Studie: Rozvíjejte lokální programy rozvoje leadershipu

Ilustrační snímek

Manažeři velkých společností dnes stále intenzivněji řeší otázku budování globální základny vůdcovských talentů. Měli by proto počítat s tím, že leadership v různých částech světa se může dramaticky lišit. Dokládá to například mezinárodní studie společnosti Bersin & Associates s názvem Global Leadership, která patří k nejrozsáhlejším studiím svého druhu. Na základě hodnocení více než 30 tisíc lídrů v deseti zemích světa popsala charakteristiku leadershipu v jednotlivých částech světa.

Studie se zaměřila na osm různých faktorů definujících leadership. Ukázalo se, že v rozvíjejících se ekonomikách, jako je Indie nebo Čína, je kladen největší důraz na dovednosti potřebné pro řízení provozu firem. Lídři v těchto zemích se zabývají především praktickým managementem, provozními procesy a řízením individuální výkonnosti.

V zemích Beneluxu a ve Skandinávii se naopak lídři mnohem více soustředí na plánování, strategii, komunikaci a prosazování změn. Uvažují více dlouhodobě a usilují o tzv. společné dobro. Američtí a britští lídři by se dali zařadit mezi dvě výše uvedené skupiny lídři. Propojují v sobě silné zaměření na provoz se silnou odpovědností za individuální výkony.

Co tedy tyto rozdíly znamenají pro firmy, které chtějí budovat svou základnu vůdcovských talentů na globální úrovni?

1. Vysílání zaměstnanců do zahraničí není tak jednoduché, jak se zdá

Má-li váš pracovník v zahraničí uspět, musíte jej připravit na radikální změnu kultury a manažerského stylu. Země Středního východu jsou například velmi náročnou změnou pro ženy ve vedoucích funkcích. Proces rozhodování zde probíhá mnohem pomaleji a často jsou změny nařizovány shora.

2. Lídry je třeba rozvíjet lokálně

Rozvoj nových obchodních příležitostí si žádá lokální programy rozvoje leadershipu, které se zaměří na hledání a rozvoj lokálních talentů s vysokým potenciálem. Neměly by jim být vnucovány manažerské principy z cizích zemí.

3. Vnímejte svůj globální byznys jako komunitu

Kulturní rozdíly, které jsou dány rozdílnými hodnotami lidí z různých zemí, se nesnažte potlačovat. Namísto snahy o vybudování společné „globaliziované“ kultury proto raději budujte soubor globálních kompetencí a hodnot a zároveň umožněte individuálním zemím, aby optimalizovaly řízení svých obchodních aktivit pro lokální trhy.

Celá studie je k dispozici ke stažení na stránkách Bersin & Associates zde (zdarma po registraci): http://marketing.bersin.com/GlobalLeadership.html

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com