Typologie osobnosti MBTI® pomáhá s rozvojem jednotlivců i týmů

MBTI®, neboli Indikátor Myersové a Briggsové®, vychází z teorie osobnosti Carla Gustava Junga a je globálně uznávaným a využívaným modelem pro porozumění osobnosti a pochopení rozdílů mezi jednotlivci. Své uplatnění nalézá ve vedení týmů, koučování, zlepšení zákaznických vztahů, zvýšení prodejní výkonnosti a jako nástroj plnění řady dalších rozvojových potřeb.

Workshop „Využití osobnostní typologie MBTI v praxi“, Coaching Systems

Široké možnosti využití této typologie v praxi si mohly ověřit na čtyři desítky účastníků ukázkového workshopu Využití osobnostní typologie MBTI®, který se uskutečnil 10. dubna 2018 v Praze. Workshop pořádala společnost Coaching Systems, leader v oblasti použití této typologie v rozvoji, managementu a koučování a zároveň jediný certifikovaný partner pro poskytování MBTI® v České republice.

Setkáním provázely zkušené lektorky a konzultantky v oblasti manažerského rozvoje a vzdělávání dospělých Anita Crkalová Petra Zárubová.

MBTI identifikuje vrozené preference lidí

Proč se zajímat o MBTI®, když je na trhu celá řada jiných nástrojů pro identifikaci typologie osobnosti? Indikátor MBTI® nám díky porozumění vzájemných odlišností mezi lidmi i charakteru vlastní osobnosti dává ujištění a trpělivost v komunikaci a pomáhá nám odhalit silné i rozvojové stránky, se kterými můžeme dále pracovat – u sebe i u druhých. Tak nám tento psychologický nástroj alespoň ve zkratce hned zkraje setkání objasnily lektorky Anita s Petrou.

Metoda vychází z principu polarit, z nichž si podvědomě vybíráme preferované a podle nich jednáme:

"Osobnostní typ je vrozený a určuje naše preference psychických funkcí, kterým dáváme přednost a používáme je automaticky," uvedla Anita Crkalová. "Život nás nicméně průběžně nutí rozvíjet i opačné psychické funkce, jejichž použití nám může připadat trochu umělé a nepřirozené," dodala Petra Zárubová.

Pro lepší představu si zkuste například napsat své vlastní jméno svou nedominantní rukou. Jak se cítíte? Je to náročné? Trvá to delší dobu a výsledek působí dětsky? Pak jste právě v roli, která vám není přirozená a neodpovídá vašim vrozeným preferencím. Podobně se může cítit například introvertní člověk před plným sálem lidí. Sami si dosaďte další situace a činnosti z vlastní zkušenosti, které vám nejsou příliš blízké, avšak nějakým způsobem je ve své přijaté roli zvládáte.

Z výše uvedeného důvodu, rozdílu mezi vlastní osobností a rolí, zároveň není vhodné typologii MBTI® využívat v náborové strategii. Nic totiž nenapovídá tomu, že například zmiňovaný introvert nebude skvělým prezentátorem, a tak není důvod jej jen kvůli nějaké osobnostní preferenci vyřadit z výběrového řízení. Na druhou stranu je MBTI® skvělým rozvojovým nástrojem, který umožní třeba i introvertnímu mluvčímu pracovat na svém projevu, potlačit stres a přizpůsobit svůj komunikační styl ostatním.

4 základní dimenze typologie MBTI

Diskutované polarity vycházejí ze čtyř základních otázek, neboli dimenzí:

1. Kde získáváme energii?

  • Dimenze: extraverze (E) – introverze (I)

2. Jak získáváme informace

  • Dimenze: smysly (S) – intuice (N)

3. Jak se rozhodujeme?

  • Dimenze: myšlení (T) – cítění (F)

4. Jak si organizujeme život?

  • Dimenze: rozhodování (J) – vnímání (P)

Anita s Petrou nám poté postupně jednotlivé dimenze na příkladech objasnily, dokud jsme každý z přítomných neměl alespoň hrubou představu o polaritách, které ve výsledku určují náš vlastní osobnostní typ. Jednotlivé kombinace čtyř polarit nám poté dohromady dávají šestnáct základních osobnostních typů.

Je důležité si nicméně uvědomit, že každý typ je jedinečný a stejně dobrý,“ doplnila podstatný fakt Anita Crkalová.

MBTI® se zároveň nesnaží jednotlivce definitivně škatulkovat, ale pouze identifikuje jejich preference, které ne nezbytně musí každému člověku přesně sedět.

„Pokud by tomu tak bylo, existovalo by na světě pouze šestnáct typů osobností… Obecně však platí, že lidé podobného typu mají podobné vzorce chování,“ upřesnila zkušená lektorka.

V rámci workshopu jsme dostali příležitost si sami pro sebe pomocí karet typologie MBTI® vytvořit základní odhad typu své osobnosti (sebepoznání), který každému dal možnost zamyslet se nad svými preference a preferovanými vzorci chování.

Sebepoznání je zároveň první fází v programu individuálního určení typu. Tento odhad je následně doplněn vlastním inventářem, strukturovanějším osobnostním dotazníkem, a následně diskutován s certifikovaným MBTI® konzultantem.

Důkaz, že je o osobnostní typologii MBTI® zájem, potvrdila i bohatá diskuze s účastníky, která následovala po skončení workshopu.

 

Rádi byste se dozvěděli o použití a využití typologii MBTI® více? Obratťe se na konzultanty společnosti Coaching Systems či se zúčastněte se některého z kurzů připravovaných společností Coaching Systems:

Další informace naleznete na: www.coachingsystems.cz.

Články v sérii

Aktuální

Typologie osobnosti MBTI® pomáhá s rozvojem jednotlivců i týmů

Aktuální

MBTI pomáhá odhalit naše silné stránky i rozvojová místa

Aktuální

Přijďte na ochutnávku koučovacího výcviku od Coaching Systems

Aktuální

Máme nejpropracovanější nabídku v oblasti MBTI osobnostní typologie a koučování

Aktuální

Osobnostní indikátor MBTI® se pro nábor nehodí, je ale skvělým rozvojovým nástrojem