Kateřina Bičáková, Philip Morris: Vytváření rovného prostředí a rovných podmínek je pro nás stěžejní

Rozhovor s Kateřinou Bičákovou, People & Culture Lead pro Commercial Operations ve společnosti Philip Morris ČR a.s.

Společnost Philip Morris International už není jen klasická tabáková společnost, jakou známe z minulosti. Prochází největší transformací od dob svého vzniku, která je založená na nejmodernějších technologiích a čerpá z vědeckých poznatků. Jak ve Philip Morris pečují o své zaměstnance, jak přistupují k diverzitě a inkluzi? Jaký mají benefitní program a jak vnímají flexibilitu? O tom všem jsme si povídali s Kateřinou Bičákovou, People & Culture Lead pro Commercial Operations v dceřiné společnosti Philip Morris ČR a.s.

Kateřina Bičáková, P&C Lead pro Commercial Operations ve společnosti Philip Morris ČR a.s.

Kudy vedla vaše cesta do společnosti Philip Morris a co máte na starosti dnes?

Do společnosti Philip Morris jsem nastoupila při studiu na VŠE v Praze před 6,5 lety na pozici stážistky na oddělení Talent Acquisition, kde jsem měla na starosti nábor nových zaměstnanců především do výrobního závodu. Následně, ještě před dokončením vysoké školy, mi byla nabídnuta pozice P&C* Ops Specialisty, na které jsem působila více jak čtyři roky. V době, kdy jsem dokončovala studium, jsme se domluvili na práci na zkrácený úvazek, za což jsem byla velice ráda a oceňuji, že se firma snaží studentům vyjít v těchto ohledech vstříc. Letos v září jsem se posunula na pozici P&C Lead pro Commercial Operations, což je v podstatě role HR Business Partnera.

* Zkratka P&C znamená People & Culture a nahrazuje běžně používaný název Human Resources.

Dnes jsou velmi skloňované pojmy inkluze a diverzita, jak k těmto tématům ve Philip Morris přistupujete?

Na tato témata klademe velký důraz. Naším cílem je zajištění flexibilního, atraktivního, a inkluzivního pracovního prostředí pro všechny naše zaměstnance bez ohledu na jejich pohlaví, věk, zájmy, potřeby, koníčky či aktuální životní situaci.

Jistě máte pro své zaměstnance benefitní program, můžete nám jej přiblížit? Proběhly v této oblasti nějaké změny za poslední dobu?

V rámci našeho projektu, který se týkal revize benefitního portfolia, jsme kladli velký důraz právě na flexibilitu. Našim cílem bylo, aby benefitní portfolio respektovalo a odpovídalo na individuální potřeby každého našeho zaměstnance a umožnilo mu vybrat si benefity dle svých preferencí a ušít si tak benefitní portfolio „na míru“. Mimo flexibility a respektování individuality jsme se zároveň soustředili na zajištění rovných podmínek pro všechny naše zaměstnance bez ohledu na jejich místo výkonu práce – máme totiž výrobní závod v Kutné Hoře, centrálu v Praze a více než 100 zaměstnanců pracujících v regionech po celé České republice. Vytváření rovného prostředí a rovných podmínek je pro nás stěžejní a toto samozřejmě platí i pro oblast benefitů.

Jak tento benefitní projekt probíhal?

Celý projekt trval více než půl roku a měl několik fází. Součástí projektu byl také Employee listening, v rámci kterého jsme vedli rozhovory s poměrně početnou skupinou zaměstnanců a zjišťovali jsme, jaké jsou jejich potřeby a preference co se týče benefitů a jaké změny by uvítali. Z rozhovorů se zaměstnanci nám jako jeden společný jmenovatel vyšla mimo jiné i výše zmíněná flexibilita. Potvrdili jsme si tedy naše předpoklady a mohli jsme začít!

Jakého partnera pro oblast benefitů využíváte?

