Chybí technici, obchodníci i řidiči, optimismus v náboru však přetrvává

Ilustrační snímek

Zaměstnavatelé na českém trhu pokračují v trendu uplynulých čtvrtletí a očekávají na začátku příštího roku mírně optimistické náborové plány. I přesto, že takřka každá třetí společnost na trhu má v současnosti problémy s obsazováním svých volných pozic kvalifikovanými uchazeči, na nábor nových zaměstnanců se už připravuje 28 % velkých firem.

Uvedená klíčová zjištění vyplývají z nejnovějšího průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro první čtvrtletí roku 2017 realizovaného v rámci reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR a z průzkumu „Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací 2016“ realizovaného letos již po jedenácté. Průzkumy publikovala společnost ManpowerGroup Česká republika, která jen za uplynulý rok 2015 skrze svou síť 25 poboček nalezla pracovní uplatnění pro přibližně 24 000 zaměstnanců u zhruba 1000 zaměstnavatelů působících v ČR.

Náborové plány pro první čtvrtletí roku 2017

Z průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro první kvartál roku 2017 vyplývá, že začátkem příštího roku můžeme očekávat nárůst náborových aktivit ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti. Velcí zaměstnavatelé hlásí nejsilnější aktivní náborové prostředí s Čistým indexem trhu +25 % (28 % bude nabírat, 3 % budou propouštět). Malé podniky předpovídají skromnější náborové plány s Indexem +6 % a střední podniky +4 %.Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první kvartál 2017 hodnotu +1 %.

 „Během posledního roku se trh práce změnil, a to ve prospěch uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v ČR je nejnižší v Evropě, poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a ve velkých městech a průmyslových oblastech je kritický nedostatek vhodných pracovníků. ManpowerGroup Index trhu práce ukazuje, že na začátku roku budou nabírat především velké průmyslové a logistické podniky,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Společnost ManpowerGroup má k dispozici také sezónně očištěná data pro Českou republiku, která eliminují dopad sezónních výkyvů. Tato data a další informace o průzkumu naleznete v brožuře s kompletními výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ Q1/2017.

Převládá zejména výrobní sféra, doprava či zpracovatelský průmysl

Zaměstnavatelé v 5 z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s Čistým indexem trhu práce +11 %, dále Doprava, skladování a komunikace s Indexem +9 % a Zpracovatelský průmysl +8 %. Zaměstnavatelé v pěti odvětvích očekávají pokles počtu pracovních sil, nejvýrazněji Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov -9 % a Těžba nerostných surovin s Indexem v hodnotě -4 %.

Trh práce v Praze výrazně oslabuje

Zaměstnavatelé z regionu Čechy očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil, Čistý index trhu práce vykazuje hodnotu +5 %. Zaměstnavatelé v Praze hlásí mírné oslabení náborových plánů s Indexem -2 % a Morava zůstává stabilní. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index v Praze výrazně oslabil o 11 procentních bodů, a na Moravě o 8 procentních bodů. Náborové plány v Čechách zůstávají relativně nezměněny.

Náborové aktivity posilují i globálně

Očekává se, že zvyšování počtu pracovních sil bude pokračovat na většině světových pracovních trhů. Index je většinou relativně stabilní nebo se zlepšil oproti minulému čtvrtletí i v meziročním srovnání a zaměstnavatelé ve 40 ze 43 zemí očekávají různou míru nárůstu počtu pracovních sil. Průzkum neukázal žádné výrazné známky nejistoty, spojené s výsledky hlasování o Brexitu a s výsledkem voleb v USA, které by způsobily výraznou nestabilitu na trhu práce. Naopak, zaměstnavatelé pozorně sledují podmínky na trhu a přizpůsobují počty zaměstnanců svým obchodním potřebám.

Na trhu stále chybí technici, řidiči či obchodníci

Průzkumu Manpower - Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací 2016

Podle průzkumu „Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací 2016“ nemůže téměř každá třetí firma v ČR dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů. Globální průměr je dokonce 40 %.

Po dlouhém období vysoké nezaměstnanosti se situace na trhu práce začala v roce 2014 velmi rychle obracet. S oživující se ekonomikou a rostoucí poptávkou po zaměstnancích jsou nutně spojené rostoucí obtíže s obsazováním volných pracovních míst, které hlásí téměř trojnásobek zaměstnavatelů ve srovnání s rokem 2014.

„Společnosti těžko hledají vhodné kandidáty pro celou řadu pracovních pozic. Požadavky firem na zaměstnance se s technologickým pokrokem a změnou struktury ekonomiky mění stále rychleji. Mnohem rychlejším tempem, než se vyvíjí kvalifikační struktura populace. Navíc demografický vývoj vede k tomu, že aktivní populace ve vyspělých zemích se zmenšuje. Lidí je tedy na trhu práce stále méně a tito lidé mají stále rozdílnější kvalifikaci, dovednosti a očekávání ve srovnání s aktuální potřebou firem,“ říká Jaroslava Rezlerová.

