Velké firmy pokračují v náboru, malé začínají stagnovat

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2017 zpomalování náborových aktivit a pouze mírný nárůst. 4 % zaměstnavatelů očekávají nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 93 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny.

29 % velkých firem bude nabírat. Celkový průměr ale ukazuje zpomalování náboru nových zaměstnanců.

Ilustrační snímek

To jsou hlavní zjištění průzkumu „Manpower Index trhu práce“ pro 4. čtvrtletí roku 2017, které zveřejnila společnost ManpowerGroup Česká republika.

V rámci průzkumu byla účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tato zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná. Podrobnější informace najdete v brožuře s kompletními výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce Q4/2017.

Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro 4. čtvrtletí 2017 hodnotu +1 %.

Situace u jednotlivých typů zaměstnavatelů vykazuje velké rozdíly. Zatímco většina velkých firem v automobilovém, logistickém a maloobchodním sektoru nabírá stále nové zaměstnance ve velkém, malé firmy již neplánují další nárůsty zaměstnanců," říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Zpomalující náborové plány zaměstnavatelů na 4. čtvrtletí také souvisí s příchodem slabé sezóny na trhu práce. Po nejsilnějším náborovém období roku, které trvá od září do listopadu, přichází nejslabší sezóna, kdy na přelomu roku firmy tolik nenabírají a zároveň lidé nechtějí ve vánočním období měnit práci.

I přesto bude pokračovat jedno z nejpříznivějších období na trhu práce pro uchazeče o zaměstnání. Podobně nízký počet nezaměstnaných byl naposledy v letech 2007 až 2008.

„Firmy si začínají přetahovat zaměstnance pomocí vyšších mezd, kdy které v některých případech rostly až o 30 %. Vzhledem k nedostatku potřebných profilů zaměstnanců rostou také investice do jejich zvyšování kvalifikace. V některých lokalitách ale firmy nemohou ani tak zajistit potřebný personál a začínají dělat nábory v zahraničí jak na kvalifikované, tak i nekvalifikované pracovní pozice,“ doplnila Jaroslava Rezlerová.

Porovnání organizací podle velikosti

Nejsilnější náborové aktivity pozorujeme u velkých společností nad 250 zaměstnanců, kde 29 % předpokládá nárůst a 2 % pokles počtu zaměstnanců. Čistý index trhu práce je tedy +27 %.

Střední podniky předpovídají náborové plány s Indexem +12 % a malé podniky +5 %. Zaměstnavatelé v mikropodnicích hlásí mírný pokles s Indexem -1 %.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé ve čtyřech z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Ubytování a stravování s Čistým indexem trhu práce +7 %.

Další nárůst počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v odvětví Velkoobchod a maloobchod s Indexem +5 % a Stavebnictví +2 %.

Oproti tomu zaměstnavatelé v pěti odvětvích hlásí pokles počtu pracovních sil. Největší pokles očekávají zaměstnavatelé v odvětví Zpracovatelský průmysl s Indexem -8 % a Těžba nerostných surovin -3 %.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé v Praze očekávají nárůst počtu pracovních sil, Čistý index trhu práce má hodnotu +5 %. Na Moravě hodnota stagnuje a zaměstnavatelé v Čechách hlásí nejisté náborové prostředí s Indexem -2 %.

V porovnání s předchozím čtvrtletím je Index v Praze o 2 procentní body silnější a v Čechách o dva procentní body slabší. Na Moravě poklesl o 7 %.

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro čtvrté čtvrtletí jsou většinou pozitivní a zaměstnavatelé ve 42 ze 43 zemí očekávají různou míru nárůstu počtu pracovních sil. Pouze zaměstnavatelé ve Švýcarsku hlásí utlumený trh práce.

Poprvé od 2. čtvrtletí 2008 a následné globální krize není Index ani v jedné ze 43 sledovaných zemí a oblastí negativní.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé ve 23 ze 43 zemí a oblastí očekávají posílení náborových plánů, v 13 snižování a v sedmi beze změny.

Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se náborové prostředí zlepšilo v 25 ze 43 zemí a oblastí, oslabilo v 15 a zůstalo beze změny ve třech.

Nejsilnější Index z globálního hlediska hlásí Japonsko, Tchaj-wan, Kostarika, Indie a Maďarsko. Nejslabší předpověď přichází ze Švýcarska, Brazílie a České republiky.

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 12. prosince 2017.

O průzkumu

Průzkum se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 43 zemí a oblastí, ve kterých průzkum probíhá.

Průzkum probíhá již více než 50 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. Je založen na dotazování více než 59 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 43 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Články v sérii

Aktuální

Optimismus na trhu práce pokračuje

Aktuální

Nábor v ČR dále poroste. Tématem číslo jedna je nedostatek lidí

Aktuální

Poptávka po zaměstnancích v ČR výrazně převyšuje nabídku

Aktuální

Chybí technici, obchodníci i řidiči, optimismus v náboru však přetrvává

Aktuální

Firmy nabírají stále více. Nedostatek pracovníků je kritický

Aktuální

Nábor v malých a středních firmách zpomaluje

Aktuální

Velké firmy pokračují v náboru, malé začínají stagnovat