Firmy nabírají stále více. Nedostatek pracovníků je kritický

Ilustrační snímek

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí roku 2017 optimistické náborové plány. 8 % očekává nárůst počtu pracovních sil a 86 % nepředpokládá žádné změny. Pouze 2 % zaměstnavatelů předpovídají snížení počtu pracovních sil.

Vyplývá to z výsledků průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí roku 2017. Jedná se o nejoptimističtější předpověď pro druhé čtvrtletí za celou historii průzkumu v ČR od roku 2008.

Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2017 hodnotu + 6 %.

Během posledních dvou let se trh práce změnil, a to ve prospěch uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v ČR je nejnižší v Evropě, poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a ve velkých městech a průmyslových oblastech je kritický nedostatek vhodných pracovníků. Náborový optimismus panuje ve všech sektorech kromě zemědělství. Mezi nejhůře obsaditelné pozice už nepatří pouze specializované technické profese, ale firmy nemohou najít dostatek výrobních dělníků a skladníků,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnání organizací podle velikosti

V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti. Zaměstnavatelé velkých společností hlásí nejsilnější aktivní náborové prostředí s Čistým indexem trhu +24 %.

Střední podniky předpovídají náborové plány s Indexem +12 % a malé podniky +10 %. Zaměstnavatelé v mikropodnicích hlásí skromnější náborové prostředí s Indexem +5 %.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v 9 z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil.

Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Doprava, skladování a komunikace s Čistým indexem trhu práce +17 % a Stavebnictví s Indexem +14 %, dále Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody +11 %.

Čistý index trhu práce ve výši +7 % hlásí Velkoobchod a maloobchod, Těžba nerostných surovin a Zpracovatelský průmysl. Pokles počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s Indexem -7 %.

Manpower index trhu prace Q2 2017Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil.

Příznivé náborové prostředí hlásí Morava s Čistým indexem trhu práce +14 %. Zaměstnavatelé v Čechách očekávají náborové plány s hodnotou Indexu +4 % a v Praze +1 %.

V porovnání s předchozím čtvrtletím se Index zvýšil ve dvou ze tří regionů.

Index na Moravě výrazně posílil o 14 procentních bodů a v Praze o 3 procentní body. Náborové plány v Čechách zůstávají relativně nezměněny.

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro druhé čtvrtletí ukazují, že zaměstnavatelé ve 39 ze 43 zemí očekávají různou míru nárůstu počtu pracovních sil.

Nabídka pracovních příležitostí zůstává podobná jako v předchozím čtvrtletí a vypadá to, že zaměstnavatelé ve většině zemích a oblastech jsou spokojení se současnou úrovní počtu zaměstnanců, případně plánují mírné zvýšení a sledují vývoj na trhu.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v 17 ze 43 zemí a oblastí očekávají posílení náborových plánů, v 15 snižování a v 11 beze změny.

Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku hlásí mírný nárůst počtu pracovních sil zaměstnavatelé ve 25 zemích a oblastech, pokles v 14 a beze změny zůstává ve třech.

Nejsilnější Index hlásí Tchaj-wan, Japonsko, Slovinsko a Indie, nejslabší Brazílie, Itálie, Belgie a Švýcarsko.

O průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce

Průzkum se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 43 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá.

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro 2. kvartál roku 2017 byl osloven reprezentativní vzorek 750 zaměstnavatelů v České republice se stejnou otázkou: Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v druhém čtvrtletí 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?

ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tato zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.

Průzkum probíhá již více než 50 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. Je založen na dotazování více než 58 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 43 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Články v sérii

Aktuální

Optimismus na trhu práce pokračuje

Aktuální

Nábor v ČR dále poroste. Tématem číslo jedna je nedostatek lidí

Aktuální

Poptávka po zaměstnancích v ČR výrazně převyšuje nabídku

Aktuální

Chybí technici, obchodníci i řidiči, optimismus v náboru však přetrvává

Aktuální

Firmy nabírají stále více. Nedostatek pracovníků je kritický

Aktuální

Nábor v malých a středních firmách zpomaluje

Aktuální

Velké firmy pokračují v náboru, malé začínají stagnovat