Nejhůře se na českém trhu obsazují pozice techniků, řemeslníků, mechaniků ale i obchodníků či pracovníků IT, které se do první desítky nejhůře obsaditelných pozic dostávají pravidelně. Nejčastějšími příčinami neúspěchu náboru je podle zaměstnavatelů nedostatek pracovníků na trhu práce a nedostatek tvrdých dovedností.

Podle Jaroslavy Rezlerové „rostou na významu měkké dovednosti uchazečů a firmy se na ně stále častěji zaměřují. Technologie a ekonomika se mění stále rychleji, a tak se i rychleji mění požadavky firem na stávající a nové zaměstnance. Dnes ještě stále převládá důraz na hard skills a odbornost s komplexním profilem zaměstnance. Všichni hledají ‚supermana‘, což je například požadavek na technika s manažerskými, obchodními a komunikačními dovednostmi a dobrou jazykovou výbavou. Takoví lidé už ale na trhu nejsou tak snadno k dispozici. Jsou velmi dobře zabezpečeni ve svém zaměstnání a často už ani plat není dostatečným motivátorem k přestupu do jiné firmy. Rozhodující jsou v kombinaci s platem i benefity spojené s možností řídit si flexibilně svůj pracovní čas, možnost rozvíjet se v rámci interních tréninků, zajímavých pracovních příležitostí nebo ve skvělém týmu.“

Z globálního pohledu je situace v České republice pro zaměstnavatele ještě relativně příznivá, i když si meziročně pohoršila o 12 procentních bodů.

„Pro majitele a šéfy firem nastaly náročné časy, protože musí skloubit rozpočtové možnosti svých firem s rostoucími nároky svých zaměstnanců a nutností investovat více prostředků do personálního marketingu a zlepšení pracovních podmínek. Pro zaměstnance současná situace na trhu znamená, že mají na výběr z více možností a že průměrné mzdy rostou mnohem rychleji než inflace,“ dodává Jaroslava Rezlerová.

Co dělají zaměstnavatelé, aby přilákali kandidáty?

Firmy nadále rozšiřují nabídku benefitů nebo aktivity, které nejsou schopny zabezpečit interně, a tak je svěřují specializovaným dodavatelům. 18 % redefinuje kvalifikační kritéria, což znamená, že se zamýšlí nad tím, jaké schopnosti a dovednosti jsou pro ně opravdu klíčové a jaké je možné buď získat jiným způsobem, nebo je možné k nim dospět tréninkem zaměstnance. Pracovní modely se postupně mění směrem k alternativním a flexibilním formám práce.

„Je také potřeba změnit přístup k náboru a zapojit do HR kreativní marketingové myšlení – zaměřit se na nové cílové skupiny a nevyužité zdroje, protože používání stále stejných postupů nevede k nalezení nových zdrojů talentů. Stejně důležitý jako produktový marketing je nyní i personální marketing, kdy firmy neustále sledují a analyzují své konkurenty na trhu práce a zavádějí taková opatření, aby se staly preferovaným zaměstnavatelem. Firmy, které na trhu nemohou najít vhodné ‚hotové‘ zaměstnance, jsou nuceny přehodnotit personální politiku, procesy a motivační systémy tak, aby mohly využít rezervy na trhu práce. Osvícené firmy spolupracují se školami, otevírají si vlastní učiliště nebo zavádějí trainee programy, aby si vychovaly talentované absolventy. Umožňují zaměstnancům flexibilní formy práce, jako např. částečné úvazky nebo práci z domova, aby využily kapacitu motivovaných matek a otců na rodičovské dovolené. Nebo zhodnotí zkušenosti lidí v předdůchodovém a důchodovém věku tak, že z nich udělají interní trenéry, kouče nebo auditory,“ říká Jaroslava Rezlerová.

Více informací o průzkumech společnosti ManpowerGroup Česká republika a detailní zprávy s výsledky naleznete na stránkách www.manpowergroup.cz/pruzkumy/ .

Články v sérii

Aktuální

Optimismus na trhu práce pokračuje

Aktuální

Nábor v ČR dále poroste. Tématem číslo jedna je nedostatek lidí

Aktuální

Poptávka po zaměstnancích v ČR výrazně převyšuje nabídku

Aktuální

Chybí technici, obchodníci i řidiči, optimismus v náboru však přetrvává

Aktuální

Firmy nabírají stále více. Nedostatek pracovníků je kritický

Aktuální

Nábor v malých a středních firmách zpomaluje

Aktuální

Velké firmy pokračují v náboru, malé začínají stagnovat