Na projektu revize benefitů jsme velice úzce spolupracovali se společností Edenred. Již několik let využíváme jejich benefitní systém Edenred Benefity Café, se kterým jsme spokojeni a který nám určitou formu flexibility umožňoval již od jeho prvního zavedení. Můžeme tedy říct, že jsme měli dobrý základ, na kterém jsme mohli stavět. Zároveň jsme však viděli příležitost, jak se v oblasti benefitů posunout na vyšší úroveň a zástupci Edenredu nám byli skvělými parťáky a velice nám pomohli se samotnou realizací a technickým nastavením.

V rámci projektu jsme benefity, u kterých to bylo alespoň trochu možné, převedli právě do Benefity Café formou interních benefitů a značně jsme tak rozšířili možnosti využití bodů, které zde mají zaměstnanci k dispozici. Zároveň jsme také navýšili celkový počet bodů na 11 000 Kč na rok a některé odměny, které byly vypláceny přes mzdu, jsme začali nahrávat do cafeterie, čímž zaměstnanci uspoří nemalou částku na sociálním a zdravotním pojištění a dani.

Jak mohou zaměstnanci zmíněné body do Benefity Café využívat?

Využitelnost bodů v rámci cafeterie je opravdu široká. Mimo standardních služeb, které jsou v cafeteriích běžně dostupné, nabízíme i další specifické možnosti využití. V rámci podpory zdraví si mohou naši zaměstnanci uhradit nadstandardní zdravotní péči nebo Multisport kartu pro sebe či člena domácnosti. V rámci podpory rodiny je možné si například nechat proplatit příměstský tábor nebo uhradit firemní rekreační zařízení, které nabízíme za velice příznivé ceny.

Zaměstnanci, kteří dojíždí do práce anebo rádi cestují, si mohou nechat proplatit lístek na dopravu, včetně lítačky, dálniční známky anebo také letenky. Zároveň si mohou zaměstnanci objednat poukázky Compliment, které je možné využít na nákup např. zahradní techniky, sportovního vybavení či oděvů a spoustu dalších.

Jaké další benefity vaše společnost poskytujete? Máte nějaký benefit, na který jste vyloženě pyšní a je vaší konkurenční výhodou?

Mimo velice širokou a flexibilní nabídku v rámci cafeterie máme i další benefity, které jsou zakotveny v kolektivní smlouvě nebo jsou dány směrnicemi PMI a jsou tedy pro tuto chvíli pevně dané. V rámci odměňování pak mají zaměstnanci nárok na příspěvek na zimní a letní dovolenou.

A na který benefit jsme opravdu pyšní? Jak jsem již zmiňovala, naše společnost klade velký důraz na diverzitu a inkluzi. Toto můžeme demonstrovat právě na jednom z našich novějších benefitů z loňského roku, který se zaměřuje na přímou podporu rodičů s dětmi.

Můžete tento benefit pro rodiče s dětmi blíže popsat?

Tento benefit byl implementován v rámci Philip Morris po celém světě. Při příležitosti narození dítěte poskytujeme podporu oběma rodičům (pokud jsou našimi zaměstnanci). Rodič, který poskytuje dítěti primární péči, má nárok na volno a finanční kompenzaci po dobu 18 týdnů. Druhý z rodičů má nárok na volno a finanční kompenzaci po dobu 8 týdnů, které může čerpat do jednoho roku od narození dítěte. Našim novopečeným rodičům tak zajistíme finanční podporu, a zejména druhému z rodičů umožníme strávit se svým potomkem více času a vybudovat si tak s dítětem pevnější vztah v průběhu prvního roku života.

Dalším dnes skloňovaným tématem ve firmách je wellbeing, zabýváte se i tímto trendem?

Pokud bych měla uvést další oblast, na kterou jsme pyšní, tak by to byla právě oblast wellbeingu. Pravidelně se ujišťovat, že jsou naši zaměstnanci duševně v pořádku, sociálně stimulovaní a fyzicky v bezpečí, je naší přirozenou součástí. Zároveň oblast wellbeingu monitorujeme pomoci průzkumů, které probíhají několikrát do roka a kde se na tuto oblast pravidelně ptáme. Rostoucí výsledky průzkumu a zpětná vazba od zaměstnanců nám potvrzují, že jsme se vydali správným směrem.

