Motivace k něčemu a od něčeho - 3. díl Magické motivační minutky Ivo Tomana

Jedna z definic motivace je, že je to „vnitřní stav, který nám dodává energii dosahovat cíle“ 

Ivo Toman, TAXUS International s.r.o.

Ta energie má dva směry. Buď k něčemu nebo od něčeho. Jak vidíte, motivační šipka má kromě velikosti i směr.

Motivace k něčemu a od něčeho

K něčemu znamená, že něco chci a od něčeho zase, že něco nechci. V prvním případě jde o to, něco získat a ve druhém případě nás motivuje něčemu se vyhnout.

Funguje obojí, ale silnější je to záporné. Konec konců, když vám někdo slíbí velkou odměnu, nebo stejně velký trest, tak se většinou budete vyhýbat tomu trestu. Ještě později se dostanu k tomu, bolestný pocit ztráty je asi dvakrát větší než radostný pocit z odměny.

Motivace směrem k něčemu znamená, že jdeme za kladným vstřícným cílem. Jde o motivaci něco vyřešit. Například Paul McCartney si s Johnem Lennonem sedli a řekli:  „Tak a teď napíšeme písničku pro něco. Třeba pro bazén. Teď vyděláme na bazén.“  Oni zpočátku skládali písničky na něco.

Často jsou lidé motivovaní spíše negativně – od něčeho. Například: „Chci, aby se od nás odstěhovala tchyně.“  Nebo: „Abych už neměl dluhy. Abych už mohl opustit to hrozné zaměstnání…“

Video: 3. díl motivační minutky Ivo Tomana

Už víme, že to záporné je silnější. Ale jinou otázkou je: Co je lepší? Nedá se jednoznačně říct, co je lepší. Zda k něčemu nebo od něčeho. Záleží na situaci a souvislostech, tedy kontextu. To negativní je většinou, ale ne vždy, silnější, protože to negativní od něčeho si i dobře zapamatujeme

Když se ještě veřejně popravovalo, bývalo zvykem rodičů vodit své děti k veřejným popravám a uštědřit jim tak morální lekci o tom, co je dobré a co je špatné.  Někteří rodiče své potomky během popravy dokonce bili, aby si děti tuto podívanou spojili s fyzickou bolestí, a tak si to navždy zapamatovali. 

Zajímáte se o motivaci? Pak sledujte Magickou motivační minutku Iva Tomana.

 

Magickou motivační minutku Iva Tomana naleznete i Streamu.

Články v sérii

Aktuální

Proč školní teorie motivace nefungují - 1. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Motivy - 2. díl Magické motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Motivace k něčemu a od něčeho - 3. díl Magické motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Čtyři typy motivace - 4. díl Magické motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Kdy přijde nirvána? - 5. díl Magické motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Motivační šipka - 6. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Kdy budeme spokojeni? - 7. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Nespokojenost nebo aktivita? - 8. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Velká šipka neboli velká vnitřní motivace - 9. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Je velká šipka talent nebo problém? - 10. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Rozporuplná touha - 11. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Smutek vítězů - 12. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Citlivost vůči odměně - 13. díl motivační minutky Ivo Tomana

Aktuální

Jak poznáte velikost šipky? - 14. díl motivační minutky Ivo Tomana