Kdy přijde nirvána? - 5. díl Magické motivační minutky Ivo Tomana

Mnoho lidí nesouhlasí, když říkám, že většinou rozhoduje vnitřní a záporná motivace. Zamyslete se. Nemůže to být tím, že chcete slyšet jen kladné myšlenky? Jen to líbivé?

Ivo Toman, TAXUS International s.r.o.

To kladné je líbivé a je časté. Od útlého dětství nám vyprávěli pohádky, které dobře skončí. Líbí se nám romantické příběhy a písně o velké lásce. Odmalička jsme masírování myšlenkami o všemocné síle pozitivního myšlení. 

Snad i proto pak spousta lidí žije v domnění, že kladné věci rozhodují, a tedy že i naše pohnutky i naše motivace samozřejmě musí být kladné.  

Opravdu? I vy jste vždy pozitivní? Ne vždy. Hodně záleží jednak na konkrétní situaci, a pak také na našem okamžitém vnitřním rozpoložení.

Video: 5. díl motivační minutky Ivo Tomana

Splnit si své cíle vnímáme jako kladnou věc. Jenže kromě toho nás také žene touha někomu to „nandat“. Ať nám závidí. Ať pukne zlostí. Zde nejde o nic kladného. Jde tedy o:

  • Vnitřní nespokojenost se současným stavem. Motivace je vnitřní puzení směřující k odstranění té nespokojenosti. Ta nespokojenost přede není kladná.
  • A jde také o velikost. To puzení musí být dostatečně silné.

Vrcholem kladného rozpoložení, tím nejkladnějším cílem lidí je dosažení Nirvány, tedy osvobození od všech pout a žádostivosti. Jenže nirvána je jen utopie. Znáte osobně někoho, kdo už je v Nirváně? Myslím, že ne.

Jen to tak líbivě zní. A naopak znáte osobně někoho, kdo je nespokojený se současným stavem? To už ano, že?

Vím, že pro mnoho lidí je překvapivé, že motivace je o nerovnováze v mysli. Tedy o něčem, co nás často štve a je negativní. Lidé si ale většinou myslí, že motivace je něco kladného, což je omyl.

Motivace lidského chování je složitý proces, který má mnoho vrozených nebo získaných příčin, které si buď vůbec neuvědomujeme, nebo si je uvědomujeme jen částečně.  Jojo, motivace je složitá věda.

V minulých dílech jsme směr motivace ukazovali šipkami. A o šipce budou další díly Magické motivační minutky Iva Tomana.

 

Magickou motivační minutku Iva Tomana naleznete i Streamu.

Články v sérii

Aktuální

Proč školní teorie motivace nefungují - 1. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Motivy - 2. díl Magické motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Motivace k něčemu a od něčeho - 3. díl Magické motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Čtyři typy motivace - 4. díl Magické motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Kdy přijde nirvána? - 5. díl Magické motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Motivační šipka - 6. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Kdy budeme spokojeni? - 7. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Nespokojenost nebo aktivita? - 8. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Velká šipka neboli velká vnitřní motivace - 9. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Je velká šipka talent nebo problém? - 10. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Rozporuplná touha - 11. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Smutek vítězů - 12. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Citlivost vůči odměně - 13. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Jak poznáte velikost šipky? - 14. díl motivační minutky Ivo Tomana