V rámci wellbeing programu mají naši zaměstnanci možnost využít psychologické, právní a finanční poradenství, přičemž zejména oblast psychologického bezpečí získala v kontextu událostí tohoto roku na důležitosti, a proto jsme se jí věnovali více než v předchozích letech.

Pravidelně organizujeme dny zdraví, několikrát do roka pořádáme akce pro zaměstnance a podporujeme volnočasové a sportovní aktivity. Zároveň jsme si vědomi, že wellbeing není „pouze“ o podpoře zaměstnanců v upřednostňování zdravého životní stylu jak v oblasti fyzického, tak i psychologického a emocionálního zdraví.  Bavíme se také o tom, jak pracujeme v rámci týmu, jak můžeme budovat lepší vztahy, aby pozitivně ovlivňovali pohodu našich zaměstnanců, a nakonec i jak můžeme naše zaměstnance podporovat v jejich seberealizaci. Zároveň našim zaměstnancům poskytujeme možnost využití práce z domu dle jejich potřeb a preferencí.

Jak na konkrétní benefity reagují potencionální zaměstnanci? Které jsou pro ně nejlákavější?

Noví zaměstnanci reagují na naše benefitní portfolio a odměňování pozitivně. Nejvíce lákavý je příspěvek na zimní a letní dovolenou. Co se týče benefitů, tak nejvíce oceňována je právě samotná cafeterie jako celek a příspěvek na penzijní připojištění. Pro nové zaměstnance máme dokonce jeden speciální benefit, kterým podporujeme relokace v rámci České republiky.

Je rozdíl v nabídce benefitů pro generaci Z a pro starší ročníky? Na co slyší?

Výhodou našeho benefitního portfolia je již několikrát zmíněná flexibilita, která umožňuje každému zaměstnanci, aby si přišel na „to své“ a pomocí cafeterie si vybral právě takové benefity, které mu vyhovují nejvíce. Některý zaměstnanec si pomocí bodů uhradí Multisport kartu anebo si zaplatí dovolenou u moře, jiný si zaplatí příměstský tábor pro dítě a jiný si zase raději koupí brýle v optice anebo vitamínové doplňky. Škála výběru je opravdu velice široká.

Patří do vašich benefitů také vzdělávání? Pokud ano, můžete zmínit konkrétní projekty?

Philip Morris je dynamická firma, ve které lidé budují dlouhodobě svou kariéru. Oba tyto faktory jsou velice úzce propojeny s neustálým rozvojem a vzděláváním našich zaměstnanců, do kterého dlouhodobě investujeme a vnímáme jako jednu z priorit. Věnujeme maximální pozornost jak rozvoji nových zaměstnanců při nástupu, tak i vzdělávání stávajících zaměstnanců v oblasti profesního či manažerského růstu v souladu s profilací naší firemní kultury, která podporuje zejména rozvoj silných stránek.

Vytváříme prostředí, kde je každý zaměstnanec zodpovědný za svůj vlastní růst a rozvoj v rámci organizace. Každý zaměstnanec je vlastníkem svého rozvojového plánu, v rámci kterého si na základě diskuze s nadřízeným určí rozvojové oblasti a aktivity, na které se bude v následujícím období zaměřovat.

Oblasti, na které se v rámci rozvoje dlouhodobě orientujeme jsou například leadership, diverzita a inkluze, týmová spolupráce, seberealizace, kariérní růst, uznání či zpětná vazba. Všichni naši zaměstnanci mají k dispozici mimo klasických školení dle jejich rozvojových potřeb taktéž online vzdělávací platformu, kde jsou k dispozici školení na různá témata od našeho produktového portfolia, přes vedením projektů či specifická odborná školení. Zároveň poskytujeme i možnost jazykové výuky, v rámci které mohou zaměstnanci využívat interaktivní aplikaci či individuální lekce s lektorem.