Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Personální legislativa v ČR" bylo nalezeno 231 článků.

Článek v rámci předplatného Vše, co jste chtěli vědět o závodním stravování

15.7.2005 

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost umožnit zaměstnancům stravování. Přestože je však závodní stravování jednou z nejvýhodnějších forem zvýhodnění zaměstnanců, někteří podnikatelé…

Článek v rámci předplatného (Ne)rovné příležitosti v nových členských státech EU

24.5.2005 

Rovnost pohlaví je v nových členských zemích Evropské unie stále konceptem, který se neblíží realitě. Dokládají to alespoň výsledky studie organizace Open Society Institute, na níž v jednotlivých…

Článek v rámci předplatného Kdo a jak porušuje zákony?

18.3.2005  Kdo a jak porušuje zákony?

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je dodržování pracovněprávních předpisů. Z výsledků kontrol, které pravidelně provádějí úřady práce, však vyplývá, že zdaleka ne každá firma se touto…

Rovnoprávnost stále v nedohlednu

17.1.2005  Rovnoprávnost stále v nedohlednu

Rodičovská dovolená jako prostředek zrovnoprávnění mužů a žen v osobní i pracovní sféře byla u nás zavedena před necelými čtyřmi lety. Došlo však tím, že muži dostali možnost pobírat rodičovské…

Článek v rámci předplatného Nový návrh zákona o nemocenském pojištění

3.1.2005  Nový návrh zákona o nemocenském pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s novým návrhem zákona o nemocenském pojištění. Ochranné prvky zákona by měla posílit například nová konstrukce výpočtu výše dávek, zavedení regresních…

Článek v rámci předplatného Diskriminace zakázána

22.11.2004  Diskriminace zakázána

Nový zákoník práce zakazuje jakoukoli formu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu,…

Článek v rámci předplatného Nový zákon o zaměstnanosti a práce dětí

29.9.2004  Nový zákon o zaměstnanosti a práce dětí

Od 1. října 2004 začne platit nový zákon o zaměstnanosti. Současně s tím dojde i ke změnám zákoníku práce. Novela zákoníku například zakáže práci dětí do 15 let. Taková právní úprava neexistovala.…

Článek v rámci předplatného Těžký život prducha

24.9.2004  Těžký život prducha

Pracující důchodci (poživatelé starobních i invalidních důchodů) jsou povinni platit pojistné a daně. Jestliže je poživatel důchodu zaměstnán, povinnosti související s odvodem pojistného je za něho…

O konkurenční doložce

31.8.2004  O konkurenční doložce

Novela Zákoníku práce přinesla změnu týkající se sjednávání konkurenční doložky mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dosud platilo, že zaměstnanec nesmí po dobu jednoho roku po ukončení svého…

Porušování zákona přijde draho

9.8.2004  Porušování zákona přijde draho

Mezi základní povinnosti zaměstnavatelů patří dodržování pracovněprávních předpisů. Ne vždy se tím však řídí. Úřady práce pravidelně kontrolují jejich dodržování, a to na základě plánu kontrolní…

Pracovní smlouva jak má být

22.7.2004  Pracovní smlouva jak má být

Správně formulovaná pracovní smlouva je důležitá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Je proto velmi podstatné, jak vypadá její obsah. Jsou tři základní náležitosti, bez kterých je pracovní…

Článek v rámci předplatného Češi chtějí větší flexibilitu

4.3.2004  Češi chtějí větší flexibilitu

V současné sociálně-politické praxi je kladen důraz na možnosti harmonizace práce a rodiny v životě a na vytváření tzv. family-friendly politik a různých způsobů zvýšení flexibility práce,…

Článek v rámci předplatného Neschopnost do nebe volající

14.1.2004  Neschopnost do nebe volající

Již tři roky platí v České republice zákon, který umožňuje v případě, že zaměstnavatel je v platební neschopnosti žádat o proplacení mzdy úřadem práce. Když ale úřad zpětně požaduje peníze od dlužící…

Pauza na cigárko (pokud dovolíte)

23.12.2003  Pauza na cigárko (pokud dovolíte)

Zákoník práce zakazuje kouřit na všech pracovištích, kde se vyskytuje alespoň jeden nekuřák. Zakázáno je i kouřit při práci, jestliže v důsledku kouření může dojít k bezprostřednímu ohrožení života,…

Ještě než podepíšete pracovní smlouvu

4.12.2003  Ještě než podepíšete pracovní smlouvu

Obavy z nového zaměstnání většinou přicházejí až po podepsání pracovní smlouvy, několik dní před nástupem do nového zaměstnání. Začínáme si klást otázku, zda práci zvládneme, zapadneme do kolektivu…

Výpis 211225 z celkem 231