SHRM: Výzvy HR a talent managementu v dalších 10 letech

Jakým výzvám budou čelit manažeři HR v následujících deseti letech? Na tuto otázku se zaměřil průzkum Society for Human Resource Management (SHRM) s názvem Future HR Challenges and Talent Management Tactics, který proběhl poprvé na konci roku 2010 a znovu pak na konci roku 2012. Zúčastnilo se jej 487 (2012) a 449 (2010) respondentů z řad členů SHRM, kterých v té době bylo téměř 250 tisíc po celém světě.

Za největší výzvy označili respondenti udržení a odměňování nejlepších zaměstnanců (59 %) a rozvoj nové generace lídrů (52 %). 36 % manažerů HR považuje za největší výzvu vytváření firemní kultury, která dokáže přilákat nejlepší zaměstnance, 34 % udržení konkurenceschopnosti na trhu talentů a 33 % hledání zaměstnanců s úzce specializovanými dovednostmi. Ve srovnán s rokem 2010 je méně zajímá hledání zaměstnanců na globálních trzích a odstraňování kulturních bariér za účelem vytváření skutečně globálních firem.

Druhá otázka v průzkumu zněla: „Co podle vás bude největší investiční výzvou pro organizace v následujících deseti letech?“. Ukázalo se, že půjde především o lidský kapitál (43 %), finanční kapitál (22 %), technologický kapitál (19 %) a intelektuální kapitál (14 %).

Třetí otázka se pak ptala na to, jaké taktiky budou nejefektivnější pro získání, udržení a odměňování nejlepších zaměstnanců v následujících deseti letech. Výsledek:

  1. Nabídka flexibilních pracovních možností (40 %),

  2. organizační kultura, v níž lídři budou prosazovat důvěru, otevřenou komunikaci a spravedlnost (37 %),

  3. nabídka lepších balíčků odměn ve srovnání s konkurencí (26 %),

  4. nabídka možností kariérního růstu (26 %),

  5. závazek vůči rozvoji zaměstnanců (24 %).


V roce 2010 to bylo:

  1. Nabídka flexibilních pracovních možnost (58 %),

  2. organizační kultura, v níž lídři budou prosazovat důvěru, otevřenou komunikaci a spravedlnost (47 %),

  3. navrhování pracovních funkcí tak, aby zaměstnancům umožnily smysluplnou práci s jasným účelem ve smyslu plnění organizačních cílů (40 %),

  4. závazek vůči rozvoji zaměstnanců (29 %),

  5. nabídka lepších balíčků odměn ve srovnání s konkurencí (23 %).


Výsledky průzkumu v přehledných grafech si můžete stáhnout na stránkách SHRM zde.

-kk-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management