Josef Šindelka, PMF: Rovnováha a nezávislost jsou klíčové, aby HR mohlo fungovat jako důvěryhodný partner

Rozhovor s Josefem Šindelkou, prezidentem profesní organizace People Management Forum

Nedávná konference HR Know How přinesla podle prezidenta People Management Forum (PMF) Josefa Šindelky pozitivní zpětnou vazbu a velmi inspirativní příspěvky účastníků a zajímavá data. Hlavní témata, kterými se konference zabývala, zahrnovala udržitelnost, smysluplnost podnikání, práci s umělou inteligencí a virtuální realitou v oblasti HR a podnikání. Ukázalo se také, že role HR stále posiluje, protože právě v dnešní době je důležité udržet klíčové zaměstnance.

Josef Šindelka, prezident PMF

Pane Šindelko, jak byste zhodnotil tuto konferenci?

Velmi si vážím toho, že máme plný dům tři roky po sobě, že se lidé vrací a poskytují pozitivní zpětnou vazbu. To nám dodává energii pokračovat. Z konference si odnášíme inspirativní příspěvky z různých firem, zajímavá data a workshopy. Služby jsou skvělé, prostředí Národní technické knihovny je krásné, vše se skvěle prolíná a dělá to ten správný zážitek. Z mé strany jsem opravdu spokojený.

Jaká jsou podle vás současná hlavní ekonomická témata?

Dnes jsme diskutovali o aktuálních tématech, která jsou důležitá v současné době - udržitelnost, smysluplnost podnikání, práce s umělou inteligencí a virtuální realitou a jejich aplikace v oblasti HR a podnikání. Rovněž jsme se dotkli situace kolem nás, jako je vysoká inflace a její dopad na firmy a zaměstnance. Během konference se zdůraznilo, že i přesto, že se pohybujeme v rámci nových trendů, hlavní role HR zůstává. HR je nositelem rovnováhy ve firmách - péče o zaměstnance i stanovení odpovědností, což pomáhá firmám dosáhnout úspěchu. Rovnováha a nezávislost jsou klíčové v tom, aby HR mohlo fungovat jako vyvážený a důvěryhodný partner.

Jste prezident největší profesní organizace pracovníků v oblasti řízení lidských zdrojů v České republice, máte několik set členů. Jaká je dnešní role HR?

Je patrné, že role HR stále posiluje. Mnoho firem, které si dříve myslely, že HR nepotřebují, zjišťuje, že je nezbytné. Udržitelnost podnikání je pro firmy důležitá, a proto je zachování klíčových zaměstnanců nutností. I přes složitou situaci na trhu je nedostatek kvalitních kandidátů na všechny pozice. V těchto dobách, kdy se ořezávají náklady, je udržení zaměstnanců prioritou. Role HR je stále důležitější, aby pomohlo zaměstnavatelům udržet motivované zaměstnance dlouhodobě a zabránilo jim v hledání jiných příležitostí jinde.


Podívejte se na celý rozhovor Michala Kankrlíka s Josefem Šindelkou

Proč by se měla firma stát členem PMF?

Dlouhodobě je naše společnost známá jako zdroj kvalitních a prakticky zaměřených služeb pro HR oblast. Naší snahou je přinášet inspiraci HR profesionálům prostřednictvím setkání s odborníky z různých oborů. K tomu využíváme různé platformy, zejména ty interaktivní jako konference, Exchange meetingy a kulaté stoly. Máme také profesní časopis s HR Forum, který prošel redesignem před přibližně dvěma lety a vypadá skvěle.

Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu od našich účastníků, a již před několika lety jsme nastavili systém profesního vzdělávání, abychom skutečně nabízeli kvalitní služby. Hledáme odborníky, kteří mohou přinést cenné informace a inspiraci pro celou HR komunitu. Naše snaha je sdílet tuto odbornost prostřednictvím různých interních platforem a zapojit aktivně naši členskou základnu.

Chceme vybudovat komunitní model, kde nejen organizujeme setkání a konference, ale naši členové sami přinášejí příspěvky a navzájem se obohacujeme. Každý, kdo má něco inspirativního k předání, má u nás jedinečnou příležitost to prezentovat a inspirovat kolegy v České republice.

Pořádáte HR Excellence Awards HREA - soutěž o nejzajímavější HR projekty roku, což je ideální možnost jednak se zviditelnit, ale zároveň načerpat inspiraci z ostatních reálných případových studií. Můžete tuto soutěž divákům přiblížit? Kdo a jak se do ní může přihlásit?

Před několika lety jsme zahájili projekt HREA, který se první dva, tři roky rozjížděl pomalu bez velkého zájmu. Avšak později se nám podařilo zvýšit publicitu a umožnit jednotlivým firmám prezentovat své úspěšné projekty na otevřené platformě. Tato inspirativní událost nabízí praktické příklady aplikace HR témat ve firmách. Účastníci si mohou z této akce odnést cenné zkušenosti a případně je implementovat ve svých firmách. Kdokoliv, kdo se zabývá řízením lidí, HR zdroji, Talent managementem a obecně pracovními silami, se může přihlásit a představit svůj projekt na této akci a sdílet své know-how s ostatními účastníky.

Co se změnilo za téměř 30 let vašeho působení v oboru?

Samozřejmě se změnily některé prostředky, které využíváme v oblasti řízení lidských zdrojů, jako je umělá inteligence a virtuální realita, které před několika lety nebyly tak běžné. Nicméně základní přístup k HR se podstatně nezměnil. HR stále zůstává nezávislým partnerem organizace, které se stará o zaměstnance a zajišťuje jim adekvátní podporu a péči.

V našem přístupu k HR se klade důraz na zdravou, vyváženou podporu zaměstnanců a zároveň na jejich zodpovědnost, neboť jejich výsledky ovlivňují úspěch firmy. Změnily se pouze formy tohoto přístupu, ale stále se soustředíme na rozvoj lidí, komunikaci, odměňování a motivaci. Udržitelnost a smysluplnost jsou nyní klíčovými prvky. Snažíme se být otevření novým myšlenkám a inovativním přístupům, namísto prostého hodnocení na základě stávajících zkušeností. Navzájem se inspirujeme a věřím, že to je pro nás cenná výzva.

Na co se do budoucna těšíte, co je vaše osobní motivace?

Moc se těším, že budeme inspirací pro další členy a přitáhneme nové organizace, včetně startupů. Chtěl bych rozšířit naši členskou základnu a dále posunout kvalitu našich aktivit, jako jsou i Exchange meetingy a konference. Chceme si užívat tuto činnost a těšit se z pozitivní energie, kterou přinášíme ostatním. Pro mě je důležité, aby lidi z našich akcí odcházeli s inspirací a dobrým pocitem. To je moje přání a osobní ambice, doufám, že se to naplní.