour, humancraftBike Fun Tour, humancraft

Dnes má každý vedoucí týmu svůj vlastní plán rozvoje, který si individuálně reviduje se svými lidmi a zároveň s hodnotami společnosti.

A jak management skutečně pozná, že se ve firmě po roce odehrává nějaká změna ve firemní kultuře?

„Poznal jsem to hlavně na jednáních. Je vidět, že lidé skutečně mají zájem se dohodnout... Máme ale také tvrdá data z hodnocení spokojenosti. Spokojenost s pracovní atmosférou, kterou vytváří vedoucí, a podmínkami pro práci se zvýšila o 20 % a vzrostly i všechny ostatní měřené faktory snad jen kromě vnímané jistoty zaměstnání, kterou je v tomto období těžší udržet,“ zhodnotil závěrem Stanislav Matušů.

Podzimní Inspirofest doprovodili zástupci humancraft také interaktivním programem pro všechny účastníky. V rámci virtuálního prostoru Topia dostali možnost se sami zapojit do diskuzních kroužků a debatovat o vlastních námětech a zkušenostech, jak získat náskok díky lidem i v bouřlivých dobách.

Zúčastněte se některého z dalších veřejných webinářů a setkání společnosti humancraft. Další informace.